Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ስብከት
ስብከት.

ደብረ ታቦር

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ  ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

ኢየሱስ ድሕሪ ሽዱሽተ መዓልቲንጴጥሮስን ንያዕቆብን ንዮሃንስ ኃዉን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ እምባ ኣደየቦም።ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ።ገጹ ከም ጸሓይ በርሀ፡ክዳኑ እውን  ከም ጸሓይ ጻዕደወ።እንሆ ካኣ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ክዘራረቡ  ተራእይዎም።ጴጥሮስ ካኣ ንኢየሱስ ጎይታና ንዓና ኣብዚ ምንባር  ጽቡቕ ኢዩ ፍቓድካ እንተኾይኑስ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ፡ሓደ ንሙሴ ሓደ’ውን ንኤልያስ በሎ።

ጌና ጴጥሮስ እና ተዛራረቦ ከሎ ብሩህ ደመና ኣንጸላለዎም እንሆ ድማ ካብቲ ደመና “ዘፍቅሮ ብእኡ ዝተሓጎስኩ ወደይ እዚ ኢዩ ንዕኡ ስምዕዎ” ዝብል ድምጺ ተሰምዔ።ደቂ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ ኣዝዮም ድማ ፈርሁ ።ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም እሞ”ተንስኡ ኣይትፍርሁ” እውን በሎም ።ኣዒንቶም ንላዕሊ ቋሕ እንተበሉ ድማ ብዘይካ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩን።ካብ እምባ  ክወርዱ ከለዉ ኢየሱስ “ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ክሳዕ ዝትንስእ ነዚ ዝረኣኹምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ”በሎም።(ማቴ፲፯፡፩-፱/17፡1-9)

፩)ጎይታ ስለምንታይ  ናብ ደብረ ታቦር ወጸ፧

ሀ) ምሳሌኡን ትንቢቱን ንምፍጻም—

ምሳሌ—በዘመነ መሳፍንት ባራቕን ዲቦራን ንሲሳን ዝሰዓርሉ እምባ ኢዩ።በዚ ኻኣ ባራቕ ናይ ጎይታ ምሳሌ ክኸውን ከሎ ሲሳን ካኣ ናይ ኣጋንንቲ ምሳሌ ኢዩ።

ትንቢቱ—“ታቦርን ኣርሞንኤምን(ሄርሞንን) ንስምካ ዕልል ይብሉ” ኢሉ ልቢ ኣምላክ ዝተነበየሉ ኢዩ።(መዝ፹፱፡፲፪/89፡12)

ለ)” ንወዲ ሰብ ብኽብሪ መንግስቱ ክመጽእ  ከሎ ክሳዕ ዝርእይዎ ካብዞም ኣብዚኣ ቆይሞም ዘለዉ ዘይሞቱ  ከም ዘለዉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ” ኢሉ ተዛሪቡ ስለ ዝነበረ(ዮሃ፳፩፡፳-፳፬ ማቴ፲፮፡፳፰)

ሐ) ኣብ ኢየሩሳሌም ብጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ብዙህ መከራ ከም ዝወርዶን ከም ዝቐትልዎን ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ ቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ “ጎይታይ የድኅነካ እባ ድኣ እዚ ነገር እዚስ ኮቶ ኣባኻ ኣይውረድ” ኢሉ ስለ ዝነበረ ጎይታ ዝበሎ ቃል ክቕበልዎ ከምዘለለዎምን  ብእግዚኣብሔር ኣብ ካኣ ንዕኡ ስምዕዎ  ኢሉ ምስክርነቱ መታን ክህብ ኢዩ።(ማቴ፲፮፡፳-፳፰/16፡20-28)

መ) ኣብ ናይ ፍሊጶስ ዓዲ ኣብ ቂሳርያ ቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ “ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኢኻ “ኢሉ ዝመስከሮ ቃል ደግማይ ብእግዚኣብሔር ኣቦ ንምምስካር ኢዩ።እዚ ካኣ “ዘፍቅሮ ብእኡ ዝተሓጎስኩ ወደይ እዚ ኢዩ” ብምባል መስከረ።(ማቴ፲፮፡፲፭/16፡15)

