Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን.

ምትረተ ርእሱ ለዮሐንስ መጥምቅ

መስከረም ፪

ሰላም እብል ለዮሐንስ ግዩር፡ቀተልዎ እፎ ለኅሩመ ሥጋ ወወይን፡እለ ይበልዑ በነግህ መኳንንተ ዘመን ዓብዳን  ምስለ ንጉሦሙ ወሬዛ ምኑን።

ተዘኪረከ ምትረተ ርእሱ ለዮሐንስ ግዩር፡በቅናተ አዲም ዘዔለ ወበሠቀ ፀጒር፡ማዕበለ ጌጋይየ ዓቅም እግዚኣብሔር በከመ አቀምከ ተከዜ ዮርዳኖስ ባሕር እስከ ካህናት ዓደዉ በእግር። (ስንክሳር ፪ መስከረም)

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

ንቕዱስ እግዚኣብሔር ኣስሚሮም ዝሓለፉ ፡ንሰባት ብትምህርቶም ብትሩፋቶም ኣብመወዳእታ ካኣ ብቃል ኪዳኖም ምስ ልዑል እግዚኣብሔር ዘተዓርቑ ፡ኣብ መንጎ እቶም ብግብሪ ጽድቂ ዝደኸምናን ናይ ምሕረት በዓል ቤት ዝኾነ እግዚኣብሔር ኮይኖም ንድሕነትና ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ዝልምኑ ፡ቅዱስ እግዚኣብሔር ድማ ከም ቃሉ ንጸሎቶምን ምህለልኦምን ሰሚዑ ምላሽ ካብ ዝህቦም ቅዱሳን ሓደ እቲ ንኣምላኹ ዘጥመቐ እና ተባህለ ክብሩ ዝምስከረሉ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ኢዩ።

እግዚኣብሔር ንኣገልግሎት ዝመረጾን ዝሓረዮን ዘይከም እቶም ካልኦት ህጻናት ጌና ወዲ ሽዱሽተ ወርሒ ኮይኑ ኣብ ማህጸን ኣዲኡ ከሎ ንእግዚኣብሔር ወልድ ናይ ኣምላኾ ስግደት ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ናይ ጸጋ ስግደት ብሓጎስ ዝሰገደን ዘመስገነን ቅዱስን ዓቢይን ኣቦ ኢዩ።

ብስራት ጥንሰቱን ልደቱን

መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝምህረናን ከም ዝነግረናን ኣቡኡ ብክህነት ካብ ዘገልግሉ ካብ ክፍሊ ክህነት ኣብያ ኮይኑ ስሙ ድማ ዘካርያስ ኢዩ።ኣዲኡ’ውን ካብ ዘርኢ ኣሮን ዝኾነት ኤልሳቤጥ ኢያ። ካህን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ  ቅድሚ ኣምላኽ ትሑታት ብግብሪ ጽድቂ ዝተሸለሙ ፡ንሕጊ ኣምላኽ ብዘይ ጉድለት እና ፈጸሙ ዝነብሩ ጻድቃን ነበሩ።(ሉቃ፩፡፭-፮/1፡5-6) እንተኾነ ከም ሃና ኣደ ነቢይ ሳሚኤል ፡ከም ሃና ኣዲኣ ንቅድስት ድንግል ማርያምን ካም ሳራ ሰበይቲ ኣብርሃምን መኻን ነበረት። ውላድ ብምስኣኖም እውን እንተኾነ ንቅዱስ እግዚኣብሔር ከየማረሩ ፡ሓንቲ መዓልቲ’ውን ትኹን ከየጉረምረሙ ኩሉ ግዜ ብሓጎስን ብደስታን ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ።ብቅድስናን ብቕንዕናን ካኣ ብዘይ ውላድ ነዊሕ ዓመታት ጸንሑ፤፡ ሳራ ልማድ ኣንስቲ ዝገደፋ ብዕድመ ዝኣረገት ኮነት ።ካህን ዘካርያስ’ውን እንተኾነ ናይ እርጋን ግዜ ኣርከቦ።ክልቲኦም መዋዕሎም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ኮኑ።ምስ ናይ እዚ ግን ዘካርያስ ካህን ኮይኑ ካብ ምግልጋል ኤልሳቤጥ ድማ እቲ ዝግባእ መንፈሳዊ ስራሕ ካብ ምስራሕ ተቖጢቦም ኣይፈልጡን።

ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ካኣ እምበኣር ፡ካህን ዘካርያስ ናይ ኣገልጉለቱ ሰሙን ስለ ዝኣኸለ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ንኣምላኽ ዘገልግሎ ፡መስዋዕቲ ዕጣን ከኣ ዘቕርበሉ ዝነበረ በዚ ዕለት እዚ እውን ኣብ ቤት መቕደስ ተረኺቡ ንእግዚኣብሔር ከገልግል ፡ዕጣን ክዓጥን ጀመረ።ብወገን የማን ናይቲ ቆይምሉ ዝነበረ ቤተ መቕደስ ካኣ እቲ ሓያል ፡መጋቤ ሓድሽ ዝተሰምየ ቅዱስ ገብርኤል ሓደ ዓቢ ናይ ሓጎስ ብስራት ሒዝሉ መጸ በሎ ካኣ “ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዒልካ ኢዩ እሞ ኣይትፍራህ!!! እወ እቲ ናይ ፍርሃት መንፈስ ዘርሕቕ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ! ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ ኢያ።ስሙ’ውን ዮሃንስ ኢልካ ክትሰምዮ ኢኻ ።ንሱ ሓጎስን ደስታን ኪኾነልካ ኢዩ ብልደቱ ካኣ ብዙሓት ክሕጎሱ ኢዮም።ምኽንያቱ ካኣ ኣብ ቅድሚ እግዚብሔር ዓቢ ክኸውን ኢዩ።ወይንን ዘስክር መስተን ኮቶ ኣይኪሰትን ኢዩ።ጌና ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ ኢዩ።ንብዙሓት ካብ ህዝቢ እስራኤል ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም ኢዩ።ንሱ ንእግዚኣብሔር ብቑዕ ህዝቢ ምእንቲ ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ክመልስ ብናይ ኤልያስ መንፈስን ሓይልን ቀቅድሚ ጎይታ ክኸይድ ኢዩ”(ሉቃ፩፡፰-፲፯/1፡8-17)

ከመይ ባህ ዘብል ጥዑም ቃል ኢዩ!!! ክቡራት ህዝቢ ክርስቲያን ኣዝዩ ከይኮነ ከሎ ንልቢ ሰማዒኡ ዘረስርስ ቃል ኢዩ።እንተኾነ ዘካርያስ እንታይ ኢሉ መለሰ “ኣነ ሸምጊለ ኢየ ሰበይተይ ካኣ መዋዕላ ሓሊፉ ኢዩ’ሞ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ ኢየ፧” ከምቲ ሳራ ሰበይቲ ኣብርሃም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ”ንዓመታ ክምለሰካ ኢየ ሰበይትኻ ሳራ ክትጠንስ ወዲ ካኣ ክትወልድ ኢያ’  ኢሉ ንኣብርሃም ምስ ተዛረቦ ብልባ “ኣነ ኣሪገ ፡መዓልታተይ ተወዲኡ ኣብርሃም’ውን ኣሪጉ እዩ ፥ ኢላ ብልባ ዝሰሓቐት ንውዕለት ኣምላኽ ካኣ ዝዘንግዐት ዘካርያስ እውን እቲ ንመህጸን ዝኸፍትን ዝዓጹን ውላድ ዝህብ ነቲ ዝሃበካ ውላድ’ውን ዝወስድ ነቲ ሓያል መልኣኹ ልኢኹ  ናይ ብስራት ቃል ክሰምዕ ዝገበሮ ቅዱስ እግዚኣብሔር ምዃኑ ዘንግዔ ብፍጹም ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ካኣ ተጠራጠረ ልሳን ኣውጺኡ ካኣ “ብምንታይ ክፈልጦ ኢየ በለ”

እንተኾነ እቲ ሓቐኛ ናይ ብስራት ቃል ሒዝሉ ዝመጸ ቅዱስ መልኣኽ “ኣነ ኣብ ኣምላኽ ቆይመ ዘገልግል ገብርኤል ኢየ  ናባኻ ዝተለኣኩ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ክዛረበካን ከበስረካን ኢየ፡፡እንሆ ካኣ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ ክሳዕ እዚ ዝፍጸመሉ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራብ’ውን ክትስእን ኢኻ።”(ሉቃ፩፡፲፰-፳፭/1፡18-25)

