ልደታ ለቅድስት ድንግል ማርያም

Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ዮም ፍስሃ ኮነ በእንተልደታ ለማርያም
በስመኣብ ወወልድ ወምንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ

ሓደ (ባሕቲ) ግንቦት ልደታ ለቅድስት ድንግል ማርያም

ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድሚ ዓለም ኣብ ሕልና ኣምላኽ ዝነበረት ከም ምዃና ገና ከይተወለደት ትንቢት ተነጊሩላ ሱባኤ ተቆጺሩላ ዝነበረን፡ ምስ ተወልደት’ውን ኣደ ኣምላኽ እንዳ ተባህለት ከም እትነብር ቅዱሳን መጻሕፍቲ ዝመስከሩላ ኢዮም። ብዛዕባ ልደት ቅድስት ድንግል ማርያም ነቢይ ኢሳይያስ ካብ እግዚኣብሔር ብዝተዋህቦ ጸጋ ትንቢት “ትወጽእ በትር እም ሰርወ እሰይ ወየዓርግ ጽጌ እምጉንዱ” ካብ ጉንዲ እሴይ በትሪ ክትወጽእ ካብቲ ጉንዲ በትሪ ድማ ዕምበባ ጠጥዒ ክወጽእ ኢዩ ዝብል ትንቢት ተነብዩ ነይሩ(ኢሳ 11፡1)። ኣብዚ ቃል እዚ በትሪ ዝተባህለት ወይ ብበትሪ ዝተመሰለት ቅድስት ድንግል ማርያም ክትከውን ከላ ዕምባባ ወይ ጠጥዒ ዝተባህለ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድራዊ ዓለም መጺኡ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ካብኣ ምውላዱ ዘመልክት ትንቢት ኢዩ። ቅዱሳን ነቢያት እግዚኣብሔር ብዝገለጸሎም ረቂቕ ናይ ትንቢት ምስጢር ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ልደት ዝተነበዩ ነቢያት ብዙሓት’ዮም።ንኣብነት ቅድሚ ኢሳይያስ ዝነበረ ቅዱስ ዳዊት ንልደት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣመልኪቱ “እግዚኣብሔር ንጽዮን ሓርይዋ (መሪጽዋ) እዩ’ሞ መሕደሪኡ’ውን ክትከውን በሃጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ ኢያ ብሂገያ ኣለኹ’ሞ ኣብዚኣ ክነብር ኢየ” ይብል(መዝ 132፡13-14)።ጽዮን ኢሉ ጸዊዕዋ ዘሎ ንቅድስት ድንግል ማርያም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ።

ከም ብሓድሽ ነቢይ ኢሳይያስ ከም እትውለድን ምስተወልደት ከኣ ብንጽህናን ብድንግልናን ንኣምላኽ ከም እትወልድክገልጽ “እግዚኣብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም’ዩ፡ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ’ውን ክትወልድ’ያ ስሙ’ውን ኣማኑኤል ክትሰምዮ ኢያ” ኢሉ’ዩ (ኢሳ7፡14)። እዚ ትንቢት እዚ ቅድስት ድንግል ማርያም እትወልደሉ  ዘመልክት ጥራይ ዘይኮነስ ኣካላዊ ቃል እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን ካብኣ ከም ዝውለድ ዝገልጽ’ዩ። ስሙ’ውን ኣማኑኤል ክትብሎ’ያ ኣማኑኤል ማለት ድማ እግዚኣብሔር ምሳና ማለት ምዃኑ ንባቡን ትርጓሜኡን ጽሒፍዎ ኣሎ።እዛ ንኣምላኽ ዝወለደት ቅድስት ኣደ ትውልዳ ከመይ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ፡ ናይ ትውልዳ ነገር ከምዚ ዝስዕብ  ኢዩ፥