ረ) ቅዱሳን ሃዋርያት ብዛዕባ መንነቱ ኣብ ዝሓተቶም ግዜ ሰባት ሓደ ካብ ነብያት ይብሉኻ እና በሉ ሰባት ዝብልዎ ኣብ ቂሳርያ ገሊጾም ስለ ዝነበሩ ፡በዚ ካኣ ክርስቶስ ናይ ነብያት ኣምላኽ ድኣ እምበር ነቢይ ከም ዘይኮነ ንነብያት(ሙሴን ኤልያስን)ጸዊዑ ንምግላጽን ንምምስካርን ኢዩ።(ዮሃ፳፩፡፳-፳፬ ማቴ፲፮፡፳፰)

፪)ሰለስተ ሃዋርያት ጥራሕ ስለምንታይ ሒዝዎም ናብ ምእባ ደየበ፧

   ኣደ ዮሃንስን ያዕቆብን ንክርስቶስ ክልቲኦም ደቃ ሓደ ብየማን እቲ ሓደ ካኣ ብጸጋም ኣብ መንግስቱ ክቑመላ ለሚና ነይራ።እዚ ዝበለት ምድራዊ ንጉስ ስለ ዝመሰላ ኢዩ።ንሳቶም እውን “እቲ ኣነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትሰትዩኸ ትኽእሉዶ፧ ኢሉ ኣብ ዝሓተቶም ግዜ ኣብ ልቦም  ዝነድድ ፍቕሩ ስለ ዝነበሮም እወ በሉ።በዚ ምኽንያት ካኣ ንሱ ሰማያዊ ንጉስ ድኣ እምበር ከምቶም ምድራያን ዘይምዃኑ መታን ክፈልጡ ናብ እምባ ኣደየቦም።ኣብዚ ካኣ ነቲ ኩሉ ዝረኣየ ጴጥሮስ ንዓና ኣብዚ ምናብር ጽቡቕ ኢዩ በለ፡ኣቐዲሙ ስለ ኣምላኽነቱን ስለ ምስጢረ ተኣውህዶን ዝመስከሮ ቃል ደጊሙ ኣብ ደብረ ታቦር  ክሰምዖ ከኣለ።ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሉ “ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኢኻ” ኢሉ ኣብ ቂሳርያ ዝመስከረ እግዚኣብሔር ኣቦ ኻኣ ክርስቶስ ብተዋህዶ ናይ ኣብ ናይ ባህርይ ወዱ ከም ዝኾነ መስከረ።ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ሞት ናይ ክርስቶስ ዝተቛወሞ ዘይኮነስ ፡ኩሉ ሰብ ናይ ክርስቶስ ኣምላኻዊ ቃል ክሰምዕን በቲ ዝሰምዖ ክነብርን ከም ዘለዎ ከብርህ ካኣ “ብእኡ ዝተሓጎስኩ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ ኢዩ ንዕኡ ስምዕዎ” በለ።ክመውት ኢየ፡ክቕተል’የ እንተ በለኩም ንዕኡ ስምዕዎ ኣይትቋውምዎ ካኣ በለ።እዚ ካኣ ከምቲ ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ንዕኡ ስምዕዎ ዝበሎ ቃል ምስክርነት ኢዩ(ዘዳ፲፰፡፲፭/18፡15)

በዚ እምበኣር ቅዱሳን ሃዋርያት ጴጥሮስ፡ዮሃንስ፡ያዕቆብ ናብ’ቲ እምባ  ደየቡ።ጴጥሮስ  ክርስቶስ ብተዋህዶ ናይ ኣብ ናይ ባህሪ ወዱ ምዃኑ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ቃል ሰምዔ።ኣብቲ ኣቐዲሙ ዝበሎ ቃል ከምዝጸንዕ ካኣ ኮነ።ከም’ውን ክርስቶስ ዝበሎ ቃል ሰሚዑ ክኸይድ እምበር ክቋወም ከም ዘይብሉ እውን ብእግዚኣብሔር ኣቦ “ንዕኡ ስምዕዎ” ዝብል ቃል ተዋህቦ።ክልቲኦም ደቂ ዘብዲዎስ እውን ክርስቶስ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ፡ሰማያዊ ንጉስ ምዃኑ ተገለጸሎም። 