ብድሕርዚ ዘካርያስ ዝነበሮ ኣገልጉለት ፈጺሙ ናብ ቤቱ ተመልሰ።እግዚኣብሔር በቲ ቅዱስ መልኣኽ ገይሩ ከም ዝተዛረቦ ቃል ድማ ኤልሳቤጥ ኣብ እርግንኣ ጠነሰት።”ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሃንስ መጥምቕ   ዝዓቢ ሓደ እኳ ከም ዘይትንስእ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ” ተባሂሉ ብኣምላኹ ዝተመስከረሉ ዮሃንስ ተጠንሰ።(ማቴ፲፩፡፲፩/11፡11ጸኒሑ እቲ ሓያል መልኣከ እግዚኣብሔር ቅዱስ ገብርኤል ድሕሪ ጥንሰት ናይ ዮሓንስ ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ናብ ናዝሬት ናይ ኣውራጃ ገሊላ ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከይዱ ከምቲ ኢሳይያስ ነቢይ ዝተነበዮ ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ከም እትወልድ እቲ ካብኣ ዝውለድ ካኣ ቅዱስ ወዲ እግዚኣብሔር(መለኮታዊ ቃል–ወልድ) ብፍሉይ ኣካሉ ካብኣ ከም ዝውለድ ኣበሰራ።መዓስ እዚ ጥራሕ እንሆ ብጥንሲ ናይ ኤልሳቤጥ’ውን ባህ ክብላን ክትሕጎስን ስለ ዘለዋ ” እንሆ ኤልሳቤጥ ዘመድኪ እኳ ኣብ እርግንኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ነታ መኻን እትብሃል እዚ ሻድሻይ ወርሓ ኢዩ” ብምባል ስራሕ ኣምላኽ ዕጹብ ድንቂ ምዃኑ፡ንኤልሳቤጥ ተስፋ ኣብ ዝቖረጸትሉ ግዜ መኻንነታ ኣወጊዱ ከም ትጠንስ  ዝገበራ ንዓኺ ድማ ብድንግልና ንኽትጠንሲ ፡ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ነታ ሓያል ኣምላኽ ንኽትጠንሲ  ዝሰኣኖ ነገር የለን ክብል ስለ ናይ ኤልሳቤጥ ነገር’ውን ኣዘንተወላ።

ነዚ ዝሰምዔት ቅድስት ድንግል ማርያም እንሆ ቀልጢፋ ናብ ኤልሳቤጥ ከደት።ኤልሳቤጥ ቃል ኣደ ኣምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ሰምዐት ልባ ብሓጎስ መልአ ዓው ብዝበለ  ድምጺ ድማ እታ ንዓኣ ክትበጽሕ ኢላ ዝመጽት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ኣምላኻ፡ኣደ ጎይትኣ ምዃና መስከረት።እቲ ጌና ኣብ ማህጸን ኣዲኡ ሽዱሽተ ወርሒ ዕድመ ኣቕጺሩ ዝነበረ ዮሃንስ ድማ ኣብ ማሕጸን ወላዲቱ ብሓጎስ ተሰራሰረ።

