TUESDAY, JUNE 19, 2012
ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!

እንቋዕ ናብ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣብጸሓና!

ምስባክ
ይትዐየን መልአከ እግዚአብሔር ዐውዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድኅኖም
ጣዕሙ ወታእምሩ ከመኄር እግዚ አብሔር። መዝ. 33 (34)7-8፣
ኤፊ.1፣13-ፍጻሜ።  ይሁዳ.1፣9-14። ግ.ሓዋ.1፣10-12። ማቴ. 25፣14-31።

ቅዱስ ሚካኤል

ቅዱስ ሚካኤል <> ማለት እዩ።  ከም እግዚአብሔር ዝኣመሰለ ቅዱስ፣ ንጹሕ፣ ርኅሩህ፣ ኃያል፣ ረቂቅ መን ኣሎ መልሱ ማንም እዩ። ቅዱስ ሚካኤል ናይ ስሙ መግለጺ ዝዀኑ ተወሰኽቲ  ኣስማት ኣለው። እዚኦም ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህብዎ ንኽብሩ ዝገልጹ እዮም።

እዚኦም ከኣ መልአከ ኃይል፣ መልኣከ ምክሩ ለልዑል ፣ መጋቤ ብሉይ እዮም።

መልኣከ ኃይል ዝተባህለ፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኡኡ ጌሩ ብዙሕ ዓበይቲን ኣደነቕቲ ስራሕ ብምስራሑ፣ ኃይሉ ስለዝገለጸን ንዲያብሎስ ምስ ሠራዊቱ ስለዝስሰዓረ እዩ።

መጋቤ ብሉይ ዝተሃለሉ ምኽንያት፣ ኣብ ዘመነ ብሉይ ኪዳን ካብ እግዚአብሔር እንዳተላእኸ ብዙሕ ዓበይቲ ድንቒ ተግባራት ስለ ዝገብረ እዩ።

መልአከ ምክሩ ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ኣማኻሪኡ ዝተባህለሉ ዝተባህለሉ ምኽንያት፣

ንእግዚአብሔር ብምኽሪ ይሕግዞ ማለት ዘይኮነ፣ እግዚአብሔር ዝሰርሖ ኩሉ ስራሕ ንፈተውቱ ብፍታዉ ይገልጸሎም እዩ ። ንፈታዊኡ ቅዱስ ሚካኤል ከኣ ይገልጸሉ ፣ ብእኡ ጌሩ ከኣ ስርሑ ይሰርሕ ንምባል እዩ። እግዚአብሔር ሙሉእ በኩሉኄ፣ ይሕግዝ እምበር ሓግዙኒ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን። ፍጥረታቱ ብዘይ ዋላ ሓደ ሓገዝ ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ።

ቅዱስ ሚካኤል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ

ቅዱስ ሚካኤል ምስ እዚ ኩሉ ልዕልና ትሕትና ደሪቡ ዝሓዘ ብጸሎት ተማኅጽኖ ብተራዳኢነት ኣሚኑ ዝልምን ኩሉ ፈጢኑ ብምብጻሕ ካብ ጸብኣ፣ ተንኮል ሠራዊተ ኣጋንንቲ ዘድሕን ቅዱስ መልኣኽ እዩ። ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ምስ እንርኢ  ቅዱስ ሚካኤል ብዝተዋህቦ ክብርን ሞጎስን ዝገበሮም ኣደነቅቲ ተኣምራት ይነግረና ። እያ.5፣13-15። ከምዚ ይብል። <> ነዚ ጥቅሲ ምስ እንርእዮ ።

እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእያሱ <> እያ.1፣1-9። ብምባል ማዕረ ክንደይ ከምዘኽበሮ ንርዳእ።

