SATURDAY, JUNE 2, 2012
ጾመ ሓዋርያት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!
በዓለ ጰራቅሊጦስ

መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሓዋርያት ተመሲሎ በነደ እሳት
ምስባክ
ዐርገ ውስተ ዓርያም ፄዊወከ ፄዋ
ወወሀብከ ጸጋከ ለእጓለ እምሕያው
እስመ ይክህዱ ከመ ይኅድሩ ።
መዝ.67፣18 (68፣18)
ወንጌል ዮሓ.14፣1-22 ግ.ሓ.2፣1-14 ኤፌ.4፣1-17 1ይዮሓ.2፣1-18
ቅዳሴ ዘዲዮስቆሮስ

ጾመ ሓዋርያት
ብሩኽ ምጅማር ጾም ይግበረልና!

ካብ 27 ግንቦት ሰኑይ ጀሚሩ ክሣብ 5ሓምለ ይፍጸም
Apostles Fast – Monday, JUNE-4 -JULY 12

ጾመ ሓዋርያት
ጾም መንፈሳዊ በረከት ዘውህብ ክርስቲያናዊ ተግባር እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘረድኣና ጾም ማለት ንዝተወሰነ እዋን ወይ ግዜ ካብ መግብን መስተን ተፈሊኻ መንፈሳዊ ተግባራት ምፍጻም ማለት እዩ። ኢሳ.4፣16። ጾም ማለት ካብ ጥሉላት መግብን ካብ ዘስክር መስተን ምኽልካል ከምዝኾነ የምህረና። ዳኒ.10፣2-3።

ጾም በጥንተ ፍጥረት ኣይትብላዕ ተባሂሉ ናይ ሕጊ ምሕላው ምልክት ኮይኑ ንደቂ ሰባት ካብ ዝተዋህቦም ትእዛዝ ጀሚሩ ምስ ሃይማኖት ዝተተሓሓዘ ሥርዓት ስለዝኾነ ሃይማኖት ኣብ ዘለዎ ኩሉ ጾም ኣሎ። ይኹን እምበር ጾም ንዝተወሰን እዋን ካብ እኽልን ማይን ምኽልካል ጥራሕ ዘይኮነ ንሰውነትና ካብ ዘብህጉን፣ ሪእኻውን ንክትግብሮም ዝደፋፉካ ሥጋዊ ነገር ኩሉ ምግዳፍ ብሓፈሻ ፈቃደ ሥጋ ካብ ምፍጻም ምሕላው ማለት እዩ።

ቅዱሳንውን ንጾም ኣብ ህይወቶም ሓደ ክፍሊ ጊሮም ይጥቀምሉ ከምዝነብሩ ቅዱስ መጽሓፍ የረድኣና እዩ። ዘዳ.9፣9-12። እስራኤል ዘሥጋ ብዝተፈላለይ ምኽንያት ይጾሙ ከምዝነብሩ ንኽጸሙ’ውን ይእዘዙ ከምዝነብሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ ኢና። ዘሌ.16፣29-31። ዘካ.8፣-19። ኢሳ.9፣31። ጾሞም’ውን ብውልቂ ወይ ብማኅበር ይፍጽሙ ኔሮም። 2ሳሙ.12፣-22። መሳ.20፣-26።

ጾም ብቅዱሳን መጽሓፍቲ ዝተመዝገበ መንፈሳዊ ተግባር ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ ዝህቦ ጥቅምን በረኸትን ተገሊጹ እዩ። ሰብ ካብ እንስሳዊ ጠባይን ባህርይን ልምዲ ኣውጺኣ ንቅዱሳን መልኣኽቲ ተምስሎ፣ ናይ ነፍሲ ሕጊ ጸኒዑ ብኹለንተንኡ ንእግዚ አብሔር ከገልግል ካብ ዝሕግዝዎ ምግባራት ሓደ እዩ። እቲ ጸዋማይ ናይ ጥምየት ጉድኣት ተረዲኡ ንዝተሸገሩ ክርህርህን ክሓስብን ምእንቲ ጾም ኣስተውዓሊ ልቦና ይፈጥረሉ። ጾም ናይ ትሕትና ምንጪ እዩ። መዝ.69፣10። ስለዚ ጾም ትሑት ይገብረና። ነህ.1፣4። ጾም ናብ ሓዘን ዘብጽሕ ስለዝኾነ ንንስሓ ዘንቃቅሕ መንፈሳዊ ሓይሊ ኣለዎ። 1ይሳሙ.7፣6። ጾም ናብ ረዲኤት እግዚአብሔር ዘቅርብን ንኣጋንንቲ ዘርሕቅ እዩ። ማቴ.17። ሚኪ.21። ስለዝኾነ ፈቃደ እግዚአብሔር ንሓተሉ። ዘጻ.34-28። ብሓፈሽኡ ጾም ስራሕ ትሩፋት ንኸነብዝሕ የበርትዓና።