በጥሪቃን ቴክታን ዝባሃሉ ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ብሓድነት ይነብሩ ነበሩ፡ ንሳቶም’ውን ንእግዚኣብሔር ዝኣምኑ ዝተፈተዉ ብሩዃት ኣብ ቅድሚ ሰብን እግዚኣብሔርን ብቑዓትን ብዙሕ ሃብቲ ዝነበሮምን ሰባት ነበሩ። ንሱ’ውን ንሰበይቲ እዚ ኩሉ ዘኣከብናዮ ሃብትና እንታይ ክንገብሮ ኢና ዝወርስ ውላድ የብልናን ንስኺ መኻን ኣነ ከኣ ካልእ ሰበይቲ ኣይፈልጥን በላ። ንሳ’ውን “ኣምላኽ እስራኤል ዝገብሮ ነገር ዝፈልጥ የለን፡ትማሊ ምሽት ብሕልመይ ጻዕዳ ምራክ(ብተይ)ካብ ማህጸነይ ክወጽእ፡እታ ጻዕዳ ምራኽ’ውን ጻዕዳ ምራኽ ክትወልድ ከምኡ እንዳ በለ ክሳብ ሸውዓተ ትውልዲ ክዋለዳ፡ እታ ሻበዓይቲ ንወርሒ ክትወልድ፡ እታ ወርሒ ድማ ንጸሓይ ክትወልድ ረኣኹ” በለቶ። ንሱ’ውን እቲ ራእይ ጽቡቕ ኢዩ ኢሉ ናብ ፈታሒ ሕልሚ ከይዱ ኩሉ እቲ ዝበለቶ ነገሮ። እቲ ሕልሚ ዝፈትሕ ሰብ ድማ “እግዚኣብሔር ብዓይኒ ምሕረቱ ርእይኩም ኢዩ፡ ሸውዓተ ኣንስቲ ምራኻት ምውላድኩም ሽውዓተ ኣዋልድ ክትወልዱ ኢኹም ካባኻትኩም እታ ሻብዓይቲ ንወርሒ ምውላዳ ካብ ሰብ ዝበለጸት ካብ መላእኽቲ ዝኸበረት ብርኽቲ ፍጥረት ክትወልዱ ኢኹም ናይ ጸሓይ ነገር ግና ኣይፈለጥክዋን በሎም”።

