MONDAY, AUGUST 20, 2012
ማቴ. 17፡4(፲፮፡፬)

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!
በዓለ ደብረ ታቦር 13 ነሓሰ 2004 ዓ.ም (19-08-2012)

<> ማቴ. 17፡1-8

ምሥጢረ ደብረታቦር

ቅዱስ ጴጥሮስ
ማቴ. 17፡1-8
መሊሱ ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ትፈቱ እንተ ኾንካስ ኣብዚ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ፡ ሓደ ንሙሴ፡ ሓደውን ንኤልያስ፡ ገና ክዛረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደበና ኣጎልበቦም። እንሆ ከኣ ካብቲ ደመና ዝፈትዎ ወደይ ብእኡ ዝሰመርኩ እዚ እዩ ንእኡ ስሞዕዎ፣ ዝብል ድምጺ መጸ። ደቂ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግምባሮም ተድፍኡ ብዙሕ ድማ ፈርሑ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ተንሥኡ ኣይትፍርሑውን በሎም። ንላዕሊ ገጾም ቁሊሕ እንተ በሉ፣ ብዘይ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ሓደ እኳኣይረኣዩን። >>


ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ቂሳርያ ናብ ፊሊጶስ ምስ መጸ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ። ኢሉ ንሓዋርያት ሓተቶም። ንሳቶም ከኣ ገሊኦም ዮሓንስ መጥምቕ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ገሊኦምውን ኤርምያስ ወይስ ሓደ ካብ ነብያት ዚብሉ ኣለዉ፣ ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ድማ ንስኻትኩምከ መን እዩ ትብሉኒ  ኣለኹም በሎም። ስምኦን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከኣ መሊሱ በሎ ስምዖን ወዲ ዮና እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር ሥጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብጹእ ኢኻ።…ማቴ.16፣ 13-18። >> ኢልዎ።

እዚ ምስ ኮነ ኣብ መበል ሻብዓይ መዓልቲ ሠለስተ ደቀ መዛሙርቱ ጴጥሮስ፣ ዮሓንስ ፣ ያዕቆብ ሒዙ ናብ ደብረ ታቦር ከደ። ኣብኡ ከኣ ከምቲ ኣብ ባሕረ ዮርዳኖስ ዝገልጾ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ መንግሥቱ፣ ብርሃነ መልኰቱ ገሊጹ እዩ። ካብቶም ትሽዓተ ዓበይቲ በዓላት ደብረ ታቦር ናይዚ ታሪኽ መዘከርታ እዩ።

ታቦር ካብ ባሕረ ገሊላ ብወገን ምዕራብ 17 ኪሎሜትር ሪሒቑ፣ ካብ ከተማ ናዝሬት ከኣ ብወገን ምብራቕ፡ ካብ ባሕረ ዮርዳኖስ ወገን ምዕራብ ልዕሊ ጽፍሕ ባሕሪ 527 ሜትሮ ዝርከብ እምባ እዩ። ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ መንግሥቱ ብርሃነ መለኰቱ ዝገለጸሉ እምባ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ከረን ተባኂሉ።

ካብ ሰማይ ድምጺ መጸ


> ማቴ. 17፣5።

ምሥጢረ መንግሥቱ ንምንታይ ኣብ ደብረ ታቦር ተገሊጹ፤
መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሎም እምባ ክብሩ ንምግላጽ ንደብረ ታቦር እዩ መሪጹ። እዚ ከኣ ትንቢቱን ምሳሌኡን ንምፍጻም እዩ።

1.    ትንቢት።
“ ታቦር ወአርሞንኤም በስመ ዚአከ ይትፌሥሑ ወይሰብሑ በስምከ ” ታቦርን ሄርሞንን ብስምካ እልል ይብላ።. >> መዝ.88 (89) ፣12።

2.   ምሳሌ።
ባራቅ ንሲሰራን ሠራዊቱን ሲዒርዎም። መሳ. 4-6። እቲ ታሪኽ ከምዚ እዩ። <> መሳ.4-1-3 ።

ኩሉ ግዜ በደልና ርእዩ ንበይንና ዘይገድፈና ርኅሩኅ ኣምላኽና <> 1ይቆረ.10-13።  ዝበለና ኣምላኽና እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ኣርዑት መግዛእቲ ካብ ፈተና ዝወጽሉ  መገዲ ሓቢርዎም።