ጥንተ ታሪኽ ጾመ ሓዋርያት
ቅድስቲ ቤተክርስቲያና ብኣዋጅ ንኽንጸሞም ዝኣዘዘትና ኣጽማዋት ሸውዓተ እዮም። ካብዚኦም ሓደ ዝኾነ ጾመ ሓዋርያት ኣብ ዓዓመቱ ጽባሕ በዓለ ሓምሳ ሰኑይ መዓልቲ ይኣቱ። መዓልታት ጾመ ሓዋርያት ከም ዓቢይ ጾም መእተዊ ከም ኩነታቱ ዝለዋወጡ እንተኾኑ ብሓፈሽኡ ካብ 15-49 መዓልታት ልዕል ክብልን ክወርድን ይኽእል እዩ። ጾመ ሓዋርያት ኣብ በዓለ ዕረፍቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝኽበረሉ ዕለት ሓምለ ሓሙሽተ ዝፈጸም ጾም እዩ።

ጾመ ሓዋርያት ጥንተ ነገሩ ከመይ እዩ እንተኢልና ናይ መጥምቀ መሎኮት ቅዱስ ዮሓንስ ደቂ መዝሙርቲ ብዝሕ ግዜ ይጾሙ ኔሮም እሞ ናብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪቦም <> ማቴ.9፣14። ብምባል ብዝመለሰሎም መሰረት ሓዋርያት ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ምዕራጉ ኣብ መበል ዓሰርተ መዓልቲ ጸጋ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበሉ ንጽባሕታ ዝጸምዎ ዓቢ ጾም እዩ።

ሊቅ ቅዱስ ዮሓንስ አፈወርቂ <> ኢሉ ብዝሰየማ ዕለት በዓለ ጵራቅሊጦስ (ጴንጠቆስጤ) ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ። ግ.ሓዋ.2። ። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ከም ዝኣዘዞም ናብ ኩሉ ዓለም ተበቲኖም ንዓለም ብወንጌል ከምመቅርዋ ቅድሚ ምብጋሶም ናይ መጀመርያ ስርሖም ዝገበርዎ ምጻም ኔሩ። ማቴ.28።

ናይ ጾመ ሓዋርያት ካልኦት ኣስማት
ጾመ ሓዋርያት ካልኦት ኣስማትውን ኣለውዎ። ጾም ሰኔ እውን ይበሃል እዩ። ጾመ ሰኔ ዝብል ስያሜ ዝረኸበ ጾመ ዝውዕለሉ ብዙሕ እዋን ኣብ ወርሐ ሰኔ ብምዃኑ እዩ። ብተወሳኺ ጾመ ሓዋርያት በጥንተ ዘመን ናይ ኲናት ዝኸዱ ሰራዊት ናብ ዓውደ ኩናት ንኽኸዱ ኣብ ዝዳለውሉ እዋንን ወይ ብዝተመልሱ ሰራዊት ዝተጋገየ ይቅረ በለልና ብምባል ንፈጣሪኦም እንዳመስገኑ መግቦቱን ሓለዉኡን ናይ እግዚአብሔር እንዳደነቁን ይጾሙ ስለዝነብረ እዩ <> ዝብል ስያሜ ተዋሂብዎ ኔሩ።