እስራኤላውያን ንኣሞራውያን ኣብ ዝወግእዎም ግዜ እቲ መዓልቲ ስለዝመሰዮም ካብቲ ልሙድ ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ወጻኢ ጸሓይ ከይትዓርብ መዓልቲ ክነውሕ እያሱ ንፈጣሪኡ እግዚአብሔር ብጸሎት ምስ ለመነ። እግዚአብሔር ድማ ጸሎቱ ሰሚዑ ንመዓልቲ ኣንዊሑ ካብ ሰማይ ኣእማን በረድ ኣዝኒሙ ንጸላእቱ ብምጥፋእ ዝፈጸሞ ኣደናቒ ተኣምር ከምዚ ክብል ጺሒፍዎ።

<> እያሱ 10-12-14። ብምባል ተገሊጹ።

ብሓፈሻ ካብ ያሪኮ ጀሚሩ ዓበይቲ ናይ ኣሕዛብ ዕርዲ ኣፍሪሱ   ንኣህዛብ ኣጥፊኡ፣ እግዚአብሔር ንኣብርሃም፣ ይስሓቅ፣ ያዕቆብ ዝኣተወሎም ቃልኪዳን ዝመሓለሎም ምድረ ተስፋ ንደቆም ዘውረሰ እያሱ እዩ።

እዚ ናይ እስራኤል መራሒ እያሱ፣ ኣብ ኢዱ ሰይፊ ሒዙ ዝተገልጸሉ ቅዱስ መልኣከ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ምዃኑ ኣይፈለጠን። ካብ ቃሉ ከምንርዳእ ካብ ወገኑ ወይ ድማ ካብ ናይ ጸላእቱ ወገን ዝኾነ ሠራዊት መሲልዎ ኔሩ። ቅዱስ ሚካኤል ብሰብ ኣምሳል ስለዝተገልጸሉ ኣይፈለጦን ኔሩ። ዘዛራረቡ ዝነብረ̕ውን ብዘይ ፍርሕትን ጭንቀትን ራዕድን ንሠራዊቱ ከም ዘዛራርብ ኮይኑ እዩ ዝነበረ ። ጸኒሑ ግና ካብ ቅዱስ መልኣክ ዝተዋህቦ መልሲ ንዓቢይ ነቢይን መራሒን እያሱ ኣተሓሳስቡ ለዊጥዎ። <> ዝብል ቃል ምስ ሰምዐ ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝበለ ተራ ሠራዊት ዘይኮነ ናይ ቅዱሳን መላእኽቲ ሓለቓ ምስ ሙሴ ከይተፈለየ ንህዝበ እስራኤል ዝሕሉ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ቅዱስ ሚካኤል ምዃኑ ምስ ተረድአ ንመልኣከ እግዚአብሔር ክብሪ ምሃብ ስለዝግባእ ናይ ኣኽብሮት ስግደት ሰገደሉ። <> ብምባል ብትሕትና ሓተተ። ጐይታይ .. ቅዱስ ሚካኤል ንባርያኻ እያሱ ትነግረኒ ነገር እንታይ እዩ? ብምባሉ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ንፍጡራቱ ምሃብ ኣይኮነን’ዶ ንዝብል ቃል መብርሂኡ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ቅዱሳን መልኣኽቲ ጐይቶት ይብሃሉ እዮም ። ጐይትነቶም ግና ናይ ጸጋ ጐይትነት እዩ። ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብዎ።

እያሱ ንመልኣከ እግዚአብሔር ጐይታይ ኢሉ ካብ ጸውዖ ንሕና ሓጥያተኛታት ጐይታይ ቅዱስ ሚካኤል ንዓይ ንባርያኻ ጸልየለይ መጺኻ ኣድኅነኒ ብምባል ናይ ኣክብሮት (ናይ ጸጋ) ስግደት ብምስጋድ እንተለመናዮ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ኣይወጻናን ። ናይ ፈጣሪ ክብሪ ንፍጡር ኣይሃብናን። እዚ ከኣ መሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ጌርና ኣብነት አበው ብምኽታል እዩ።  ንፈታዊ እግዚአብሔር እያሱ ኣብነት ንገብሮ። ቅዱስ ሚካኤል እያሱ ዘቅረበሎ ናይ ኣኽብሮት ስግደት ብምቅባል ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህቦ መልእኽቲ ነጊርዎ። እያሱ̕ውን ትእዛዙ ፈጸመ።