ኣብ 9ተ ወርሑ  ድማ ጓል ወለደት ኣብ ሻሙናይ መዓልታ ድማ ንሽማ ሄኤሜን  ኢሎም ኣውጽኡላ። ሄኤሜን ማለት ዘእምስእለትነ ዝብሂል ረከብነ (ዝተመባጻዕናዮ ረኸብና)ማለት ኢዩ። ሄኤሜን’ውን ኣካለ መጠን ምስ በጸሐት ኣመርዓውዋ’ሞ ጓል ወለደት ኣብ ሻሙናይ መዓልታ ድማ ዴርዴ  ኢሎም ስም ኣውጽኡላ። ዴርዴ ማለት ካብ ኣቦታትና ወገን ዝተወልደት ማለት ኢዩ። ዴርዴ ዓበየት ኣመርዓውዋ’ውን ጓል ድማ ወለደት ብሻሙናይ መዓልቲ ድማ ቶና  ኢሎም ስም ኣውጽኡላ። ቶና ማለት ራእይ ሪኢና ነገር ረኺብና ዝወለድናያ ማለት ኢዩ። ቶና’ውን ብስርዓት ዓበየት ኣመርዓውዋ’ሞ ጓል’ውን ወለደት ብሻሙናይ መዓልታ ድማ ስማ ሲካር  ኢሎም ኣውጽኡላ። ሲካር ማለት ካብ ኣዝማድና ወገን ዝተወልደት ማለት ኢዩ። ሲካር’ውን ዓበየት ኣመርዓውዋ ጓል’ውን ወለደት ብሻሙናይ መዓልቲ ድማ ሴትና  ኢሎም ስም ኣውጽኡላ።  ሴትና ማለት ስርሓ ዝጸበቐ ምግባራ ዝሰመረ ጽብቕቲ ማለት ኢዩ። ሴትና’ውን ብስርዓት ዓበየት ኣመርዓውዋ ጓል’ውን ወለደት ኣብ ሻሙናይ መዓልታ ድማ ሄርሜላ ኢሎም ስም ኣውጽኡላ።ሄርሜላ ማለት ካብ ሃብታማት ካብ ክቡራት ወገን ዝተወልደት ማለት ኢዩ። ሄርሜላ ድማ ዓበየት ንኣካለ መጠን ምስ በጸሐት ኣመርዓውዋ ጓል’ውን ወለደት ኣብሻሙናይ  መዓልታ ድማ ሃና  ኢሎም ስም ኣውጽኡላ።  ሃና ማለት ብሃይማኖት ብምግባር ዝጸነዐት፡ ብንጽህና ብቕድስና ዝተሸለመት ቡርክት ክብርት ወልዕልት ክብርቲ ፍጥረት ማለት ኢዩ። ናይ ኣዴና  ቅድስት ድንግል ማርያም ትውልዲ ንምቑጻር ትንቢት ዝተነግረለን ሱባኤ ዝተቖጽረለን እዚኣተን ሸውዓተ ኣንስቲ ኢየን። ሃና’ውን ብስርዓት ዓብያ ንኣካለ መጠን ምስ በጸሐት ካብ ቤተ መንግስት ንዝተወልደ ክቡር ጻድቕ ኢያቄም ንዝባሃል ሰብ ኣመርዓውዋ። ሃናን ኢያቄምን ብሓደ ክነብሩ ውላድ ሰኣኑ። በዚ ምኽንያት ከኣ ውላድ ንኽህቦም ኩሉሳዕ ናብ እግዚኣብሔር ይልምኑ ነበሩ። ወዲ እንተወሊድና ሓሪሱ ኩዒቱ የብለዓና ኣይንብልን ንቤተ እግዚኣብሔር የገልግል፡ ጓል’ውን እተኾነት ማይ ቀዲሓ ሞሶብ ወርቂ ሰፍያ ተገልግለና ኣይንብልንእግዚኣብሔር ተገልግል ኢሎም ተማባጽዑ። ሓደ ግዜ ኢያቄም ምስ ሰበይቱ ሃና ካብ ቤት ወጺኦም ከዱ እሞ ኣብ ሓደ ኣታኽልቲ ዝነበሮ ስፍራ ኮይኖም ክጽልዩ ከለዉ እንሆ ርግቢት ምስ ውላደን ክጻወታ ረኣዩ፡ ደስ ምባለን ከኣ ተዓዘቡ፡ ሽዑ ኣዝዮም ተከዙ “ነዘን ርግቢት ውላድ ዝሃብካ ንዓና ውላድ ዘይብልና” ኢሎም ኣዝዮም ሓዘኑ፡ ካብ ብዝሒ ሓዘኖም ዝተላዕለ ከኣ ኣብቲ ዝነበርዎ ቦታ ድቃስ ወሰዶም እሞ ደቀሱ።ሃና ደቂሳ ከላ  ኣብ ኢድ ኢያቄም ሰብኣያ በትሪ ተታሒዛ፡ እታ በትሪ ድማ ዓምቢባን ፈርያን ርኣየት። ኢያቄም እውን ብወገኑ  ኣብ ሕቑፊ ሃና፡ ካብ ኩሉ ፍረ ዝበለጸ   ሰናይ ጥዑም ፍረ ረኣየ።ካብ ድቃሶም ምስ ነቕሑ ድማ ደስ በሎም ። ነቲ ዝረኣይዎ ከኣ ንሓድሕዶም ተነጋገሩ። በዚ ኩሉ ነገር ንእግዚኣብሔር ኣዝዮም እና ኣመስገኑ ከኣ ናብ ቤቶም ተመልሱ። በቲ ግዜ  እቲ ማለት (ብ 7 ነሓሰ ብዕለት) እሑድ ካብ ሰብ ዝበለጸት ካብ መላእኽት ዝኸበረት ፍጥረት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተጸንሰት። ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ናይ ኣዴና ሃና ጥንሲ እና ተፈልጠ ከደ። ነዚ ዝሰምዑ ቤተሰባ እቲ ዝኾነ ነገር ንምርኣይ ኩሎም ብሓባር ናብ ቤት ኢያቄምን ሃናን መጹ። እዚ ነገር እዚ ከመይ እዩ ኣብ እርግናኺ ብሓቂ ጠኒስኪ !! እና በሉ ከኣ ተገረሙ። ንምርግጋጽ ዝኣክል ከኣ ከብዳ ክድህስሱ ጀመሩ። ሓንቲ ካብ ኣዝማድ ኣዲኣ ንቅድስት ሃና ጓል ኣርሳባን፡ ዓይና ዝዓወረት ነበረት እሞ ከብዳ ምስ ዳህሰሰት፡ ብቅጽበት ሓወየት፡ ንቅድስቲ ሃና ድማ ክብሪ ይግብኣኪ፡ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከማኺ ብማሕጸኑ  ዕዉራት ዓይኒ ዘብርህ ኣይርኣኹን በለታ። ኩሎም ኣዝማዳ ድማ ሰገዱላ። ጸሓይ ካብ ኮኾብ ከም እትኸብር  ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ኣዝያ ኸበረት። ንብዙሓት ሕሙማትን ድኑሳትን ከኣ በታ ኣብ ማሕጸና ተጸይራ ዝነበረት ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ተፈወሱ።

