SUNDAY, MARCH 25, 2012

ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር (5)
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!

ቁጽሪ 6 ገብርኄር መጋቢት ፩፮/25 (2004) 2012 ዓ.ም
ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ጾምና ይባርኸልና!
ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ክንኣቱ ከለና ክንገብሮም ዘለና ምድላዋት

 ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ (ደገ ሰላም) ምስላም

ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲብና ናይ ኣፍ ደገ ቤተመቅደስ (ደገ ሰላም) ብእምነት ክንሳለም ርእዮም ዝገርሞም ኣይሰኣኑን እዮም። ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ኣጸደ፣ ኣፍደገ፣ ኆኃተ ቤተመቅደስ ፣ መስኮት ምስላምና እሶም ከምዝሓስብዎ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። እዚ ኣጸደ ኣፍደገ ቤተመቅደስ እንሳለመሉ ዝተፈላለየ ምኽንያት ኣሎና። ኣብ ቤተመቅደስ እግዚአብሔርን ኣጸዱን ቀጽሩን ዙርያኡን ኩሉ ዝተንከፎ ስለዝቅደስ፣ እግዚአብሔር <> ዘጻ.40፣9። እግዚአብሔር ቤተመቅደሱን ኣብ ዙያኡን ዘለዉ ኩሉ ክቅደስ ኣዚዙ እዩ። ደብተራ ኦሪት ክትከል ከሎ ፣ ናይ ሰለሞን ቤተመቅደስ ክስራሕ ከሎ ዙርያኡ ኩሉ ብቅብኣ ቅዱስ ተቀዲሱ እዩ። ናይ ቤተመቅደስ ኣፍ ደገ ምስላም፣ ምስዓም ዘድልየሉ ከኣ ነዚ እዩ። ህንጻ ቤተክርስቲያን ፣ ኣፍደጊኡ ብቅብኣ ሜሮን ዝኽበረ ዝተቀደሰ ስለዝኾነ ዝሳለሞ ዝስዕሞ ዝድህስሶ ኩሉ ይቅደስ እዩ::

1. ቤተ መቕደስ ናይ ክርስቶስ መሕደሪ ስለዝኾነ።

ቅዱስ ጳውሎስ ቤተክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ኣካል እያ፣ ልብሱ፣ መቅደሱ እያ። ኤፌ.5፣23።: ይብለና:: ኣካል ክርስቶስ ካብ ጸጉሪ ርእሲ ስጋብ ጽፍሪ እግሪ ዘሎ ኩሉ ከምዝሕዝ: ቤተክርስቲያን ከኣ ናይ ክርስቶስ ኣካል እያ ክበሃል ከሎ ናይ ቤተክርስቲያን ኣካል ኩሉ የጠቓልል እዩ። ስለዚ ኣካሉ ዝኾነት እዚኣ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ምስላም ምድህሳስን ናይ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክዳኑ ዘፈር ተንኪፋ ዝተፈወሰት ሰበይቲ ናይ እምነት ጽንዓት ምልክት እዩ። ብእምነት ንዝሳለም ብእምነት ዝነብር ሰብ ናይ ቤተክስርቲያን ኣፍደገ፣ ኣጸዳ፣ ቅጽረ ቤተክርስቲያን ዘሎ ጸበል፣ ሓጽሩ ቅጽሩ፣ ናይ ውሽጥን ወጻእን ኩሉ ፈውሲን መድኃኒትን ይኾኖ።

2. ቤተ መቅደስ ናይ መለኮት መሕደሪ ስለዝኾነ

ቅድስቲ ቤተክርስቲያን (ቤተመቅደሱ) ናይ መለኮት መሕደሪ እያ:: ኣብ ሰማይ ብኽብሪ ዝነብር እግዚአብሔር ኣብ ቤተመቅደሱ ብረዲኤቱ ይሓድር። ቤተመቅደሱ ናይ ክብሩ መግለጺ ጌርዎ እዩ። <> 2ዜና.7-16። መዝ.132፣-7። <> ። ከምዝብለና ቤተመቅደስ ናይ እግዚአብሔር መሕደሪ ስለዝኾነ ኣፍደገኡ፣ ኣጸዱ፣ ቅጽሩ ኩለንታናኡ ዝተቐደሰ ብበረኸት ዝተመልአ እዩ። ስለዚ ናብ ቤተመቅደስ ዝቐርብ ሰብ ኩሉ እዚ እንዳሓሰበ ይሳለም።

