Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን.

በዓለ ልደቱ ለዮሓንስ መጥምቅ  (ሰነ 30)

በስመ  ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

ዝተጠንሰሉ ዕለት መስከረም 26 እዩ። በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ካብ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ  ተላኢኹ ናብ ዘካርያስ ካህን መጸ።ካህን ዘካርያስ ብክህነት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘገልግል ብእግዚኣብሔር ዝተኣመነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዘይ መንቅብ ዝመላለስ ሰብ ነበረ። ኤልሳቤጥ እትብሃል ከምኡ ብቕድስና እትመላለስ  ሰበይቲ ነበረቶ።ክልቲኦም  ንኣምላኽ ዘኽብሩ ቅዱሳን ነበሩ።እንተኾነ ግን  መኻናት ነበሩ።ውላድ ክህቦም ድኣ ናብ ኣምላኽ ልማኖን ጸሎትን የቕርቡ ነበሩ እምበር ውላድ ብምስኣኖም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ኣማሪሮም ኣይፈልጡን ብኣንጻሩ እኳ ድኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብጸሎትን ብልማኖን ስለ ዝጸንዑ እቲ ሓያል መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል  ከበስሮም መጸ።ዮሓንስ ዝኣክል ዓቢ ውላድ ከም ዝወልዱ ኣበሰሮም።ነዚ ብስራት ዝሰምዔ ካህን ዘካርያስ ኣብ እርጋኑ ፡ሰበይቱ እውን ኣብ ግዜ እርጋና ውላድ ምውላድ ክዉን ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ፡ምስቲ ንብስራቱ ዝተላእከ ቅዱስ መልኣኽ ተመላለሰ።እንተኾነ ግን ንኸበስሮ ስልጣን ዝተዋህበ ቅዱስ መልኣኽ ፡ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ እዋኑን ኣብ ግዜኡን ዝፍጸም ምዃኑ ድሕሪ ምግንዛብ ክሳዕ እቲ ቃል ኣምላኽ ተፈጺሙ  ዝተዋህቦ ውላድ ብዓይኑ ክሳዕ ዝርኢ ዓባስ ኩን ኢሉ ቀጺዕዎ ከደ።

ብኸምዚ ካኣ እዚ ዓቢ ኣቦ ብብስራት ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ካብዞም ክልተ ቅዱሳን ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ተጠንሰ።
ቅድስት ኤልሳቤጥ ንዮሓንስ ድሕሪ ምጥናሳ መልሱ ድሕሪ ሽድሽተ ወርሒ ናብ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ንብስራት መጸ።ነቲ ኣብ ቀራንዮ ንድሕነትና ዝተሰቕለ   ክርስቶስ ኣምላኽና ብድንግልን  ጠኒሳ ብድንግል ከም እትወልድ ካብ ኣምላኽ ዝተነግሮ ኣምላኻዊ ቃል ኣበሰራ። እግዚኣብሔር ንቅዱሳን ኣዴታት ኣብ እርግንኤን  ውላድ ከም ዝህበን ከረድእ ካኣ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ኣብ እርግንኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ብምባል እቲ ሓይል ኣምላኽ ንቅድስት ኤልሳቤጥ ዝገበረላ  ዓቢ ግብሪ ነዛ ቅድስት ኣደ ኣበሳራ።እዚ  ዝገበረ  ኣምላኽ ንሳ እውን ብቕድስና ጠኒሳ ብድንግልና ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከም ትወልድ ዝገብር ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚና ኣሜን ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ እሞ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ክትብል ነቲ ቅዱስ መልኣኽ መለሰትሉ።

ነቲ ዝኾነ  ክትርኢ ንኤልሳቤጥ ዘመዳ ክትርኢ ናብ እና ካህን ዘካርያስ ቤት ኣምርሔት ፡ ንኤልሳቤጥ ኣትያ  ሰላም በለታ።፡ኤልሳቤጥ ንኣደ ኣምላኽ ንቕድስት ድንግል ማርያም ምስ ረኣየት ሰላምታኣ ምስ ሰምዐት ንልባ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ፡ገብርኤል መልኣኽ ንቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝመስገና  እዛ ቅድስት  ኣደ እውን ቃል ሰላምታ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ስም ሰምዔት ብዓውታ ኣመሰገነታ፡ድምጺ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ  ኣብ ከርሰይ ዘሎ ህጻን ብሓጎስ ተሰራሰረ ካኣ በለት።