እስራኤል ናብ ፈጣሪኦም ምስ ተማህለሉ ። ንዲቦራ ነብዪት ሰበይቲ ላጲዶት፣ ንእስራኤል ብነብዪነትን ዳንነትን እተገልግል ዝነበረት ብኣኣ ጌሩ ዝዕወትሉ መገዲ ሓቢርዎም። ነብዪት ዲቦራ ትንቢት ካብ ምዝራብ ሓሊፉ ናይ እስራኤል ንጉሥ ባርቅ ናብ ኲናት ምሳይ ክትከዲ ኣለኪ ምስ በላ ፣ ናብቲ ኲናት ብመርኂነት ቀዲማ ከደት።

እግዚአብሔር ብነብዪት ዲቦራ ኣቢሉ ንንጉሥ እስራኤል <> ኢሉ ኣዚዝዎ ኔሩ።  ንጉሥ ዓሰርተ ሺሕ ሰራዊት ልብሰ ሓጺን ዘይለበሱ ሰብኣይ ሒዙ እግዚአብሔር ኣሚኑ፣ ኣብ እምባ ደብረታቦር ዓረደ። እቲ ኲናት ግና ከይተጀመረ ተወደአ። ምኽንያቱ >  መሳ.4-15።

እስራኤላውያን ብናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ናይ ዕስራ ዓመት ናይ ባርነትን ግፍዕን ኣርዑቶም ካብ ዝባኖም ዝውረድሉ መተካእትኡ ናይ ዓወት ካባ ዝደረበሉ፣ ኣብ እምባ ደብረታቦር እዩ። <> ተባኂሉ ጅግንነቶም ተጻሒፉ ተመስኪርሎም ። እብ.11-32-34። ደብረ ታቦር ከም ፍቓደ እግዚአብሔር ጸግዒ ኮይንዎም።

ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልበ ሓዋርያት ዘሎ ሰይጣን ሲዒርዎ። እዚ ማለት እቲ ኣብ ልቦም ዝነበረ ናይ ጥርጥርን ፍቅረ ሢመትን (ናይ ሥልጣን ፍቕሪ) ዘኅደረሎም ዲያብሎስ ተሳዒሩ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ እዩ ደብረታቦር ናይ ደቂ መዛሙርትን ተመሃሮን በዓል ዝበሃል።

ንምንታይ ሰለስትቲኦም ሓዋርያት (ጴጥሮስ፡ ዮሓንስ፡ ያዕቆብ) ጥራሕ ሒዙ ናብ ደብረታቦር ደይቡ፤

1.     ኣዝዮም ንፍቅሩ ዝብኅጉ ስለዝነበሩ። እዚ ከኣ ብእብራይስጢ ኪፋ፡ ብግሪኽ ድማ ጴጥሮስ ዝተባኅለ ወዲ ዮና ስምዖን፡ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውት እየ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኣይከውንን ስለዝበለ፡ ካብ ባሕርይ ኣቡኡ አብ ንዕኡ ስምዖዎ ዝብል መለኮታዊ ድምጺ ሰሚዑ እዩ።

ቅዱስ ዮሓንስን ያዕቆብን ኣብ ንግሥነቱ ኣብ ምድሪ ጥራሕ ጌሮም ብምሕሳብ ሓደ ብየማንካ ሓደ ብጸጋምካ ግብረና ኢሎም ብኣዲኦም ዘቅረብዎ ዘይግባእ ልመና ዮሓንስን ያዕቆብን ኣነ ካብ ዝሰትዮ ጽዋዕ ትሰትዩ ዲኹም፤ ክብሎም ከሎ እወ ኢሎም መሊሶም ኣብዚውን ናይ ባሕርይ ኣቡኡ አብ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ ሰምዑ።

2.    ብምኽንያት ይሁዳ እዩ። ኢሳ.26-13 > ከምዝብል ንዕዑ ገዲፉ ንዓሰርተ ክልተ ሓዋርያት ሒዙ ናብ ደብረታቦር እንተዝድይብ ካብ ምሥጢሩ ስለዝፈለየኒ እየ እኳ ዘትሓዝኩዎ ንሞት ኣሕሊፈ ዝኃብኩዎ ከይብል። እዚ ኮይኑ ንምንታይ እቶም ሸሞንተ ደኣ ተኸልኪሎም እንተ ኢልና ኣይተኸልከሎን ኣብ ርእሰ ደብር ንሰለስተ ደቒ መዛሙርት ዝተገለጸ ምሥጢር ኣብ እግረ ድብሪ ንዝንበሩ ሸሞንተ ደቂ መዛሙርት ተገሊጽሎም እዩ። እዚ ከኣ ኣብ ደብረሲና ንሰብዓ ሊቃናት ዝተገልጸ ምሥጢር ኣብ ከተማ ኢልዳድን ሜዳድን ዝተገልጸ ማለት እዩ። ዘኁ.11-26።