ስለዚ ሰብ ኩሉ ናይ ቤተክርስቲያን ደገ ሰላም (ኣፍደገ) <> እንዳበልና ክንሳለም ይግበኣና። 

ኣብ ቅድሚ ህንጻ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን (ቤተመቕደስ ) ምስጋድ:

ናብ ቤተመቅደስ እግዚአብሔር ንጸሎት ዝኣቱ ሰብ ማዕጾ ቤተመቅደስ ድሕሪ ምሳዓሙ (ምስላሙ) ኣብ ውሽጢ ቤተመቅደስ ንእግዚአብሔር ናይ ኣምልኮት (ናይ ባህርይ) ስግደት ክሰግድ ይግብኦ። ኣብዚ ብዛዕባ ቤተመቅደስ ስግደት ይግባእ ኢልና ክንዛረብ ከለና፡ በዘፈቀደ ተብጊስና ዘይኮነ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ብምግባር እዩ። እዚ ምስ እንርኢ፣-

2.1. ንቤተመቅደስ ስግደት ከምዝግባእ

እስራኤል ዘሥጋ ምስ መራሒኦም ሊቐነብያት ሙሴ ሓቢሮም ኣምልኮተ ሥርዓት ዝፍጽሙሉ ኣብ ደብተራ ኦሪት ፊት ንፊት ተንበርኪኾም ይሰግዱ ኔሮም እዮም። ምኽንያቱ ናይ ዓምደ ደመና ናይ እግዚአብሔር ምግላጹ ምልክት፣ ድንኳን ከኣ ናይ እግዚአብሔር ናይ ክብሩ መግለጺ መሕደሪ ስለዝነበረ። ዘጻ.33፣9-10። <> ንጉሥ ሰለሞን ቤተመቅደስ እግዚአብሔር ብፍቓድ እግዚአብሔር ሰሪሑ ምስ ወደአ ታቦተ እግዚአብሔር ካብ ድንኳን ኣውጺኡ ናብ ቤተመቅደስ ድሕሪ ምእታዉ ቤተመቅደስ ብእግዚአብሔር ብርሃን ተመሊኡ። ኩሉ ህዝቢውን ኣብ ቅድሚ ፊት ቤተመቅደስ ሰጊዱ እዩ። > 2ይዜና.7፣3። 2ሳሙ.12፣20። <> ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ቅዱስ ዳዊት ቤተ እግዚአብሔር፣ ኣምላኽ ብኽብሪ ዝግለጸሉ ፍሉይ ስፍራ ምዃኑ ፈሊጡ ኣብራኹን ግንባሩን ኣብ መሬት ኣተንኪፉ ሰጊዱ እዩ። ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ንቤተመቅደስ እግዚአብሔር ምስጋድ ግቡእ ምዃኑ ኣብ መዝሙሩ ነጊሩና እዩ። <> መዝ.5፣7። ሎሚውን እግዚአብሔር ብዓይኒ ምሕረቱ ርእዩ በረከቱን ሳህሉን ዘብዝሓሉ ሰብ ከም ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ብፈሪሃ እግዚአብሔር ኮይኑ ኣብ ቤተመቅደሱ ይሰግድ። ብምስጋና ብምሉእ ልቡ ናይ ኣምልኮ ስግደት ይሰግድ። >መዝ.132-፣7። << ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ኽሰግድ ንስምካውን ስለ ሳህልኻን ሓቕኻን ኢለ ኸመስግኖ እየ። መዝ.138፣-2።