፫) ነቶም ሸሞንተ ሃዋርያት ስለምንታይ ኣብቲ እግሪ ናይቲ እምባ ገደፎም፧

ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ሃዋርያት ኣብ ናይ ፍሊጶስ ዓዲ ኣብ ቂሳርያ “ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ” (ማቴ፲፮፡፲፫)ዝብል ሕቶ ድሕሪ ምሕታቱ ኣብ ሻድሻይ መዓልቲ ንሰለስተ ደቂ መዛሙርቱ(ጴጥሮስ፡ዮሃንስ፡ያዕቆብ) ሒዙ ናብ እምባ ደየበ።ኩሎም ቅዱሳን ሃዋርያት ዘይደየቡ ስለምንታይ ኢዩ፧ እንተበልና ብይሁዳ ምኽንያት ኢዩ።ነቶም ሰለስተ ፈልዩ ምድያቡ ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ኣሎ፡ንይሁዳ ምስቶም ሸሞንተ ገዲፉ ምኻዱን ንኹሎም ናብቲ እምባ ዘይምድያቡን ካኣ ብሰንኪ ይሁዳ ኢዩ። እዚ ካኣ “የኣትትዎ ለኃጥእ ከመ ኢይርአይዎ ስብሐተ እግዚኣብሔር-ንረሲእ እንተ ራህራህካሉ ጽድቂ  ኣይመሃርን ፡ኣብ ሃገር ቅንዕና እኩይ ይገብር፡ንግርማ እግዚኣብሔር ድማ ኣይርእዮን”(ኢሳ፳፮፡፲/26፡10) ዝብል ትንቢት ኣቐዲሙ ስለ ዝተነግረ ኢዩ።እንተኾነ እቲ ኣብቲ እምባ ነቶም ሰለስተ ደቂ መዛሙርቱ  ዝተገልጸ ምስጢር ነቶም ኣብ እግሪ እቲ እምባ ዝተረፉ እውን ተገሊጽሎም ኢዮም።ንኣብነት ኣብ ደብረሲና ንሰብዓ ሊቃናት ዝተገልጸሎም ምስጢር(መንፈስ ትንቢት) ነቶም ኣብ ከተማ ዝተረፉ መተሓርይቶም ኤልዳድን ሙዳድን ዝተገልጸሎም ኢዩ።(ዘኁ፡፲፩፡፲፮-፳፮/11፡16-26  ዘጸ፳፬፡፱/24፡9)

፬)ሙሴን ኤልያስን እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም፧? ስለምንታይከ ንሳቶም ተመርጹ

ቅድሚ ዝተዛረብዎ ነገር ምርኣይና ሙሴን ኤልያስን ምዃኖም ብምንታይ ይፍለጡ ንዝብል

vነቢይ ሙሴ ኣብ ገጹ ብርሃን ለቢሱ ይርኤ ነበረ።(ዘጽ፴፬፡፳፱-፴፭/34፡29-35)።ነቢይ ኤልያስ ድማ ብርሃን ለቢሱ ከም ዝተወልደ ይንገረና ኢዩ።

ነቢይ ሙሴ

ኣነ ባሕሪ እንተኸፈልኩ፡ደመና እንተጋረድኩ፡ካብ ሰማያ መና እንተኣውረድኩ እንተኾነ ንእስራኤላውያን ዘልኣለማዊ ድሕነት ከውህቦም ኣይከኣልኩን ንዓኻ ግና ይከኣለኩ ኢዩ።ንስኻ ናይ ሙሴ ኣምላኽ እምበር ሙሴ ኣይኮንካን።

ኤልያስ-

ኣነ ንሰማይ ዝናብ ከይህብ ምድሪ እውን ፍሬኣ ከይትህብ እንተ ከልከልኩ ፡ካብ ሰማይ ሓዊ እንተኣዝነብኩ እንተኾነ ዘልኣለማዊ ድሕነት ከውህቦም ኣይከኣልኩን ንስኻ ግን ኩሉ እትኽእል ናይ ኤልያስ ኣምላኽ እምበር ኤልያስ ኣይኮንካን።

