Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
፲፩/11 ግንቦት ዕረፍቱ ለቅዱስ ያሬድ
በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

    እዚ ዕለት እዚ እቲ ኣምሳል ሱራፌል  ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ዝዓረፈሉ ዕለት እዩ። ቅዱስ ያሬድ ካብ ኣብኡአብድዩ /ይስሐቅ/ ካብ ኣዲኡ ክርስቲና /ታውክልያ/  ኣብ ኣኽሱም ተወልደ። እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ካብ ወገን ኣባ ጌዴዎን እዩ። ኣብኡ ወዲ 7ተ ዓመት እንከሎ ስለዝመተ ከኣ ኣዲኡ ናብ ኣባ ጌዴዎን ወሰደቶ። ኣባ ጌዴዎን’ውንንቅዱስ ያሬድ  ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ  ክምህርዎ  ጀመሩ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ነቲ ዝዋሃቦ ዝነበረ ትምህርቲ ክቕበሎ ይኹን ከጽንዖ ኣይከኣለን። ኣባ ጌዴዎን  ድሕሪ ብዙሕ ግዜ የጽንዖ ይኸውን ብምባል ከይተሓለሉ ንብዙሕ ዘመን ምሃርዎ እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ከጽንዖ ኣይከኣለን። ካብ ግዜታት ሓደ መዓልቲ ኣባ ጌዴዎን “ንክንድዚ ዝኣክል ዘመን ተማሂሩስ ምጽናዕ ኣብዩ” ኢሎም ሓሪቆም ንቅዱስ ያሬድ ክሳብ ዝሕምሞ ሃረምዎ። ቅዱስ ያረድ ድማ በቲ ዝተሃርሞ ኮርዩ ኣብ ሓደ ጫካ በረኻ ከይዱ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ገረብ ከፍ በለ። ኣብ ትሕቲ እታ ኦም ኣጽሊሉ እንከሎ ድማ ሓደ ጻጸናብታ ገረብ ይድይብ  እሞ ኣብ ፍርቂ ምስ ብጽሐ ከኣ ይወድቕ፡ መሊሱ ይድይብ ይወድቕ፡ ከምዚ እና በለ ንነዊሕ አዋን እናደየበ እናወደቐ ጸኒሑ፡ኣብ መወዳእታ ግና ተስፋ ከይቆረጸ ብዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነታት፡ ተዓዊቱ ናብ ጫፍ እታ ገረብ ሓኾረ። ሽዑ ቅዱስ ያሬድ ትግሃትን ተስፋ ዘይብቑራጽን ናይ’ቲ ጻጸ፡ ብተዳጋጋሚ ዝገበሮ ፈተነ ናብ ዓወት ከምዝበጽሐ ርእዩ፡ ናብ መምህሩ፡ ኣባ ጊዴዎን ከይዱ “ኣባ በዲለኩም እየ ይቕረ ግበሩለይ” በሎም። ንሶምውን ብሓጎስ ተቐበልዎ። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ያሬድ ብብርቱዕ ብኽያትን ጸሎትን ናብ እግዚኣብሔር ለመነ እሞ እግዚኣብሔር ከኣ ጸሎቱ ሰሚዑ ንትምህርቱ ገለጸሉ፡ ኣብ ኣዝዩ ሓጺር ግዜ ናይ ብሉይን ሓድሽን መጻሕፍቲ ተማሂሩ  ብዓወት ፈጺሙ፡ መዓረገ ዲቁና ተሸይሙ ንእግዚኣብሔር ከገልግል ጀመረ። እግዚኣብሔር ድማ ኣዝዩ ፈተዎ እሞ ካብ ገነት ኤዶም ሰለስተ ኣዕዋፍ ልኢኹ ብናይ ሰብ ኣንደበት ከምዝዛረብኦ  ብምግባር ምስኣተን ሒዘንኦ ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከዳ። ኣብኡ ድማ እቶም 24 ካህናተሰማይ ዘመስግንዎ ማህሌታት ተማህረ። ብድሕሪ እዚ ካብታሰማያዊት ኢዮሩሳሌም ናብ መሬት(ኣብ ኣክሱም ዝነበረት ቤተክርስቲያን) ብሰለስተ ሰዓት ኣተወ። ብዓቢ ድምጺ ድማ “ሃሌ ሉያ ለኣብ፡ ሃሌ ሉያ ለወልድ፡ ሃሌሉያ ለመንፈስ”  እናበለ ከምስግን ውዓለ።  ንድምጹ ዝሰምዑ  ካብ ንጉስ ጀሚሮም ኩሎም ናብኡ መጽኡ እሞ ምሉእ መዓልቲ ክሰምዕዎ ወዓሉ። ብድሕሪ እዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት በብክፍለ ዘመኑ ፡ ብክረምትን ሓጋይን፡ ብቀውዕን ብጸደይን፡ ብኣጽዋማትን በዓላትን፡ ብሰንበታት፡ ብናይመላእክቲ በዓላትን፡ ብነቢያትን ሃዋርያትን ጸድቃንን ሰማእታትን ደናግልን በዓል ዝኸውን ገይሩ ኣብ ሰለስተ (3) ከፊሉ ዜማ ኣውጽአ። ንሳቶም ከኣ ግዕዝ፡ ዕዝል፡ ኣራራይ እዮም።ናይደቂ ሰባት ዘረባ፡ ናይ ኣዕዋፍ ድምጺ፡ ናይ ኣራዊት ድምጺ ካብዚ ሰለስተ ዜማ እዚ ኣይወጽእን እዩ።