በረከተ ጾመ ሓዋርያት
ኣብ መቅድም ከም ዝረኣናዮ ናይ ጾም ጥቅሙን በረከቱን ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ያሬድ <> ከምዝበለ ጾም ፍቅርን ርህራሄን ሰላምን በረከት የውህብ። ጾመ ሓዋርያት ቀዳሞት ኣቦታትና ሥርዓት ሰሪዖም ብዝኣዘዙና መሰረት ዕድሜኦም ልዕሊ ሸውዓተ ዓመት ዝኾኑ ምእመናን ኩሎም ክጾምዎ ዝግባእ ናይ በረከት ጾም እዩ።

ሓዋርያዊት ቅድስቲ ቤተክርስቲያና ብፍኖተ (ኣሰር) ሓዋርያት ናይ ከም ትስዕብን ከምትኸይድን ሓደ ምልክት ካብ ዝኾኑ ነገራት ጾመ ሓዋርያት ምጻም እዩ። ሓዋርያት ብዝተሓደሰ ሰውነት ( ብሓድሽ ሰውነት) ዝጾምዎ ጾም ከምዝኾነ ምእመናን ብሓጥያት ዝኣረገ ሰውነትና ነሐድሰሉ ናይ በረከት ጾም እዩ። ማቴ.9፣16። ጾም እሱ ካብ ዝህቦ ጥቅሚ ካልእ ጾመ ሓዋርያት ምጻም በረከት ሓዋርያትን ጸጋ ሓዋርያትን ንቅበለሉ ብምዃኑ ንጾሞ።

ብሓፈሻኡ ጾመ ሓዋርያት ምስ ካልኦት ኣጽዋማት ሓቢሩ ክጽወም ዝግብኦ ናይ ኣዋጅ ጾም እዩ። ይኹን እምበር ናይ ካህናት ጾም ብዝብል ምኽንያት ንቀሳውስት ዝተደንገገ ብምምሳል ዘይጾምዎ ኣለዉ። ከምዚ ዝበል ኣተሓሳስባ ካብ መንፈስዊ በረከት ዘርሕቅን ካብ ናይ ቅዱሳን ሓዋርያት ረዲኤት ዝፈልይ (መብል) ብልዒ ብምፍታው ምኽንያት ዝመጽእ ሓጢኣት ዝመርሕ ስንፍናን ድኻምን እዩ።

ጾመ ሓዋርያት ንጾሞ ሓዋርያት ጾይሞም ንዓለም ዝሰዓርሉ ብምዃኑ ንሕና’ውን ንዓለም ንስዕረሉ ሓይሊ ክህበና ንቅዱሳን ሓዋርያት ዝተለመነ ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ተለመነና እንዳበልና ንምምሕጻን እዩ።
ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስቲያንና ናይ ካህናት ናይ ምእመናን ተባሂሉ ብማዕርገ ክህነት ዝተፈለየ ኣጽዋም የለን። ብሥርዓተ ቤተክርክስቲያን መጽሓፍቲ’ውን ናይ ምእመናን ካህናት ጾም ብምባል ኣጽዋማት ተፈልዮም ኣይተቀመጡን። ጾመ ሓዋርያት፣ ሊቀ ነብያት ሙሴ ሕገ ኦሪት ክሰርሕ ምእንቲ ፣ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕገ ወንጌል ክሰርዕ ምእንቲ ከምዝጾሙ ኩሎም ሓዋርያት’ውን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ምቅባሎም ንኣስተምህሮ ወንጌል ቅድሚ ምብጋሶም ዝጾምዎ ጾም ስለዝኾነ እዩ። ምእመናን’ውን ቅዱሳን ሓዋርያት ኣብነት ጌርና ክንጾሞ ዝግበኣና ጾም እዩ።

ጾም ጼምና በረከተ ሓዋርያት ምእንቲ ክሓድረና ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ሳህልን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማእታት ረደኤትን በረከትን ኣይፈለየና።

(For those who do not Geez, please visit this link) BEALE MENFES KIDUSIN TSOME HAWARYATIN

ወስብሓት ለእግዚአብሔር
ወለወላዲቱ ድንግል
ወለወስቀሉ ክቡር።

አዘክሪ ድንግል at 11:26 PM
ShareHome
View web version
ERITREAN ORTHODOX TEWAHIDO CHURCH
Kana Zegelila
አዘክሪ ድንግል
Powered by Blogger.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s