በዚ ካኣ ኣቐዲሞም ሰባት ገሊኦም ሙሴ ገላ ኻኣ ኤልያስ ይብሉኻ ዝብል ምላሽ ናይ ሃዋርያት፡እዞም ክልተ ነብያት ኣብ ደብረ ታቦር ብምርካቦም ክርስቶስ ነቲ ኩሉ ሰናይ ተግባራትን ተኣምራትን ክገብሩ ዘብቅዖም ሓያል ኣምላኽ ንሱ ምዃኑ፡ ሙሴ ወይ ኤልያስ ተባሂሉ ክጽዋዕ ከም ዘይክእል ግና ኸ ኣምላከ ሙሴ ወኤልያስ ከም ዝኸነ መስኪሮም ኢዮም።

ብኻልእ’ውን ቅዱስ ሉቃስ ከም ዝገለጾ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘጋጥሞ መግረፍትን ሞትን እውን ምስ ኣምላኾም ምስ ክርስቶስ ተዘራሪቦም ኢዮም።(ሉቃ፱፡፴፩/9፡31)

ከምኡ ካኣ ብፍሉይ ሙሴን ኤልያስን ናብ ደብረታቦር ምምጽኦም ዝተንግረሎም ትንቢት ነይሩ ኢዩ።እዚ ካኣ ሊቀ ነብያት ነቢይ ሙሴ ንእግዚኣብሔር ገጽካ ኣርእየኒ ኢሉ ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ ቅዱስ እግዚኣብሔር “ሰብ ርእዩኒ ብሕይወት ኣይነብርን ኢዩ እሞ ገጸይ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ ,,,,,,ንስኻ ግና ብድሕረይ ክትርእየኒ ኢኻ ገጸይ ግና ኣይርአን ኢዩ።”(ዘጸ፴፫፡፲-፳፬/33፡18-24) ኢልዎ ነበረ።እንተኾነ እግዚኣብሔር ወልድ ስጋና ተዋሃሂዱ ሰብ ምስ ኮነ ኣብዚ ከረን’ዚ ሙሴ ክርእዮ በቒዑ ኢዩ።ነዚ ካኣ በቲ ከውሒ ክሓልፍ ከለኹ ክትርእየኒ ኢኻ፡ብድሕረይ ክትርእየኒ ኢኻ ክብል ዝተዛረበ።ንመለኮት ድሕሪት ኮነ ቅድሚት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ድኣ ኣብ ዳሕራይ ዘመን  ምስ ግዙፍ ስጋ ምስ ተወሃሃድኩ ክትርእየኒ ኢኻ ክብል ስለ ዝደለየ ኢዪ።ከም ቃሉ መሰረት ካኣ ካብ ዓለመ ነፍስ ኣምጺኡ ከም ዝርእዮ ጌይርዎ ኢዩ።

ነቢይ ኤልያስ’ውን ኣብ ዳሕራይ ዘመን መጺኡ ከም ዝምስክር ተመጊርሉ ስለ ዝነበረ ኣብ ደብረታቦር መጺኡ ክምስክር ተራእየ።(ሚል፬፡፭-፮/4፡5-6  ራእ፲፩፡፫/11፡3)

፭)ደብረታቦር ናይ  መን ምሳሌ ኢያ፧

ሀ) ናይ ወንጌል ምሳሌ –ናይ ውንጌል ምሳሌ ኢያ ክበሃል ከሎ እቲ እምባንም ውጻእ ኣዙ ኣሸጋርን ኣድካምን ኢዩ።ኣብ ዝባን ምስ ወጻኻ ግና ንኹሉ ነቲ በሪኽን ዓሚቕን፡ንዝጎበጠን ትኽ ንዝበለን ኩሉ ዓይነት ስፍራ ኣብ ልዕሊኡ ኮንካ ከም እትርእዮ  የኽእለካ።ወንጌልን እውን ንኽትመሃራን ንኽትነብረላን ብዙሕ ድኻምን ጻዕርን እትሓትት ኢያ።እንተ ኾነ ብብዙሕ  ድኻም ድሕሪ ምምሃር ግና ጽድቅን ሓጥያትን ፈላልያ ኣነጺራ ተርእየካ።

