Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን.

መስከረም ፲፪-ተዝካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

ሚካኤል ማለት “መኑ ከመ እግዚኣብሔር-መን ከም እግዚኣብሔር” ማለት ኢዩ።ንሱ ካብቶም ሸውዓተ ሊቃነ መላእክት ኮይኑ ፡መሓርን ካብ ቁጥዓ ዝረሓቐን ቅዱስ መልኣኽ ኢዩ።(ት.ሄኖክ፲፡፲፩/10፡11)

ነቲ ዓቢይ ኣርዌ ዝተባህለ  ዲያብሎስ ተዋጊኡ ዝሰዓረ ፡ ንእስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብጺ መሪሑ ናብታ  መዓርን ጸባን እተውሕዝን ንኣቦና ኣብርሃም ዝተዋህበት ምድሪ ተስፋ ዘእተወ፡ንዝተፈላለዩ ቅዱስ ከም በዓል ነቢይ ዳኒኤልን ካልኦትን ኣብ ሂወቶም ዓቢ እጃም ዘበርከተ ሓለቓ ሰራዊት ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሚካኤል ኢዩ።(ራእ፩፡፩-መፈ/12፡1-መፈ፣ ዘሁ፳፡፵፮/20፡46 ፣ዳኒ፲፡፲፫-፳፩/10፡13-21)

ንምዝካር ዝኣክል እዚ ይኣኽለና ኢዩ እምበር ናይ ቅዱስ ሚካኤል ውዕለትን ስራሕን በዚ ሎሚ ተዘርዚሩ ዝውዳእ ኣይኮነን።ሕጂ ግና ናብቲ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በዚ ሎሚ ዕለት ዝፈጸሞ ስራሕ ክንዛረብ ክንፍትን።

መልኣከ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል  በዚ ሎሚ ዕለት ናብ ነቢይ ኢሳይያስ ዝተላእከሉ ዕለት ኢዩ።

ናይ ይሁዳ ንጉስ ዝነበረ ንጉስ ሕዝቅያስ ንናይ ኣሶር ንጉስ ሰናክሬም ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ምስ ሰዓረን ንሃገሩ ካብ ወራርን ዝርፋት ምስ ኣድሓና ብርቱዕ ሕማም ሓመመ።በቲ ዘጋጠሞ ብርቱዕ ሕማም ካኣ ምንቅስቓስ ስኢኑ ኣብ ዓራቱ ደቀሰ ክመውት’ውን ደለየ።በዚ ግዜ ነቢይ ኢሳይያስ ካብ እግዚኣብሔር ተላኢኹ መጸ “እግዚኣብሔር “ንስኻ ክትመውት ኢኻ እምበር ኣይክትሓውን ኢኻ እሞ ቤትካ ኣነባብር ይብል ኣሎ” ኢሉ ነገሮ።ሽዑ ንጉስ ሕዝቅያስ ገጹ ናብ መንደቕ መሊሱ ናብ እግዚኣብሔር ኣምሪሩ እና በኸየ  ጸሎት ኣቕረበ።ቅዱስ እግዚኣብሔር ንጸሎቱን ንልማንኡን ሰሚዑ ካኣ ጌና ነቢይ ኢሳይያስ ካብ ቤተ መንግስቲ ናይ ንጉስ ሕዝቅያስ ከይወጸ ከሎ “እግዚኣብሔር ኣቦኻ ዳዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፡ጸሎትካ ሰሚዐ ኣለኹ ንብዓትካ’ውን ርእየዮ ኣለኹ እንሆ  ካኣ ከሕውየካ እየ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ናብ ቤት መቕደስ ክትድይብ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ዕድሜኻ’ውን ፲፭/15 ዓመት  ወሲኸልካ ኣለኹ ንዓኻን ነዛ ከተማ እዚኣን ካኣ ካብ ኢድ ንጉስ ኣሶር ከድሕነኩም ኢየ፡ነዛ ከተማ እዚኣ ምእንቲ ስመይን ምእንቲ እቲ ንዳዊት ባርያይ ዝሃብክዎ ተስፋን ኢለ ክከላኸለላ ኢየ ” በሎ ።