ኤልሳቤጥ እትወልደሉ ግዜ እዋን በጽሔ ወዲ ድማ ወለደት፡ከምቲ ከይተጥንሰ ከሎ እቲ መልኣኽ “ዮሃንስ ” ኢሉ ዝሰመዮ ዮሃንስ ኢሎም ሰመይዎ።ብልደቱ ብዙሓት ሰባት ተሓጎሱ ብዝያዳ ካኣ ናይ ንስሓ ጥምቀት እና ኣጥመቐ ፡መገዲ እቲ ልዑል ጎይታ ኣብ ዝጸርገሉ ዝነበረ ግዜ ብዙሓት ሰባት ብመንገዱ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ስለ ዝቐረቡ ኣዝዩ ባህ በሎም ተሓጎሱ ካኣ።ንትሽዓተ ወርሕን ሓሙሽተ መዓልትን ዓባስ ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ዘካርያስ በታ ወዱ ዝተዝረላ መዓልቲ ግና ልሳኑ ከፊቱ ተዛረበ ።ስለ ውዕለት ኣምላኽ ኣመስገነ መንፍስ ቅዱስ ኣብ ኣፉ ዘቐመጠሉ ኩሉ ድማ ተዛረበ፡ከምቲ ኣቐዲሙ እቲ ቅዱስ መልኣኽ ዝተዛረቦ ካኣ ቅቅድሚ ጎይታ እና ኸደ መገዲ ዝጸርግ ምዃኑ ተዛረበ።(ዕለቱ ጥንሰቱ መስከረም፳፮/26 ክኸውን ከሎ ልደቱ ካኣ ፴/30 ሰነ ዘመኑ ድማ ዝነበረ ናይ ቆጾሮ ዘመንን 5500 ዓመት ኣብ ምውድኡ ዓመተ ምሕረት (ናይ ክርስቶስ ልደት) ከይበጽሐ ቅድሚ ፮/6 ወርሒ ዝነበረ ግዜ ኢዩ።

ኣተዓባብይኡ ትምህርቱን

ከምቲ  ወንጌላዊ ሉቃስ ኣብ ወንጌሉ ጽሒፍዎ ዘሎ(ሉቃ፩፡፹/1፡80) ክሳዕ እታ ናይ ንስሓ ጥምቀት ዘጥምቐላን ፡ነቲ ዝሓረዮን ዝመረጾን እግዚኣብሔር ብዓውተ ዝሰብኸላን ግዜ ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ።(ማቴ፫፡፩-፬/3፡1-4,ማር፩፡፩-፰/1፡1-8, ሉቃ፫፡፩-፲፰/3፡1-18 ፣ዮሃ፩፡፲፱-፳፰/1፡19-28)

ንድሕሪት ምልስ እንተድኣ ኢልና ግን እንሆ በቲ ዘመን እቲ ንእስርኤል ካብ ዝገዝኡ ዝነበሩ ነገስታት ሓደ ዝኾነ ሄሮድስ ብዛዕባ ልደት ናይ ክርስቶስ ኣብ ዝሰምዓሉ ግዜ ንንግስነተይ ክስዕረኒ ኢዩ ኢሉ ስለ ዝተሻቐለ እሞ መፍትሒ ሻቑለቱን ጭንቀቱን ነቲ ዝተወልደ ምቕታል ናይ መወዳእታ መፍትሒ ገይሩ ደምደመ።እንተ ኾነ ንክርስቶስ ንበይኑ ፈልዩ ንምቕታሉ ኣዝዩ ስለ ዝሸገሮ ኣብቲ ዘመን እቲ ህጻናት ዝነበሩ ደቂ ተባዕትዮ ኩሎም ንኽቕተሉ ትእዛዝ ኣመሓለለፈ።ዮሃንስ’ውን ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሽዱሽተ ወርሒ ቀዲምዎ ዝተወልደ ህጻን ነበረ።

ሄሮድስ ንጉስ ብዘውጽኦ ትእዛዝ መሰረት 144,000 ህጻናት ተቐትሉ።መድሓኒ ኣለም ክርስቶስ ምስ ኣዲኡ ቅድስት  ድንግል ማርያም ናብ ግብጺ ክስደድ ከሎ ካህን ዘካርያስ ካኣ ንዮሃንስ ናብ ቤት መቕደስ ወሰዶ።በዚ ምኽንያት ካብ ቅትለት  ድሓነ።ናብ ቤት መቕደስ መጺኦም ዋላ እኳ እንተደለይዎ ክረኽቦ ኣይከኣሉን።መልኣከ እግዚኣብሔር ምስ ኣዲኡ ኤልሳቤጥ ዊፋት/ዚፋት/ ናብ ዝበሃል በረኻ ወሰዶም።እቶም ወተሃደራት ነቲ ዝደለይዎ ህጻን ስለ ዘይረኸብዎ ንካህን ዘካርያስ ኣብ ማእከል ቤተ መቕደስ ቀተልዎ።

ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስደት ክሳዕ ዝተመለሰትሉ ግዜ ኤልሳቤጥ ንወዳ ካብ ጡባ እና ኣጥበወት ትምግቦ ነበረት።ድሕሪ ሞታ ካኣ ቶራ እትበሃል እንስሳ ኣብቲ ገደም እና ኣጥበወት ኣዕበየቶ።ከምዚ ኢሉ ብንጽህናን ብቕድስናን ንሰላሳ ዓመት ኣብቲ ገዳም ተቐመጠ

ድሕሪ 30 ዓመቱ ግና “ቃለ ዓዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል ጺሑኣ ፍኖቶ ለእግዚኣብሔር፡”(ኢሳ፵፡፫-፭/40፡3-5) ኢሉ ነቢይ ኢሳይያስ ከም ዝተዛረበሉ ” ወኣንተኒ ህጻን ነቢየ ልዑል ትሰመይ እስመ ትሐውር ቅድመ እግዚኣብሔር ከመ ትጺህ ፍኖተ ” ተባሂሉ ብኣቡኡ ካህን ዘካርያስ ከም ዝተነግረሉ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ኣለዓዒሉ “ነሥሑ እስመ ቀርበት  መንግስተ ሰማያት-መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ” እና በለ ምምሃር ጀመረ።ከምቲ ትንቢት ዝተነግረሉ እቲ ቅዱስ መልኣኽ’ውን ዝሰበኸሉ  ንብዙሓት ካብ መገዲ ጸጋም ናብ የማን መለሶም።ነቶም ዘይንሶም መሲሎም ዝመጽዎ ሰባት ክግስጾም ከሎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝመጹ ካኣ ክገብርዎ ዘለዎም ኩሉ እና መሃረ ነታ  መገዲ ኣምላኽ ኣርኣዮም።ከምዚ ኢሉ ከሎ ንሱ ንጎይትኡ ፡ንፈጣሪኡ ኣጠሚቑ ተባሂሉ ልዕልንኡ ክንገረሉ ፡ንክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ብኢድ እቲ ዝፈጠሮ ዮሃንስ ተጠሚቑ ተባሂሉ ትሕትንኡ ክንገረሉ ንዓና ድማ መምህረ ትሕትና ኮይኑ ትሕትና ክምህረና ስርዓትን ምስጢርን ናይ ጥምቀት ድማ ክሰርዓልና ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ኣጠመቖ።በዚ ካኣ ክብሩን ልዕልንኡን ተመስከረሉ ንኣምላኽ ዘጥመቕ -መጥምቀ መለኮት ተባሂሉ ተጸውዔ፤፡

ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ናይ ስላሴ ምስጢር ተገልጸሉ።እግዚኣብሔር ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ኣብ ዮርዳኖስ ፡እግዚኣብሔር ኣብ ኣብ ደመና ሰማይ ፡እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣምሳለ ርግቢ ኣብ ርእሱ ክዓልብ ረኣየ።።

ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ጠጠው ኢሉ’ውን ክርስቶስ ንዓና ከድሕን ንድሕነትና ዝመጸ ምዃኑ ብዓውታ መስከረ።”ነዋ በግዑ ለእግዚኣብሔር ዘየኣትት ኃጥያት ዓለም-ሓጥያት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ” እና በለ መሃረ።ስለ ናይ ክርስቶስ እንታነት ብዙሕ ግዜ ነቶም ዝሓትዎን ዝስዕብዎን ዝነበሩ ነገሮምን ኣፍለጦምን።በዚ መንገዲ እዚ ተዳልዮም ካኣ ብናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ኣመኑ።(ማቴ፫፡፩-፲፪/3፡1-12)

ምትረተ ርእሱ

ቅዱስ ዮሃንስ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልኤ ንሰባት ካኣ በቲ ክኾንዎ ዘለዎም መንገዲ  ዝግስጽን ዝምዕድን ነበረ።ናይ ንስሓ ጥምቀት እና ኣጥመቐ መንነቶም ሸፊኖም ዘይንሳቶም መሲሎም ዝመጽዎ ገለ ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያን ገጽ ንገጽ ገሲጽዎም ኢዩ።ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኸዶ ብመርሕነት መንፈስ ቅዱስ ዝምህርን ዝግስጽን ዝነበረ፡ነቲ ኣብ ዘመኑ ነጊሱ ዝነበረ ንጉስ ሄሮድስ’ውን ገሰጾ እምበር ኣይነሓፎን።