ንኤልያስን ሙሴን ንምንታይ ኣምጺእዎም፤
ሀ. ኣብ ሓደ እዋን ነብየ ሙሴ ንእግዚአብሔር <> ኣብ ቅድሜካ ጸጋ ረኺበስ …. በጃኻ ክብርኻ ኣርእየኒ በለ። ….. ዘጸ.33-13-23።
ናይዚ ቃል ከኣ ፍጻሜኡ ኣብ ደብረታቦር ርእናዮ። ከምዚ ማለቱ ኣብ ድሕሪ ሓሙሽተ ሺሕን ሓሙሽተ ሚእቲ ዘመን ሰብ ኮይነ ሥጋ ለቢሰ ዳሕራይ ኣብ ደብረ ታቦር ክሳብ ዝግለጽ ንስኻ ኣብ መቓብር ተወሲንካ ክትነብር ኢኻ፣ ማለቱ እዩ። እዚ ከኣ ኣብ ደብረታቦር ንሙሴ ካብ ብኄረ ሙታን ኣምጺኡ ምስ ኣቆሞ ተፍጻሚተ ቃል ሪኢናዮ።

ለ. ልዑል እግዚአብሔር ንነብዩ ኤልያስ <> ኢልዎ ስለ ዝነበረ እዚ ኃይለ ቃል ኤልያስ ካብ ብኄረ ኅያዋን መጺኡ <> ክብል ኣብ ደብረ ታቦር ተረኺቡ ምስክር ክህብ ንርኢ።
ክትሪኢ ኢኻ ዝተባኅለ ሙሴ ርእዩ። ክትምስክር ኢኻ ዝተባኅለ ኤልያስ መስኪሩ።

ሐ. ኣብ ፊሊጶስ ቂሳርያ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ <> ኢሉ ምስ ሓተቶም ነቲ ሕቶ ክምልሱ ሙሴ እዩ ይብሉኻ። ከምኡ ከኣ ኃይሊ ተግባርካ ርእዮም ኤልያስ እዩ ይብሉኻ ኢሎም ኔሮም እሞ። ንሙሴ ካብ መቓብር ንኤልያስ ካብ ብኄረ ሕያዋን ዘምጽኦም እግዚአ ሙሴ፣ አምላከ ሙሴ። እግዚአ ኤልያስ፣ አምላከ ኤልያስ ምዃኑ ንኽርድኡን ክምስክሩን እዩ።

ደብረ ታቦር ናይ ወንጌል ምሳሌ

ጎቦ ክትወጾ ከለኻ የድክም እዩ፣ ድሕሪ ምውጽኦም ግና ኣብ ላዕሊ ኮንካ ንታሕቲ ክትሪኢ እፎይታ ምስ ረኸብካ ደስ እዩ ዝብለካ። ወንጌል ክትመሃራ ትኸብድ እያ፣ ድሕሪኡ ግና ጽድቅን ሓጢኣትን ፈሊያ ምስ ኣፍለጠትካ ደስ ተብል እያ።

ታቦር ናይ ቤተክርስቲያ ምሳሌ እያ

1.   ኣብ ደብረ ታቦር ካብ ብሉይ ኪዳን ነብያት ኤልያስን ሙሴን ፣ ካብ ሓድሽ ኪዳን ሠለስቱ ሓዋርያት ከምዝተረኽቡ ኣብ ቤተክርስቲያን ብሉይን ሓዲሽን ከምዝንገር ንምምልካት እዩ። ሓዋርያት ዝሰበክዎ ወንጌል ኣቀዲሞም ነብያት ብትንቢት ምሳሌ ዝተዛረብዎ ከምዝኾነ ከረድእ እዩ። ነብያት ብዘመልከትዎ ሓዋርያት ገስገስሉ ከምዝብል <> ኢፌ.2፣20።

2.    ኣብ ታቦር ካብ መዓስባን (ሰብ ሓዳር) ሙሴ፣ ካብ ደናግል ድማ ኤልያስ ከምዝተራኸቡ ኣብ
ቤተክስርቲያን ከኣ ብድንግልና ዝነብሩ መናንያን መንኮሳትን፣ ብሕጊ ብሥርዓት ዝነብሩ ሰብ ሓዳር ይረከቡላ።