ለ)ናይ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ

ደብረ ታባር ናይ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ ኢያ።ምኽንያቱ መንግስተ ሰማያት እትውረስ  ብብዙሕ ድኻምን ጻዕርን ስለ ዝኾነ።(ግብረ ሃዋርያት፲፬፡፳፪/14፡22)

ሐ) ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ

ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ኢያ ክበሃል ከሎ ከም ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን እምነትን ስርዓትን ንኽትነብር ክንደይ ድኻምን ጻዕርን ዝሓትት ኢዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ደብረ ታቦር ምስጢረ ሥላሴ ከም ዝተገለጸ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን’ውን ናይ ሥላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ይንገር።ንቅድስት ሥላሴ ብማህሌትን ብቕዳሴን ክተመስግን ትነብር።

ደብረ ታቦር ልዑልን በሪኽን ስፍራን’ዩ።እምባ መሰረቱ መሬት ክኸውን ከሎ ጫፉ ግና ንሰማይ ገጹ ዝወጸ እዩ።ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መስረታ ካብ ዓለም (ካብ ምድሪ) ዝተመርጹ ክኾኑ ከለዉ ክብሮም ግን ኣሰማያዊ ኢዩ።

፮)ካብ ሃዋርያትን ካብ ነብያትን ስለምንታይ መረጸ፧

ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ካብ ሃዋርያትን ነብያትን ናብ ደብረ ታቦር ዘምጽኣሉ ምኽንያት ነይርዎ ኢዩ።ንሱ ካኣ ደብረ ታቦር ፩)ናይ ወንጌል ምሳሌ ስለ ዝኾነት ቅዱሳን ነብያት ንወንጌል ብምሳሌን ብትንቢት ሰቢኾም ኢዮም።ምኽንያቱ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ማሕጸን ብሉይ ኪዳን ዝነበረት ስለ ዝኾነት።ቅዱሳን ሃዋርያት ካኣ ብግልጺ ዝሰበኽዋ ስለ ዝኾነት።

፪)ደብረ ታቦር ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ስለዝኾነት ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን ከም ዝንገር ንምግላጽ

፫) ደብረ ታቦር ናይ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ ስለ ዝኾነት ቅዱሳን ነብያትን ቅዱሳን ሃዋርያትን ብሓድነት ዝወርስዋ ምዃኖም ንምግላጽ ኢዩ።

፯)ካብ ሰብ ሓዳር ሙሴ ካብ ደናግል ካኣ ኤልያስ ስለምንታይ ኣምጽኤ

ካብ ሰብ ሓዳር ጥራሕ ኣምጺኡ ኔይሩ እንተ ዝኸውን ” እቶም ዝተመርዓዉ መንግስተ ሰማያት እንወርስ ንሕና ጥራሕ ኢና” ምበሉ ነይሮም።ከምኡ’ውን ደናግል  ጥራሕ እንተዝኾኑ እውን  ደናግል ብወገኖም “መንግስተ ሰማያት እንወርስ ንሕና ጥራሕ ኢና” ምበሉ እንተኾነ ግና ዝተመርዓዉ ይኹኑ ደናግል ሕገ እግዚኣብሔር ሓልዮም  ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝነብሩ ብሓባር ናብ  መንግስተ ሰማያት ከም ዝኣትዉ ንምግላጽ ዝኣክል ካብ ደናግልን ካብ ሰብ ሓዳርን ከምጽእ ክኢሉ።

ከምኡ ካኣ ካብ ምዉታን ንሙሴ(ዘዳ፴፬፡፰-፲፩/34፡8-11)ካብ ሕያዋን ንኤልያስ( (2ነገ፪፡፲፩-፲፪/2፡11-12)ሒዙ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተረኽበ “ንሕና እዞም ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብሕይወት እንጸንሕ ዝበሎምን ፡ነቶም ዝሞቱ ኮቶ ከም ዘይንቕድሞም ዝበሎምን ንመንግስተ ሰማያት ሓቢሮም ከም ዝወርስዋ ንምግላጽ ኢዩ።(1ተሰ፬፡፲፭/4:15)

