Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን.

ዕረፍቱ ለነቢይ ዮናስ

 ፳፭ መስከረም

በስመ ኣብ ወወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

ዮናስ ማለት ለዋህ ርግቢ ማለት ኢዩ።ቁጽሩ ካብ ፲፪/12 ናእሽቱ ነቢያት ኮይኑ ዝተወለደሉ ቦታ ካኣ ኣብ ሰራጵታ ኢዩ።ንሱ ኣብ ዝተወልደሉ ዘመን ዝነብር ዝነበረ ነቢይ ኤልያስ ኢዩ።

በዚ ዘመን እዚ ንጉስ ኣክኣብ ምስ  ሰበይቱ ኤልዛቤል ኮይኑ ህዝቢ ኣምላኽ ናብ ርኽሰትን ኣምልኾ ጣዖትን መሪሕዎም ነበረ። ነቢየ  እግዚኣብሔር ኤልያስ ድማ ኣምላኽ ኣብ ኣፉ ዘቐመጠሉ ኣብ ልቡ ዘሕደረሉ ቃል እግዚኣብሔር  ንንጉስ ኣክኣብ ብትብዓት ይነግሮን ይግስጾን ነበረ።እንተኾነ ንጉስ ኣክኣብ ካብ ክፉእ  ግብሩ ክምለስ ኣይተራእየን እኳ ድኣ ሓጥያት ኣብ ልዕሊ ሓጥያት እና  ወሰኸ ንኹሎም ሕዝቢ ኣምላኽ ብኣምልኾ ጣዖት ከም ዝተሓዙ ገበረ።እንሆ ካኣ ርኽሰት ኣብ ልዕሊ ርኽሰት ስለ ዝበዝሐ ነቢይ ኤልያስ ናብ ቅዱስ እግዚኣብሔር ለሚኑ ሰማይ ዝናብ ከይህብ ምድሪ ድማ ፍረ ከይተውጽእ ንሰለስተ ዓመትን መንፍቕን ዓጸዎ።(1ነገ፲፰፡፲፮-መፈጸምታ/18፡16-መፈ )

እንሆ ኣብ ኩላ ምድሪ ጥሜትን ረሃብን ኮነ፡ ነቢይ ኤልያስ ግና ብፍቓድ ኣምላኽ መግቡ ብኳዃት ይመጸሉ ማይ ድማ  ኣብቲ እግሪ ዝነበሮ በዓቲ ከይዱ ይሰቲ ነበረ።ድሕሪ ግዜ ግና እቶም ዝምግብዎ ዝነበሩ ኳዃት ስርሖም ኣቋረጹ እታ ዝሰትየላ ዝነበረ ማይ ካኣ ነቐጸት።ብድሕሪ’ዚ እግዚኣብሔር  “ሑር ሰራፕታ ወብህየ ትሴስየከ ብእሲት መበለት-ናብ  ሰረጵታ ኪድ  እንሆ ካኣ ሓንቲ መበለት ክትምግበካ ኢያ” በሎ።(1ነገ፲፯፡፰-፱/17፡8-9)።ነቢይ ኤልያስ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ገበረ ፡ኣብ ሰራጵታ ድማ በጽሐ ፡እንሆ ካኣ ኣደ ነቢይ ዮናስ ዕንጸይቲ ክትኣሪ ጸንሓቶ።ንዓኣ ካኣ ጸዊዑ “ቅሩብ ዝስተ ማይ እንዶ ኣምጽእለይ በጃኺ “ክብል ተዛራባ።ክተምጽእ ኢላ ምስ ተበገሰት ድማ  ጸዊዑ  “ቁራስ እንጌራ ተማልእለይ “በላ።ንሳ ኻኣ “ብዘይካ ሽልገት ሓሪጭ ኣብ ዕትሮ ፥ሒደት ዘይቲ ኣብ መቐርሰሚቶ እንጌራ ከምዘይብለይ ብሕያው እግዚኣብሔር  ኣምላኽካ ይምሕል ኣለኹ ።እኔኹ ካኣ ገለ ቅሩብ ዕንጸይቲ ይኣሪ ኣለኹ ኣትየ ድማ ንዓይን ንወደይን ክስንክቶ እየ ንዕኡ በሊዕና ክንመውት ኢና ” በለቶ።ኤልያስ ካኣ ኣይትፍርሂ ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ክሳዕ  እታ እግዚኣብሔር ንምድሪ ዝናም ዘዝንመላ መዓልቲ ሓሪጭ ካብ ዕትሮ ኣይውዳእን  እቲ ዘይቲ’ን ካብ መቐርሰሚቶ ኣይጎድልን ኢዩ ይብል ኣሎ እሞ ኪዲ ከምቲ ዝበልክዮ ሰንክቲ ቅድም ግና ካብኡ ንዓይ ንእሽቶ ሰንኪትኪ ኣምጽእለይ ፡ድኅሪኡ ካኣ ንዓኽን ንወድኽን ሰንክቲ “በላ።እንሆ ካኣ ከምቲ ኤልያስ ዝበላ ገበረት።እግዚኣብሔር ብኣፍ ነቢይ ኤልያስ ከም ዝተዛረቦ ካኣ ሓርጭ ካብ ዕትሮ ዘይቲ ካኣ ካብ መቐርሰሚቶ ኣይጎደለን።