ደብረ ታቦር ናይ መንግሥተ ሰማያት ምሳሌ እያ።

1. ንእምባ ብብዙሕ ድኻምን ጭምቅን ከምትወጾ ንመንግሥተ ሰማያት ከኣ ብብዙሕ መከራ ኢኻ ትረኽባ። << እስመ ብብዙኅ ጻማ ወድካም ኀለወነ ንባእ ለመንግሥተ እግዚአብሔር <> ግ.ሓዋ.14፣22።

2.  ኣብ ደብረታቦር ናይ ብሉይ ኪዳን ነብያት ፣ ካብ ሓዲሽ ኪዳን ሓዋርያት ከምዝተረኽቡ መንግሥተ ሰማያት ነብያትን ሓዋርያትን ሓደ ኮይኖም ከምዝወርሥዋ ንምሕባር።

3.  ኣብ ደብረታቦር ካብ መዓስባን ሙሴ፣ ካብ ደናግል ድማ ኤልያስ ከምዝተረኽቡ፣ መንግስተ ሰማያት ደናግልም መዓስባንን ብሓደ ኮይኖም ከምዝወርሥዋ ንኸረድእ።

4.       ኣብ ደብረታቦር ሞይቶም ካብ ዝተቀብሩ ንሙሴ ኣምጺእዎ፣ ካብ ብኄረ ህያዋን ዘለዉ ድማ ንኤልያስ ኣምጺኡ፣ መንግሥተ ሰማያት ሞይቶም ካብ ዝተቀብሩን ኣብ ኣብ ብኄረ ህያዋን ካብ ዘለዉን ብሓደነት ከምዝወርስዋ ንኸረድእ።

ብሓፈሻ ደብረ ታቦር

1.     ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህርይ ኣምላኽነት ዝተመሥከረሉ
2.    ናይ ምሥጢረ ሥላሴ ትምህርቲ ዝተዋህኅበሉ
3.    ፈጣሪ ምስ ቅዱሳን ሰባት ዝተረኽበሉ
4.    ኣብ ልበ ሓዋርያት ዝነበረ ሰይጣን ዝተሳዕረሉ
5.    ናይ ሓዋርያት ብፍላይ ናይ ሠለስቲኦም ኣዕማደ ሓዋርያት ቅሩበ እግዚአ ምዃኖም ዝተገልጸሉ።
6.    ናይ ቅዱሳን ክብሪ ዝንዕቁ እምባ ከማን ቅዱስ ከምዝበኃል ዝተማህርሉ
7.    ኣብ ብኄረ ህያዋን ምንባር ዝተመሥከረሉ
8.    ናይ ትንሣኤ ሙታን ዋሕስ ዝተገለጸሉ ናይ ክብሪ ሰገነት፣ ናይ ምሥጢረ መቅደስ፣ ዓቢ ቤት ትምህርቲ’ውን እዩ።

ቅዱስ ጴጥሮስ ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምንባር ንዓና ጽቡቅ እዩ ምባሉ

1.  ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ትኣምን፣ ወልድ ዋሕድ ኣብ ትብል ሃይማኖት ምንባር ንዓና ጽቡቅ እዩ ማለቱ እዩ።

2.  መድኃኒዓለም ምስ ቅዱሳን ፈተውቱ ኣብ ዘለዎ ንስኻ እንዳብላዕካና እንዳፈወስካና፣ ሙሴ ደመና እንዳኸለለ መና እንዳውረደ፣ ባሕሪ እንዳከፈለ፣ ኤልያስ ሰማይ እንዳለጎመ እሳት እንዳዝነበ ፣ዝናብ እንዳኣቆመ ኣብዚ ምንባር ንዓና ጽቡቅ እዩ። ማለቱ እዩ።

3.    ኣብ ልበ ሓዋርያት ዝሓደረ ሰይጣን ዝተሳዕረሉ።

4. ኣብ ደብረታቦር ብሕይወተ ወንጌል፣ ኣብ ቤተክርቲያን ቅድስት ምንባር ንዓና ጽቡቕ እዩ። ንምባል እዩ።

ፈጣሪና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋብ እታ ናይ መጨረሻ ሕቅታ( ትንፋስ) ብደብረታቦር ኣብ ዝተመሰለት ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ብሃይማኖትና ጸኒዕና ናይ መንግሥተ ሰማያት ወረስቲ ናይ ስሙ ቐደስቲ ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ኣይፈለየና።
(For those who do not have Geez, please visit this link) DEBRE TABOR
ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

አዘክሪ ድንግል at 12:06 PM
ShareHome
View web version
ERITREAN ORTHODOX TEWAHIDO CHURCH
Kana Zegelila
አዘክሪ ድንግል
Powered by Blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s