 

፰)ኣብዚ ንዓና ምንባር ጽቡቕ ኢዩ

ቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ጎይታይንዓና ኣብዚ ምንባር  ጽቡቕ ኢዩ ፍቓድካ እንተኾይኑስ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ፡ሓደ ንሙሴ ሓደ’ውን ንኤልያስ በሎ።እዚ ኻኣ ንስኻ ከም ቀድምካ እንተጠመና ሕብስቲ ኣበርኪትካ እና መገብካና፡እንተ ሓሚምና እና ፈወስካና፡እንተ ሞትና እና ኣተንሳእካና ሙሴ ድማ ከም ቀደሙ ደበና እና ጋረደ፡መና ካብ ሰማይ እና ኣውረደ፡ኤልያስ’ውን ከም ቀደሙ ሰማይ እና ለጎመ፡ሓዊ እና ኣዝነበ ጸላኢ እና ኣጥፍኤ ንዓና ኣብዚ ምናብር ጽቡቕ በለ።

ቀጺሉ እውን ፍቓድካ እንተኾይኑስ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ በለ። ኣቐዲሙ ኣብ ቂሳርያ ናይ ፍሊጶስ ክርስቶስ ብፍቓዱ ንዝቕበሎ መከራ “ጎይታይ የድሕንካ እባ ድኣ እዚስ ኮቶ ኣባኻ ኣይውረድ”(ማቴ፲፮፡፳፳/16፡22) ብምባል ተገሲጹ ስለ ዝነበረ ኢዩ።

፱)ነዚ ዝረኣኽምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ

እዞም ቅዱሳን ሃዋርያት እዚኣቶም ኣብቲ ዝደየብዎ እምባ ምስ ወጹ በቲ ዝረኣይዎ ሰንቢዶም ወደቑ።ዮሃንስ መጥምቕ ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ቃል ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ክሰምዖ ከሎ  ኣይሰንበደን ኣይወደቐን ካኣ።(ማቴ፫፡፲፫-፲፯/3፡13-17)ከመይ ዮሓንስ መጥምቕ ኣይተጠራጠረን ፡ሃዋርያት ግን ብኣምላኽነቱ ተጠራጢሮም ስለ ዝነበሩ በቲ ዝሰምዕዎ ቃል ሰንቢዶም ወደቑ።ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቀሪቦ ተንከዮም እሞ ተንስኡ ኣይትፍርሆ በሎም።ንሳቶም ካብቲ ወዲቖምሉ ዝነበሩ ስፍራ ተንስኡ ንላዕሊ ቁሊሕ እንተ በሉ ግና ነቶም ኣቐዲሞም ዝረኣይዎም ቅዱሳን ነብያት ኣይረኣይዎምን ድምጺ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ እውን መሊሶም ኣይሰምዑን ፡ነቲ ምስኣቶም ዝደየበ ክርስቶስ ጥራሕ በይኑ ረኣይዎ።ብድሕሪ’ዚ ነቲ እምባ ገዲፎ ናብ ታሕቲ ገጾም ተበገሱ እና ወረዱ ከለዉ ካኣ “ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ክሳዕ ዝትንስእ ነዚ ዝረኣኽምዎ  ንሓደ እኳ ከይትነግሩ ኢሉ ኣዘዞም ንሳቶም ካኣ ንምንታይ ድኣ መማህራን ሕጊ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ኣለዎ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ(እዚ ዝበሉ ሰንቢዶም ብግናብሮም ወዲቖም ጸኒሖም ድሕሪ ምትንስኦም ካብ ምዉታት ዝተንስኡ ስለ ዝመሰሎም ኢዩ።)።”

ክርስቶስ ነቲ ዝረኣይዎ ኣይትንገሩ ኢሉ ዝኣዘዞም ምኽንያት

1.     እቲ ኣብ ደብረ ታቦር ዝረኣይዎ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝገልጽ ክቡር ምስጢረ መለኮት ፡ቅድሚ እቲ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ዝረኽቦ ሓሳረ መከራ ክንገር ስለ ዘይግባእ ኢዩ፡፡