እግዚአብሔር ናይ ሠራዊት ጐይታ ተባሂሉ ይጽዋዕ ፣ እዚ ማለት ንመልኣኽቲ ፈጢሩ ዝገዝእ ፣ ዝእዝዞም፣ ዝቅድሶም ማለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር ሓለቃ ሰራዊት ዝብሃል ትሕቲ ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ መልኣኽቲ ብእግዚአብሔር ዝተሽመ ማለት እዩ።

ቅዱስ ሚካኤል ንህዝበ እስራኤል ካብ ናይ ግብጺ ባርነት ዘውጸኣ፣ ኣብ ምድረ በዳ በረኻ̕ውን ንኣርብዓ (40) ዓመት ዝመርሖምን ምድረ ርስቲ ከንኣን  ዘውረሶም እዩ። > ዘጻ.14፣15-20። በዚ መሠረት ንእስራኤል ዝመርሖም ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር መልኣክ ቅዱስ ሚካኤል እዩ።

ከምእ̕ውን ኣብ እምባ ሆሬብ እግዚአብሔር ንሙሴ ኣብ ሐምልማላዊት ዕፅ ብተዋህዶ ኣብ ዝተገልጸሉ እዋን መልኣክ ቅዱስ ሚካኤል ኣይተፈለዮን ኔሩ። ዘጻ.3፣1-6። ግ.ሓዋ.7-30-34።   ኣብ ኦሪት ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ እንዳተባህለ ዝጥቐስ መብዛሕትኡ ቅዱስ ሚካኤል ምዃኑ ሊቃውንቲ ቅድስቲ ቤተክርስቲያና የምህሩ። ኣብ ድርሳነ ሚካኤልውን ተጻሒፉ ንረኽቦ። መዝ. 34፣7። <> ።

ኢሳ.37፣36። > ብሓፈሻኡ ቅዱስ ሚካኤል ዘይሓገዞ ማንም የለን እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን።

ኣብ ዳኒ.10፣13። ናይ ቅዱስ ሚካኤል ተራዳኢነት ገሊጹ እዩ።
ዳኒ.10፣21። <> ብምባል ክገልጽ ከሎ ንርእዮ። ብተወሳኺ  ትን.ዳኒ. 12፣1። <> ንደቂ ሰባት ኩሎም ብኣማላድነትን ተራዳኒነትን ዝቀውም ምዃኑ ተገሊጹ ንረኽቦ።

ካልእ̕ውን ዲያብሎስ ምስ ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ምስ ዓመጹ ካብ ክብሮም ዘዋረዶም ናብ ምድር̕ውን ዝደርበዮም ቅዱስ ሚካኤል እዩ። ንቅዱሳን መልኣኽቲ ብምምራሕ ምስ ዲያብሎስን ሰራዊቱን ብዝገበሮ ኩናትን ዝረኸቦ ዓወትን ቅዱስ ዮሓንስ ክገልጾ ከሎ። ራእ. 12፣7-9። <>

ሎሚ̕ውን ቅዱስ ሚካኤል ሰዳዴ ኣጋንንቲ ንኣጋንንቲ ዘሳጉግ ብምዃኑ ካብ ሰይጣንን ሠራዊቱን ከምዘድኅነና፣ ብጸሎት ተጊሆምን ብቃልኪዳን ኣሚኖም ዝልምኑ ኩሎም ፈጢኑ ይራድኦም እዩ። ካብ ኩሉ ክፋእ ነገር የድኅኖም። መዝ.34፣7።