ኣብዚ ሰዓት እዚ እዩ ካኣ እዚ ቅዱስ ኣቦ ጌና ኣብ ማህጸን ኣዲኡ ናይ ሽድሽተ ወርሒ ጥንሲ ከሎ ፡ንኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኣምልኾ ስገደት ፡ነታ ኣብ ማህጸና ጸራቶ ዝነበረት ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ጸጋን  ናይ ኣኽብሮትን ስግደት ኣብ ማሕጸን ኣዲኡ ኮይኑ ሰገደ።(ሉቃ1፡5-56)

እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማሕጸን ኣዲኡ ከሎ ዝሓረዮ ቅዱስ ኣቦ፡ዮሓንስ  ወልደ ዘካርያስ  ንኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ንስሙ ምግዛእ ኣብ ማህጸን ኣዲኡ ከሎ እዩ ጀሚርዎ።

በዚ ዕለት እዚ ካኣ ቅዱስ ዮሓንስ  ካብዞም ክቡራት ስድራቤት ተወልደ ።ነዚ ዝስምዔ ኩሉ ካኣ ተሓጎሰ ንኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ካኣ ኣዝዮም ኣመስገኑ።

ኣብ መዓልቲ ግዝረቱ ምስ ኣኸለ ካኣ ከምቲ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ዝነገሮ ዮሓንስ ኢሎም ሰመይዎ ።ኣቐዲሙ  ምስ ገብርኤል ብምምልላሱ ዝተቐጽዔ ካህን ዘካርያስ ከም ቃል ቅዱስ ገብርኤል እቲ ዕለት ምስ ተፈጸመ  ካብቲ ዓባስ ኮይኑ ዝነብሮ ዝነበረ በዚ ዕለት እዚ ኣፉ ተኸፊቱ  ስለ እቲ እግዚኣብሔር  ዝገበረሎንም ዓቢ ውዕለት ኣመስገነ።

ከምዚ ኢሉ እምበኣር ዮሓንስ  ብመንፈስን ብቅድስናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓበየ።(ሉቃ1፡67-80)ክሳዕ እታ ስለ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰብከላን  ናይ ንስሓ ጥምቀት ዘጥምቐላን ካኣ ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ።(ማቴ3፡1-17)

ብኸምዚ ካኣ ንብዙሓት ካብ ክፉእ መገዶም ናብ ቅኑዕ መገዲ መለሶም።ኣብ መጨረሽታ ንኣምላኽና ንኢየሱስ ክርስቶስ ከጥምቕ በቕዔ።

ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቀ መለኮት ኣምላኽ ብዝሃቦ ጸጋ ኣብ ቅድሚ ነገስታት  ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብን ዘገልግል ዝነበረ ናይ እምነት ሓርበኛ እዩ።ንጉስ ሄሮድስ ንሰበይቲ ሓዉ ከውስብ ኣብ ዝደለየሉ ግዜ ብትሪ ብኣምላኻዊ ቃል ዝተቛወመ  ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር  ኣቦ እዩ።ብኸምዚ ካኣ እቲ ጨካን ንጉስ ሄሮድስ  ነቲ ክፉእ ግብሩ ስለ ዝተቛወሞ ክሳዱ ብስሕለት ሴፍ ቆሪጹ ከም ዝመውት ገበሮ።ከምዚ ኢሉ ካኣ ስለ ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ሽግርን መከራን ፡መእሰርትን  ኣብ መጨረሽታ ካኣ ክሳዕ ክሳድ   ከም በጊዕ ኣድኒኑ ብምሃብ ክሳዕ ሞት እሙን ኮነ።

እምበኣር ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቀ መለኮት ካብቶም ብቅድስና ሂወት እና ተመርሑ ብኹልንትንኦም  ንኣምላኽ እና ኣገልገሉ ኣብ ግዜ እርግንኦም ዝተወልደ ዓቢይን ቅዱስን ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ።

ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ይኹን።

ብቕድስና ብንጽንህና ዝተረፈ ዘመና ክነሕልፎ ኣምላከ ቅዱስ ዮሓንስ ምሳኑ ይኹን ።ኣሜን።

ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ  ክቡር

ኣሜን።   

 

Share this:
TwitterFacebook2

Related
ነገረ ቅዱሳን
In “ነገረ ቅዱሳን”
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን
July 8, 2013Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

JULY 2013
M T W T F S S
« Jun   Aug »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s