  ሓደ ግዜ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ገብረመስቀል ደው ኢሉ እናዘመረ እንከሎ እቲ ንጉስ ከኣ ብተመስጦ ንዜማኡ ይሰምዖ ነበረእሞ  እታ ሒዝዋ ዝነበረ ካብ ሓጺን ዘተሰርሐት ዘንጉ ኣብ እግሪ ቅዱስ ያረድ ኣተወት።  ካብ እግሩ ድማ ደምን ማይን ፈሰሰ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ማህሌቱ ክሳብ ዝፍጽም  ኣይተሰምዖን።

 እቲ ንጉስ ኣዝዩ ደንገጸ ነቲ ዘንጊ ካብ እግሪ ቅዱስ ያረድ ነቒሉ ከኣ ንቅዱስ ያሬድ ኣብ ክንዲ እዚ ዝፈሰሰ ደምካ ዝደለኻዮ ኣዝዘኒ ክህበካ እየ በሎ። ቅዱስ ያሬድ ድማ “ዝደለኽዎ ከምዘይትኽልክለኒ ቃል እተወለይ” ኢሉ ዝደለዮ ንኸይክልክሎ ኣምሓሎ። ከምዚ ድማ በሎ “ክምንኩስ ክኸይድ ሕደገኒ” በሉ። ነዚ ዝሰምዐ ንጉስ ኣዝዩሓዘነ፡ እንተኾነ ማሕልኡ ከይጠልም ይኺድ ሓደጎ።ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ያሬድ ናብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ኣብ ፊት ታቦተጽዮን ደው ኢሉ  እና ኣመስገነ እነከሎ  ካብ መሬት ሓደ እመት ዝኣክል ልዕል ልዕል  በለ። ናብ ገዳም ብምኻድ ድማ ብኣዝዩ ብርቱዕ ጾምን ጸሎትን ተወሲኑ የነብር ነበረ። ክርምዚ ኢሉ ብርቱዕ ተጋድሎን እናተጋደለ ድማ ብዕለት ፲፩/11 ግንቦት  ብሰላም ዓረፈ። ክሳብ ሎሚ ከኣ ዝተቐበረሉ ቦታ ኣበይ ምዃኑ  ኣይፍለጥን እዩ።

 ጸሎትን በረከትን ናይ ቅዱስ ያሬድ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን!!!

                     ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                      ወለወላዲቱ ድንግል

                       ወለመስቀሉ ክቡር

                              ኣሜን!

                         ምንጪ ስንክሳር ፡ ግንቦት 11/፲፩

Share this:
TwitterFacebook34

Related
ስብከት
ኒቆዲሞስ
In “ስብከት”
ነገረ ቅዱሳን
May 19, 2014Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

MAY 2014
M T W T F S S
« Apr   Jun »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s