ነዚ ዝሰምዑ እስራኤላውያን፡ እንሆ ሃና  ሰበይቲ ኢያቄም ጠኒሳ፡ ብጥንሳ ገይራ ከኣ ብዙሓት ሕሙማት ትፍውስ ኣላ ስለዚ ኣብ ልዕሌና ክነግሱ መንግስቲ እስራኤል ከኣ ከፍርሱዶ እዮም፧ ብምባል ኣዝዮም ተረበሹ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዋ ተቛጸሩ። እንተኾነ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ፈጣን መልኣኽ ቅዱስ ገብሪኤል ናብ ሃናን ኢያቄምን ንረዲኤት ለኣኾ። ሒዝዎም ከኣ ናብ ደብረሊባኖስ ከደ። እቲ ብጥበበኛ ሰሎሞን ዝተባህለ “ኣቲ ፍትውተይ ኩሉንትናኺ  ጽብቕቲ ኢኺ ሕፍቲ’ውን  የብልኪን፡ ካብ እምባ ሊባኖስ ምሳይ ንዒ”(መሃ 4፡7-8) ዝበሎ መታን ክፍጸም ከኣ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሓደ(፩/1)ግንቦት ኣብ ደብረ ሊባኖስ ተወልደት።

ብልደት ቅድስት ድንግል ማርያም ጩራ ድሕነት ተጀመረ። ነዚ ርእዮም ኩሎም ኣዝማዳ ተሓጎሱ ከምኣ ዝኣመሰለት ጽብቕት ውላድ ርእዮም  ስለዘይፈልጡ ከኣ ኣዝዮም ባህ በሎም። ንሸውዓተ መዓልቲ ዝኣክል ከኣ ብሓብር ንኣምላኽ ኣመስጊኖም ናብ ዓዶም ተመልሱ።ብድሕሪ እዚ ስድራቤታ ብጽቡቕ እና ተኻናኸኑ ክሳዕ ሰለስተ ዓመት ኣዕበይዋ። ልክዕ ሰለስተ ዓመታ ምስ  መልአት ግና ከምቲ ኣቐዲሞም ዝኣተውዎ መብጽዓ ብሰለስተ (3) ታሕሳስ  ናብ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ወሰድዋ። ኣብ ቤተ መቐደሰ ኣምላኽ ከኣ ብንጽህናን ብቕድስናን ትነብር ነበረት።

እምበኣር ኩላትና ህዝበክርስቲያን ብልደት ኣዴና  ቅድስት ድንግል ማርያም ደስ ክብለና ይግባእ። ከመይ ቅድስት ድንግል ማርያም ንዓና ምኽንያት ድሕነትና እያ። ካብ ሞት ናብ ሂወት፡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሰጋገረና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ብዝወሰዶ ንጹሕ ስጋን ነፍስን ብተዋሃዶ ምስ መለኮት  ሓደ ኣካል ሓደ ባህርይ ብምዃን ኣብ ኣደባባይ ቀራንዮ ጥራሕ ዕራቖቱ ተሰቒሉ፡ ደሙ ኣፍሲሱ፡ ስጋኡ ቆሪሱ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ወልድ፡ መለኮታዊ ቃል፡ ንዓና ንምድሓን፡ ሰብ ዝኾነሉ ናይ ተዋህዶ ምስጢር፡ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ከኣ ነፍሲ ብምውሳድ እዩ። ነዚ እያ ከኣ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንቅድስት ድንግል ማርያም ምኽንያት ድሕነትና  ኢላ እትኣምን።

ደጊምና ቅዱስ እግዚኣብሔር ነዛ ክብርቲ ኣደ ስለ ዝሃበና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ምኽንያት ድሕነትና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብጸሎታ ብረዲኤታ ትሓልወና። ጣዕማ፡ በረኸታ፡ ፍቕራ ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ምስኩላትና  ደቃ ይኹን። ኣሜን!!!

በረከትን ረድኤትና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን!!

ስብሃል ለእግዚኣብሔር

ለወላዲቱ ድንግል

ለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!

Share this:
TwitterFacebook111

Related
፯/7 ነሓሰ ጽንሰታ ለእግዝእትነ ማርያም
ነገረ ማርያም
ነገረ ማርያም
May 9, 2014Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

MAY 2014
M T W T F S S
« Apr   Jun »
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s