Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን.

                                                   

                                          

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

ቅዱስ ሓዋርያ እንድርያስ ቅድም ናይ ዮሓንስ መጥምቅ ረድኢ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ትርጉም ስሙ ድማ “ተባዕ ለመስቀል በኲረ ሓዋርያት” ማለት ኢዩ። ነገዱ ካብ ሮቤል ሃገረ ስብከቱ ከኣ ልዳ፡ ቁጽሩ ካብ ፲፪/12 ሓዋርያት ዕረፍቱ ታሕሳስ፬/4 ብ፷/60 ዓመተ ምሕረት ኢዩ። ቅዱስ ሓዋርያ እንድርያስ ንሊቀ ሓዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ሓዉ ኢዩ።

ቅዱስ ሓዋርያ እንድርያስ ንሃገረ ስብከቱ ልዳ ክብገስ እንከሎ ሓደ ካብቶም ፸፪/72 ኣርድእቲ ዝኾነ ፊልሞና ረድኡ ኣኸቲሉ ናብታ ሃገረ ስብከቱ  ኣብኡ ምስ በጽሐ እቶም ኣቐዲሞም ብስብከት ቅዱስ ሓዋርያ ጴጥሮስ ኣሚኖም ዝጸንሑ ድማ ኣቑጽልቲ ሒዞም ብኽብሪ ተቐበልዎ። ነቶም ምእመናን ድማ ሃሌ ሉያ(ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን) ዝብል ምስጋና ከመስግኑን ክዝምሩን ኣዘዞም ኩሎም ደማ ብሓባር ኣመስገኑ። ነቲ ምስጋና ዝሰምዑ ካህናት ጣዖት ግና “እዚ ምስጋና እንሰምዖ ዘለና ኣብ ዓድና ክስማዕ ኣይንደልዮን ኢና፡ መንከ ኢዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ፧” ኢሎም ንሓድሕዶም ተዘራረቡ። ካብቶም ንሓዋርያ እንድርያስ ዝረኣይዎ፡ “ናይ ክርስቶስ  ሰዓቢ ኢየ በሃሊ እንድርያስ ዝበሃል ኢዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ነዞም ኣማልኽትናን ምኩራብናን ክሓድጉ ንሕዝብና ዘእምን ዘሎ ኢዩ” ኢሎም ገለጽሎም። ነዚ ምስ ሰምዑ ድማ ካህናት ጣዖት ኣስያፋቶም ተዓጢቖም ናብቲ ቅዱስ ሓዋርያ እንድርያስ ዝነበሮ ቤተ ክርስቲያን ከዱ። ሓዋርያት ዝሰብክዎ ክሰምዑ ጽን እንተ በሉ ድማ ረድኡ ፊልሞና “ናይ ኣሕዛብ ኣማልኽቲ ብወርቅን ብሩርን ዝተሰርሑ ስርሓት ደቂ ሰብ ኢዮም፡ ኣፍ ከለዎም ኣይዛረቡን፡ ዓይኒ ከለዎም ኣይርእዩን፡ እዝኒ ከለዎም ኣይሰምዑን፡ ኣፍንጫ ከለዎም ኣየሸትቱን፡ ኢድ ከለዎም ኣይድህስሱን፡ እግሪ ከለዎም ኣይከዱን፡ ጎሮሮ ከለዎም ኣየስተንፍሱን(መዝ፻፲፭፡፬-፰/115፡4-8) እቶም ዝሰርሕዎም ከምኦም ይኹኑ ማለት ምሉእ ኣካላት ከለዎም ከምዘይብሎም ይኹኑ እንዳ በለ ክምህር ከሎ ሰምዕዎ። በቲ ምዑዝ ስብከቱ ተሳሒቦም ድማ ነቲ ንሓዋርያት ክቖርጽሉ ዝሓሰቡ ኣስያፋቶም ኣውዲቖም ንፊልሞና ኣብ ትሕቲ እግሩ  ሰገድሉ፡ ቅዱስ እንድርያስ ድማ ተግባሮም ተዓዚቡ፡ “ቅድሚ ሎሚ እዞም ክርስቲያን ዘበሉ ቤተ ክርስቲያን ተሳሊሞም ናብ ገዝኦም ክምለሱ ከለዉ ከይለግብኹም ኢልኩም ትሃድሙ ነይርኩም ሕጂ ድኣ ከመይ ኢልኩም ናብ ዘለውዎ መጺእኩም ክሳዕ ናብ እግሪ ፊልሞና ምስጋድ በጺሕኩም፧ እስከ ንገሩኒ” ኢሉ ሓተቶም።