ድሕሪ ግዜ ግና እቲ ወዳ ማለት ዮናስ ሞተ።ናብ ነቢይ ኤልያስ ከይዳ ካኣ ሓጥያተይ ክትዘኻኽረኒ ወደይ ክትቀትለልይ ዲኻ መጺእካ ክትብል ተዛረበቶ።ነቢይ ኤልያስ ግና ነቲ ውላድ ኣምጽእለይ ኢሉ ናብ ቅዱስ እግዚኣብሔር ጸሎት ኣቕረበ።እንሆ ካኣ ነፍሲ ናይቲ ህጻን ናብ ንስጋኡ ተመልሰት እሞ ካብ ሞቱ ተንስኤ።(1ነገ፲፯፡፩-፳፬/17፡1-24)

ዮናስ ኣርብዓ ዓመት ምስ መልኤ ሃብቲ ትንቢት ተዋሂብዎ ምምሃር ጀመረ።እንሆ ካኣ እታ ዓባይ ከተማ ነኔዌ ሓጥያታ ክሳዕ ሰማይ በጺሑ ኢዩ እሞ ናብታ ዓባይ ከተማ ነኔዌ ከይድካ  ካብ ርኽሰት ክትምለስ ከም ዘላዋ ምሃርን ገስጽን እንተዘይኮነስ ድሕሪ ኣርብዓ መዓልቲ ነዛ ሃገር ከጥፍኣ እየ ዝብል ቃል ኣምላኽ ናብ ነቢይ ዮናስ መጸ።

ነቢይ ዮናስ ቃል ኣምላኽ ተቐበለ ፡እንተኾነ ግና እግዚኣብሔር መሓሪ እዩ  ስለዚ እግዚኣብሔር ከጥፍኣኩም እዩ እንተበልክዎም ኣምላኽ ክምሕሮም እዩ ኣነ ግና ሓሳዊ ነቢይ ኮይነ ክተርፍ እየ እና በለ ምስ ውሽጡ  ምጉት ጀመረ።እንሆ ካኣ ካብ ገጽ ኣምላኽ ንምህዳም ጉዕዞ ሓደ ኢሉ ተተሓሓዞ።ዋጋ ከፊሉ ካኣ መርከብ ተሳፊሩ ናብ ስፔይን ተበገሰ።

እወ! ካብ ገጽ ኣምላኽ ክሃድም ቦታ ክቕይር መረጸ።እግዚኣብሔር ግና  ንባሕሪ ብማዕበል ኣናወጻ  እታ ዮናስ ተሳፊሩላ ዝነበረ መርከብ ካኣ ልዕሊ ዓቐን ተናወጸት ክትጥሕል እውን ደለየት።ምስ እዚ ኩሉ ማዕበል ግና ነቢይ ዮናስ ኣብ ታሕታዋይ ክፍሊ ናይታ መርከብ በጥ ኢሉ ደቂሱ ነበረ።

ተሳፈርቲ ናይታ መርከብ ዝፋኹሰሎም መሲልዎም ኩሉ እቲ ንብረት ናብ ባሕሪ ኣእተውዎ።ለውጢ ግና ኣይመጸን።ኣብ  መወዳእታ ግና ንዮናስ ካብ መደቀሲኡ ኣተንስእዎ እንሆ ካኣ እቲ ኩሉ ዝኾነ ብሰንኩ ምዃኑ ሓበሮም።እቲ ኩሉ ዝገብሮ ድማ ኣዘንተወሎም።እንሆ ካኣ ማዕበል ምእንቲ ክዓርፈልኩም ንዓይ ናብ ባሕሪ ደርብዩኒ በሎም።ንሳቶም ግና ፈርሑ ።ዕጫ እንተ ኣውደቑ ካኣ ናብ ዮናስ በጽሐት ፡ንዮናስ ድማ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ከድሕኖ ስለ ዝመደበ እንሆ ሓደ ዓቢ ዓሳ ነባሪ ከም ዝቕበሎ ገበረ፡ብኸምዚ ካኣ ነቢይ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ  ንሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን  ጽንሐ።ብድሕሪ እዚ ብትእዛዝ ኣምላኽ እቲ ዓሳ ናብ ንቑጽ ምድሪ ተፍኦ።ኣብ ከተማ ኣትዩ  ካኣ እግዚኣብሒር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ ፡ነቶም ህዝቢ ካኣ ሰበኸሎም።እንሆ ካኣ ካብ ንጉስ ክሳዕ እንስሳ ርእሶም ኣትሕት ኣቢሎም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንሰለስተ መዓልትን ለይትን  ብጸሞን ብጸሎትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር በኸዩ ፡ካብ ክፉእ ግብሮም ካኣ ተመልሱ ።እግዚኣብሔር እቲ ክገብሮ ዝሓሰበ ኩሉ ገደፎ ንምልክት ምእንቲ ክኸውን ግና ኣብተን ነዋሕቲ ጎቦታትን ኣግራብን  ኣኽራንን ነቲ ሓዊ ኣብጺሑ መለሶ።

ብድሕሪ’ዚ ነቢይ ዮናስ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ብነቢይነት ንህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ምምሃርን ምምራሕን ተጸመደ።በዚ ዕለት እዚ ካኣ ዓረፈ።

ጸሎትን በረኸትን ናይ ነቢይ ዮናስ ምስ ኩላትና ይኹን።

ኣሜን!!!

ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን።

Share this:
TwitterFacebook16

Related
ነገረ ቅዱሳን
In “ነገረ ቅዱሳን”
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን
In “ነገረ ቅዱሳን”
October 5, 2013Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

OCTOBER 2013
M T W T F S S
« Sep   Nov »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s