እስራኤላውያን ሊቀ ነብያት ሙሴ ዝተኸሎ ካብ ደብተራ ኦሪት (ድንኳን ኦሪት) ጀሚሩ ታቦተ እግዚአብሔር (ማኅደረ እግዚአብሔር) ዘለዎ፣ እግዚአብሔር ክብሩ ዝግለጸሉ ቤተመቅደስ ይሰግዱ ኔሮም እዮም።። እዚ ዝሰግድዎ ዝነበረ ስግደት ኣምላኻዊ ትእዛዝ እምበር ሰብ ዝሰርሖ ሥርዓት ወይ ሕጊ ኣይኮነን።

2.2 . ቤተመቅደስ እግዚአብሔር ካብ ቤት ጣኦት ዝተፈለየ እዩ።

ሓደ ሓደ ሰባት ንቤተመቅደስ ምስጋድን ንጣኦት ምስጋድን ሓደ ጌሮም ንምርኣይ ይፍትኑ እዮም።። እዚ ግና ዓቢ ጌጋ እዩ። ብመሰረቱ ቤተ መቅደስ ቤተ እግዚአብሔር ክበሃል <> ዝፍጸመሉ እዩ። ምስአል ምስጋድ (መለመኒ መስገዲ) ዝብሉ ቃላት ሰብ ጸሎቱ ስግደቱ ንልዑል እግዚአብሔር ዝቐርበሉ ፣ ልዑል እግዚአብሔር ካብ ምእመናን ጸሎትን ስግደትን ዝቕበለሉ ቦታ ቤተመቅደስ ቤተ ክርስቲያን ምዃና ይገልጸልና። ቤተ መቅደስ ካብ ቤተ ጣኦት ከምዝፍለ ንምርኣይ ናይ ንጉሥ ሰለሞን ታሪኽ ንርኣይ።
ንጉሥ ሰሎሞን ብሞኣባውያን ደቀንስትዮ ፍቕሪ ተታሒዙ ኣብ ኢዮርሳሌም ፊት ንፊት ኣብ ዘሎ እምባ ንጣኦት መስገዲ ሰሪሑ።

ምስ ሞባኣውያን ንጣኦት ዝተሠውአ መሥዋእቲ በሊዑ። ንጣኦታትውን ሰገደ። ኣብዚ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘዳግም 7፣3-4። > ተባሂሉ ዝተነግረሉ ትእዛዝ ኣፍሪሱ ኣብዚ ግዜ ንኣምልኾቱ ቀናእ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሰሎሞን ተቆጥዐ። <> ኢልዎ። 1ይነገ.11፣11።

ኣብ ካልእ ስፍራ ጠቢቡ ሰሎሞን ንቤተመቅደስ እግዚአብሔር ሰሪሑ ምስ ወደአ ምስ ህዝቢ ኰይኑ ንቤተመቅደስ ምስጋዱን ሓቢሮም ምዝማሮምን ተጻሒፉ እዩ። ኣብዚ እዋን እግዚአብሔር ንጠቢቡ ሰሎሞን ብለይቲ ተገሊጹ <<<> ። 2ይዜና፣7፣16-18። ኢልዎ እዩ።

ጠቢቡ ሰሎሞን ንቤተመቅደስ ክሰግድ ከሎ ንእግዚአብሔር ደስ ኣቢልዎ እዩ። ብሕልሙ ተገሊጹ > ኢሉዎ እዩ። ንጣኦታት መሠውኢ ክሰርሕን ናይ ጣኦታት ምስ ከደ ግና እግዚአብሔር ኣዝዩ ሓዚኑ እዩ። ከምዚ ከኣ ኢልዎ > ። ኢልዎ እዩ። ኣብዚ ናይ ቤተመቅደስን ቤተ ጣኦትን ፍልልይ ብግልጺ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ኣብ ቤተመቅደስ ምስጋድ ንእግዚአብሔር ምስጋድ ንእግዚአብሔር ምሕጓስ እዩ። ኣብ ቤተጣኦት ምስጋድ ግና ንእግዚአብሔር ምጉሃይን ኣብ ልዕሊኡ ምዕማጽን እዩ።