ኣብ መልእኽቲ ይሁዳ ቁ.9። <> ምባሉ ትዕግስተኛ ምዃኑ የረድኣና።

ናይ ቅዱስ ሚካኤል ክብሪ

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ንማንም ዘይተዋህቦ ዓቢ ክብሪ ከምዝተዋህቦ ተጻሒፉ ንረኽቦ። እዚውን ኣብ ዕለተ ምጽ ኣት ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን መልኣኽቲ ኣስዒቡ ብክበበ ትሥብእት ብግርማ መለኮት ኣብ ዝመጻሉ እዋን ካብ እግዚ አብሔር ኣብ ልዕሊ ሙታን ሥልጣን ዝተዋህቦ ነዚ ሓያል መላኣኽ ቅዱስ ሚካኤል እዩ።

ነዚ̕ውን ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጽዎ እዩ። 1ይ ቆረ.15፣51-52። ካብዚ ብተወሳኺ > 1ይተሰ.4፣16-16። ብምባል ኣብ ዳግማይ ምጽኣት ከመይ ዝበለ ክብርን ጎይትነትን ከምዝተወሃቦ ይገልጸልና።

ናይ ቅዱስ ሚካኤል ክብረ በዓል፣

ናይ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ኣቦታት ኣብ ወወርሑ ብ12 መዘከርትኡ ክንገብር ኣዚዞምና። እዚ ዘይከኣለ ኣርባዕተ ዓበይቲ በዓላት ዋላ ብዝሑል ማይ ብዝተኻእለ መጠን ከንኽብሮ ይግብኣና። እዚኦም’ውን ሕዳር 12፣ ሰኔ 12 ነሓሰን ታሕሳስን 12 እዮም። ካብ ኩሉ ዝበልጽ በዓሉ ሕዳር 12  ዕለተ ሢመቱ እዩ ። ኣብዚ ዕለት እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ጌሩ ሽሞ። ስለ ትሕትንኡን ተኣዛዝነቱን ፣ ንኹሉ ጽቡቅ ስራሕ ተጻባኢ ዝኾነ ንጐይቱኡን ፈጣሪኡን ኣምላኹን ዝኸሓደ ንጸላኢ ሠናያት ዲያብሎስ ንኽስዕሮ ሥልጣን ተዋሂብዎ። ኣብዚ ዕለት ቅዱስ ሚካኤል ብተወሳኺ ብዓቢ ክብሪ ኰይኑ ብኣምሳል ንጉሥ ምስ ሰዓብቱ ንወዲ ነዌ ንእያሱ ዝተራእየሉ ዕለት እዩ።

ኣብ ቅዳሴውን <> ንብል። ነብዩ ሄኖክ’ውን ንቅዱስ ሚካኤል ምሕረት ከምዝተዋህቦ ገሊጹ እዩ። ትሕትንኡን ተኣዛዝነቱን ኣረዲኡ እዩ። ሄኖክ.6፣5። 10-12።

ናይ ሰማያውያን ሠራዊት ሓለቃ ንደቂ ሰብ ኩሉ ዝርኅርህኅን ንደቂ ሰባት ብዘይ ምቁራጽ ናብ ፈጣሪኡ ዝልምን ርኅሩኅ ትሑት ዝኾነ ኃያል ቅዱስ ሚካኤል ዝስርሖ ሥራሕ ተኣምሩን ክብሩን ተጻሒፉ ክውዳእ ዝከኣል ኣይኮነን ።

ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር በረከቱን ምሕረቱን የብዝሓልና። ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ኣማላድነት ኣይፈለና።

ናይ ቅዱስ ሚካኤል ጸሎቱን በረኸቱን ረዲኤቱን ኣይፈለየና።

ወስብሓት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

(For those who do not have Geez, please visit this link) LIKE MELAEKT KIDUS MIKAEL
አዘክሪ ድንግል at 9:20 AM
ShareHome
View web version
ERITREAN ORTHODOX TEWAHIDO CHURCH
Kana Zegelila
አዘክሪ ድንግል
Powered by Blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s