ብድሕሪዚ ነቢይ ኢሳይያስ ጎጎ በለስ ኣምጽኡለይ ኢሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሓመመ ክፋል ኣካላት ናይ ንጉስ ሕዝቅያስ ገበረሉ እሞ ንጉስ ካብ ሕማሙ ተፈወሰ።እግዚኣብሔር ከም ዝመሓሮን ይቕረ ከም ዝበለሉን ምልክት ዝኾነ ንነቢይ ኢሳይያስ ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ እቲ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ነቢይ ዝኾነ ኢሳይያስ ካኣ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ እግዚኣብሔር ጸሎቱ ሰሚዑ እንሆ ካኣ ጸላሎት ናይቲ ኣሃዝ ዝሰርሖ መሳልል ዓሰርተ ደረጃ ንድሕሪት ተመልሰ።ናይ ባቢሎን ንጉስ ዝኾነ በሮዳክ-ባላዳን በቲ ዝኾነ ነገር ማለት ጸሓይ ካብቲ ዝነበረቶ ወጻኡ ስለ ዝኾነት “ሎሚ ጸሓይ እንታይ ኮይና ካብቲ ዝነበረቶ ወጺኣ፡ግዜ  ንድሕሪት ተመሊሱ” እና በለ ተደነቐ።እዚ ምስ በለ እቲ ሓሚሙ ዝነበረ ንጉስ ሕዝቅያስ ሓውዩ ዝብል ዘረባ ሰምዐ እሞ እንሆ ገጸ በረኸት ዝሓዙ ልኡኻት ናብ ንጉስ ሕዝቅያስ ለኣኸ።(፪ነገ፳፡፩-፲፪/20፡1-12)

ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢድ ቅዱሳኑ ብዙሕ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ኢዩ ዝገብር።ብኢድ ሊቀ ነብያት ሙሴ ኣብ ግብጺ ብዙሕ ተኣምራት ገይሩ ንባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክልተ ከፊሉ ብዘደንቕ ትእምርቲ ንእስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ርስቲ ኣእትዩ።

ብዙሓት ቅዱሳን በእዳዎም ክሳዕ ምዉታት ዘተንስኡ ፡ከም በዓል መስፍን ናይ እስራኤል ዝኾነ ኢያሱ ጸሓይ ጠጠው ክሳዕ ምባል፡ በዓል ነቢይ ኤልያስ ንሰለስተ ዓመት ሽዱሽተ ወርሕን ንሰማይ ክሳዕ ምዕጻው ኣብቂዕዎም ኢዩ።ብዓቢኡ ካኣ ዕረፍቲ ቅድሳን ዝኾነት ገነት ከም ዘወርሱ ዝገበረ ባዕሉ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኢዩ።

ንንጉስ ሕዝቅያስ ካብ ሕማሙ ዝፈወሰ፡ንንግስነቱ ኣጽኒዑ ናብ ወዱ ናብ ምናሴ ከም እትሓልፍ ዝገበረ ባዕሉ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኢዩ።ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ብዛዕባ ምሕማሙን ምሕዋዩን ዘበሰረ፡ናይ እግዚኣሔር ቃል ናብ ንጉስ ሕዝቅያስ ዘብጽሐ ነቢይ ኢሳይያስ ክኸውን ከሎ፡ካብ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር መልእኽቲ ተቐቢሉ ንነቢይ ኢሳይያስ ዝነገሮን ዘበሰሮን ካኣ እቲ ሓያል መልኣኽ ቅዱስ ሚካኤል ኢዩ።

ነዚ ዝገበረ ቅዱስ እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ።ናይ ቅዱሳን መላእክት ረዲኤት፡በረኸት ኣማላድነት ኣይፈለየና።ኣሜን!!!

ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት

ናይ ቅድስት ድንግል ኣማላድነት

ናይ ቅዱስ ሚካኤል በረኸትን ሓለዋን ኣይፈለየና።ኣሜን!!!

ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን።

Share this:
TwitterFacebook36

Related
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን
In “ነገረ ቅዱሳን”
ነገረ ቅዱሳን
September 22, 2013Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

SEPTEMBER 2013
M T W T F S S
« Aug   Oct »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s