ክልቲኦም ፈጺሞም ዝተፈላለዩ እዮም። ቤተመቕደስ ምስ ቤተ ጣኦት ከራኽቦም ዝፍትን ሰብ ከስተውዕለሎም ዝግባእ ነዚኦም ግልጺ ዝኾኑ ሓቅታት እዩ። ንሕና’ውን ኣብ ዘመና ኣብ ቤተመቅደስ እግዚአብሔር ተረኺብና ፈጢሩ ንዝገዝእን ዝምግብን ኣምላኽና ብዝግባእ ክብሪ ሂብና እንተሰጊድና ፣ እንተጸሊና መነባብሮና ይመዓራረ ። ቤተና ብበረኸት ይመልእ። ዕድሜና ይነውሕ፣ ደቅና ይባረኹ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንዘልዓለማዊ ህይወት ዕዱማት ንኸውን። ብኣንጻሩ ንቤተ ጣኦት እንድሕር ተንበርኪኽና፣ ሰባት ዘቆምዎ ጣዖታት፣ ንጠንቓሊ ንዝተፈላለዩ ኣምልኮተ ባዕድ እንድሕር ሰጊድና ድማ ናብራና ሰላም ይርሕቆ ፣ ህይወትና ዝተመሳቐለ ይኸውን፣ ዕድሜና ይሓጽር ብእምነት ይኹን ብልምድ ዝወረሱ ደቆና ርጉማት ይኾኑ። ዘዳ.28።

መ . ኣብ ዙርያ ቤተመቅደስ ዘለዉ ቅዱሳት ሥእላት ብኽብሪ ምስጋድ።

ይቕጽል……. ብሰላም የጽንሓና።
                                
ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር በረከቱን ረዲኤቱን የብዝሓልና። ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብኣማላድነታ ኣይትፈለየና። (For those who do not have Geez, please try this link) BETE MEKDES EGZIABHER (5)

ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ወለወላዲቱ ድንግል።
ወለመስቀሉ ክቡር!
Be a Fan
Posted by አዘክሪ ድንግል at 3:41 PM
Email This
BlogThis!
Share to Twitter
Share to Facebook
Share to Pinterest

Labels: ትምህርተ ግጻዊ

Newer Post Older Post Home
View mobile version
Subscribe to: Post Comments (Atom)
ቃል ሥጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኣባና ኃደረ (ዮሓ 1፡14)

ወርሓዊ በዓላት
መጻሕፍቲ ንህይወት/ BOOKS FOR LIFE (PDF)

.
WUDASE MARIAM_GEEZ_AMHARIC_ENGLISH
ኪዳን/KIDAN
ሊጦን/LITHON
መቅድም ዘምስለ ተአምር/MEKDIM ZEMISLE TEAMIR
ኣእማደ ምስጢር/Aemade Mistir
ቅዳሴ/Kidase Book
ያሬዳዊ መዝሙር/YAREDAWI MEZMUR
መጽሐፈ ብርሃን/MEXHAFE BERHAN_1
መጽሐፈ ብርሃን/MEXHAFE BERHAN_2
መጽሐፈ ብርሃን/MEXHAFE BERHAN_3
ቃለ ጸድቅ/KALE TSIDK
ሸውዓተ ሰዓታት ጸሎት
ገድሊ ሃዋርያት 1/Gedli Hawaryat 1
ገድሊ ሃዋርያት 2/Gedli Hawaryat 2
ገድሊ ሃዋርያት 3/Gedli Hawaryat 3
ገድሊ ሃዋርያት 4/Gedli Hawaryat 4
ገድሊ ሃዋርያት 5/Gedli Hawaryat 5
ገድሊ ሃዋርያት 6/Gedli Hawaryat 6
ገድሊ ሃዋርያት 7/Gedli Hawaryat 7
Incarnation Saint Athanasius
NISEHA
Calmness
DIABOLIC WARS
EXPERIENCES IN LIFE
JOB
Let Me Grow
Lord, How?
Nature of Christ
St. Anthony The Great
The Life Of Repentance and Purity
The Release Of The Spirit
The Spiritual Means
IF you cannot read the page, please check the link.
TOTAL PAGEVIEWS