2.    ተሰቒሉ ሞይቱ ክሳዕ ዝትንስእ ብዛዕብኡ ዝተነግረ ኩሉ  ሰባት ብእምነት ስለ ዘይቅበልዎ ኢዩ።

3.    ኮንቱ ውዳሴ ንኸይከውንን ቅዱሳን ሃዋርያት እውን ብድሕሪኡ ዝረኽቦ ብዙሕ መከራ ስለ ዘሎ ንሱ ከይኮነ ብዛዕባ ዝረኣይዎ ምዝራቦም ጽባሕ መታን ከይዕንቀፉ ኢዩ።

ኣከባብራ በዓል ደብረታቦር(፲፫ ነሃሴ)

ደብረታቦር ሓንቲ ካብተን ትሽዓተ ዓበይቲ በዓላት ናይ ጎይታ ኮይና ኩሉ ግዜ ዓመት መጸ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ብዓቢ ድምቀት ትኽበር።በዚ ግዜ እዚ ንዕለቱ ዝምልከት ስብከታት ፡መዝሙራትን ናይ ዕለቱ ቅዳሴን ይካየድ በዚ ኻኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወንጌል እና ኣስተምሃረት ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን  ብጽንዓት ክሳዕ መፈጸምታ ምጽናሕ ናብታ ዘልኣለማዊት ቅድስት ሃገር ኢየሩሳሌም ምእታው ከም ዘኽእል ብዕቱብ ንደቃ ተስተምህር።

ንሕናኸ፧

ቅዱሳን ነቢያት ናብ ዝርከብሉ ናይ ቅድስት ሥላሴ ትምህርቲ ኣብ ዝንገረላ  ክብሪ ኣምላኽ ዝግለጸላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና ናብታ ኣምሳል  ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዝኽዕነት ቅድስት ስፍራ ደብረታቦር ብነፍስን ብስጋን እንነግድ ክንደዮኖት ኢና፧ወይስ ከምልምዲ ተቖጺሩ ብዓይኒ ስጋ ጠሚትና ብናይ ስጋና መሓውር እንድይብ ክንደዮኖት ኢና፧

እምበኣርከስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያና ከምእትምህረናን እትእዝዘናን ብዓይኒ ስጋዊ ኣካላትና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ መጺእና ብዛዕባ መጻኢ ሂወትናን ተስፋ መንግስተ  ሰማያትን ክንሓስብ፡ከምቲ ቅዱሳን ነቢያት (ሙሴን ኤልያስን) ምስ ሃዋርያት ሓቢሮም ኣብ ደብረታቦር ዝተረኽቡ ንሕና’ውን ብሕጊ ኣምላኽ ተጸሚድና ብወንጌል ተመሪሕና ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ምስልካይ ኩሉ ግዜ ምስ እንርከብ ንኣምላኽና ንእግዚኣብሔር ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ኣብ ሰማያዊት ቤት(መንግስተ ሰማያት) ክህሉ ኢና።እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ሎሚ ብመንፈሳዊ ሕልናናን  ብስጋዊ ኣካልናን ናብዛ ኣምሳል ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዝኾነት ቅድስት ሃገር (ኢየሩሳሌም) ከውርሰና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን።ንግደትና ንግደት ኩሎም ቅዱሳን ይግበረልና።ኣሜን፡

ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን።

Share this:
TwitterFacebook120

Related
ስብከት
In “ስብከት”
ገብርሔር
In “ስብከት”
ስብከት
August 18, 20132 Replies
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

gurum mesgun on August 19, 2013 at 5:35 am
Kalehiwet yesemealna mahber mariam betechristian medhanialem

Reply
mahberemariam on August 19, 2013 at 3:10 pm
ኣሜን ክቡር ሓውና ኣምላኽ በብዘለናዮ ጸጋኡ የብዝሓልና።ንስኻ እውን ኣብቲ ከድካዮ ዘለኻ ዓዲ ዝያዳ ዝነበርካዮ ክትብርትዕ ኣምላኽ ብጸጋኡ ይሓግዝካ።ኣሜን

Reply
Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

AUGUST 2013
M T W T F S S
« Jul   Sep »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s