ንጉስ ሄሮድስ ንሰበይቲ ፍሊጶስ ሓዉ ንሄሮድያዳ ኣውሲብዋ ስለ ዝነበረ ቅዱስ ዮሃንስ “ኦ! ሄሮድስ ኢይከውነከ  ታውስብ ብእሲተ እሁከ ፊሊጶስ-ንሰበይቲ  ፍሊጶስ ሓውኻ ክትውስባ ኣይግብኣካን ኢዩ” ኢሉ ብትሪ ተቛወሞ።በዚ ኻኣ እቲ ገዛኢ ንዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣቱ ገበሮ።ከምዚ ኢሉ ከሎ ንጉስ ሄሮድስ መዓልቲ ልደቱ ዘኽብረሉ ዕለት በጺሑ ብብልዕልን መስተን ክሕጎስ ድሕሪ ምውዓሉ ኣብ መጨረሽታ ጓል ፍሊጶስ ሓዉ ኣብ ማእከል ዕዱማት ኣጋይሽ ብሳዕሳዒታ ስለ ዘሐጎሰቶ ንሱ ካኣ ክሳዕ ፍርቂ መንግስቱ’ውን እንተኾነ ክህባ ምዃኑ ቃል ኣተወሉ፡እታ ጓል ናብ ኣዲኣ ናብ ሄሮድያዳ ከይዳ እቲ ዝኾነ ኩሉ ኣዘንተወትላ ።ኣዲኣ ካኣ እምበኣር እቲ ዝቋወመኒ ዘሎ ዮሃንስ ኢዩ እሞ ርእሱ ኣብ ሒላብ ጌርካ ሃበኒ በልዮ ኢላ ንጓላ ኣፋነወታ።ከም ቃል ኣዲኣ ከይዳ ንንጉስ ነገረቶ ።ንሱ’ውን  ከም ቃሉ መሰረት ንልማኖኣ ሰሚዑ ርእሲ ዮሃንስ ቆሪጾም ክህብዎ ኣዘዘ።ዮሃንስ ክሳዱ ብሴፍ ተቖርጸ።እወ ! እቲ ግደፍ ኣይትጋገ ንዓ ናብ መገዲ እግዚኣብሔር፡ብቓሉ ተመራሕ ዝበለ ቅዱስ ዮሃንስ ርእሱ ብሴፍ ከም ዝቕረጽ ተገብረ።

እንተኾነ  ድንቂ መካር ዝኾነ ኣምላኽና ንርእሲ ዮሃንስ ክንፊ ገይራ ከም እትበርር ገበራ።ናብ ሄሮድስ ከይዳ ካኣ “ንሰበይቲ ፍሊጶስ ሓውኻ ክተውስባ ኣይግብኣካን ኢዩ” ኢላ ኣብ ርእሱ ኮይና ተዛረበት።ብድሕሪኡ በሪራ ከደት።ንስጋኡ ደቂ መዛሙርቱ ቀበርዎ።ርእሱ ግና ን፲፭/15 ዓመታት ወንጌል ምሂራ ድሕሪ ፲፭/15 ዓመት ሚያዝያ ፲፭/15 ዓረፈት።

ጸሎቱን ረዲኤቱን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መሎኮት ምስ ኩላትና ይኹን።

(መወከሲ ስንክሳር ፪ መስከረም(ምትረተ ርእሱ)፡ ሚያዝያ፲፭(ዕርፍቱ)፡ሰነ፴(ልደቱ)፡መስከረም ፳፮ (ጥንሰቱ))

ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት

ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት

ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጸሎትን ረዲኤትን

ኣይፈለየና።

ይትባረክ ኣምላክ ኣበዊነ!!!

ኣሜን።

 

Share this:
TwitterFacebook39

Related
ነገረ ቅዱሳን
In “ነገረ ቅዱሳን”
ነገረ ቅዱሳን
In “ነገረ ቅዱሳን”
ነገረ ቅዱሳን
September 11, 2013Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

SEPTEMBER 2013
M T W T F S S
« Aug   Oct »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s