POPULAR POSTS

YAREDAWI MEZMUR
HAREGE WEYNI KEMAHA HAZEN

ኣዒንትኹም ናብ ላዕሊ ቋሕ ኣቢልኩም ርኣዩ:: ኢሳ 40፡26
  በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!! > ኢሳ 40፡26 …


ምሳሌ መንግሰተ ሰማያት ማቴ 22፡1-14


በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!! ምሳሌ መንግሰተ ሰማያት ማቴ 22፡1-14 (Click to read PDF) ኣብ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ቃል እግዚኣብሔር ከነብበሉ ዝ…


ፍቅሪ እምበር ሓሚመ( ሄለን መለስ)


በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሓዱ አምላክ አሜን!!! ፍቅሪ እምበር ሓሚመ( ሄለን መለስ) (Click For PDF) ዝተፈተኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት፥…


ሰብ ክንእደኒ፡ ብዛዕባይ ኪዛረብ እምበር………………


በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!! ሰብ ክንእደኒ፡ ብዛዕባይ ኪዛረብ እምበር……………… (Click to Read in PDF) ከባቢ ሰዓት 3፡00 ናይ ኣጋ ምሸት ሰንበት መዓልቲ ናይ ዓ…

ጾመ ፍልሰታ ናይ ኣዴና ቅድሰተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም


በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ! እንቋዕ ናብ ጾመ ፍልሰታ ብሰላም ኣብጸሓና !   ካብ ዕለት ሶሉስ ነሓሰ 1-2004 (7-2012) ጀሚሩ ኣብ ክልተ ሱ…

<>


በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ። እንቋዕ ናብ በዓለ ዕርገታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሰላም ኣብጸሓና! ምስባክ ቀደሰ ማኅደሮ ልዑል እግዚኣብሔር…

በዓለ ማርያም ደብረሲና


እንቋዕ ናብ በዓለ እግዝእትነ ማርያም ኣብጽሓና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ታሪኽ ገዳም ደብረ ሲና ገዳም ፣- ማለት ገደመ ፣ ዱር ጫካ በረኻ ኮነ ካብ ዝብ…


ሓደ ጐይታ/ONE LORD

ዘውትር ኣንባብያን/FOLLOWERS

ትሕዝቶ ቃና ዘገሊላ

ማኅደረ ድምፅ ወምሥል (12)
ስብከት (22)
ስንክሳር (9)
ቅዱሳን ኣበው (33)
ትምህርተ ሃይማኖት (4)
ትምህርተ ግጻዊ (23)
ኣጽዋማትን በዓላትን (29)
ኪነ ጥበብ (5)
ዓምዲ ተሳተፍቲ (2)
ዓምዲ ንቆልዑ (1)
መዛግብ ቃና ዘገሊላ/ARCHIVE KANA ZEGELILA

►  2014 (4)
►  2013 (28)
▼  2012 (92)
►  December (4)
►  November (7)
►  October (3)
►  September (4)
►  August (9)
►  July (9)
►  June (10)
►  May (9)
►  April (14)
▼  March (7)
ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር (5)
ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር (4)
ቅድስቲ ሳራ
ቤት መቅደስ እግዚኣብሔር (3)
ጸሎት
ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጐይታ
ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር (2)
►  February (16)
►  2011 (16)

KIDUSAN ASAEL

ERITREAN ORTHODOX TEWAHIDO CHURCH

Kana Zegelila
አዘክሪ ድንግል
CONTACT US@

kanazegelila1@gmail.com
CONTACT US@

kanazegelila1@gmail.com
Kana Zegelila@2010. Picture Window template. Powered by Blogger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s