ንሳቶም ድማ “እዞም መጺእና ዘለና ፶/50 ዕጡቓት እምብዛ ንኣማልኽትና ትጸርፉ እንተኾንኩም ነዞም ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ዘለኹም ንኹሉኹም ክንቀትለኩም ኢልና ኢና መጺእና ኔርና እንተኾነ ናይዚ ረድእኻ ቃል ምስ ማረኸና ልብና ናብ ስብከቱ ዘምቢሉ፡ ስለዚ ንስኻ ከምቶም ምሂርካ ናብ ኣምላኽ ዘቕረብካዮም ሕዝቢ ቁጸረና” በልዎ።

ቅዱስ ሓዋርያ እንድርያስ ድማ ብናይ ፊልሞና ጣዕሚ ስብከት ከም ዝተመልሱ ተረዲኡ ካብቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ቦታ ተንሲኡ ንፊልሞና ብኽሳዱ ሒዙ ርእሱ እንዳ ሰዓመ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ  ሓዲሩ ዝተዛረቦ ቃል ሓቂ ኢዩ። ቃል ጥዑም ኣሕዛብ ናባኻ ይእከቡ፡ ብሓቂ መድሕን ነፍሳት ተባሂልካ ክትጽዋዕ ይግባእ እንዳ በለ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኣመስገኖ። እንዳ ኣመስገነ ክስዕሞ ከሎ ዝረኣዩ ኣሕዛብ ከኣ ንፊልሞና ናብኡ እንዳ ቀረቡ ሰገገድሉን ሰላምታ ኣቕረብሉን፡ በዚ ነገር እዚ ቅዱስ ሓዋርያ እንድርያስ ጽንዓት ሃይማኖቶም ርእዩ 4400ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጠመቖም። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ኣርድእቲ ክርስቶስ ዘምጽእሎም ሕሙማትን ድኑሳትን ኣሕውዮም ምዉታት ኣተንሲኦም ብእምነቶም ክጸንዑ ምዒዶም ስብከቶም ንምቕጻል ናብተን ዘይበጽሕወን ዓድታት ተፋንዮሙዎም ከዱ።

ሓዋርያ እንድርያስ ናብ ሃገረ ስብከቱ ልዳ ዝርከባ እስካትያ፡ ኣርጋንያኖስ፡ ሱቁል፡ ሃገረ እልዋን ዝተባህላ ምስ በጽሐ ኣብ መጀመርያ ስብከቱ ጎይታ “ኣቡኡን ኣዲኡን ኣኅዋቱን ገዲፉ ዘይሰዓበኒ ንዓይ ኣይበቅዕን ኢዩ” ኢሉ ዝተዛረቦ ቃል ወንጌል ገለጸሎም።

                                            

እቶም ሰብ እታ ሃገር ግን ክምህሮምን ተኣምራት ክገብርን ብምርኣዮም ተቖጢዖም ንተኣከብ ቃልና ድማ ሓደ ንኹን። ንሕና ኮነ ኣቦታትና ዘይሰማዕናዮ ሓድሽ እምነት ኣምጺኡ ኣማልኽትናን ሕግናንዶ ከጥፍኣልና መጺኡ! ብስብከቱ`ውን ናብ እምነቱ ዘእትዎም፡ ካብ ወገንና ኣለዉ ተበሃሃሉ።

ካብቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ግን ሓደ ለባም ተረኺቡ ቅድሚ ክፉእ ነገር ምፍጻምና ግን እንተንመያየጠሉ ምሓሸ ምኽንያቱ ድማ ብዙሓት ኣመንቲ ኣስዒቡ ስለ ዘሎ ንሕና እንገብሮ ጥራሕ  ኣይንርአ በሎም። ብድሕሪ እዛ ምኽሪ እዚኣ ድማ ዝኣምንዎም ዓበይቲ ዓዲ ሽማግለታት ለኣኹ እሞ ቅዱስ እንድርያስ ብብሩህ ገጽ ተቐበሎም። ንሳቶም`ውን ምኽንያት መምጺእኦም ከይተዛረቡ ኣንታ ዓቢ ሰብ ይቕረ በለልና ገጽካ ምስ ረኣና እቲ ኮነ ኢልና ሓሲብናዮ ኣዝመጻእና ክፍኣት ካብ ልብና ፈጺሙ ርሒቑ። ንስኻ ድማ ንድሕነትና ከም ዝመጻእካ ሕጂ ተረዲኡና ስለዚ ሰዓብትኻ ክንከውን ካባኻ ኣይንፍለን ኢና በልዎ። ንሱ ድማ ብእምነት ክርስቶስ ጸኒዕኩም ንበሩ ኢሉ ባሪኹ ነናብ ቦትኦም ክምለሱ ፈቐደሎም። እቶም ዝለኣኽዎም ምስ ሰምዑ ግን ኣብቲ ቅዱስ ሓዋርያ እንድርያስ ዝነበሮ ቦታ ንኺድ እሞ ካልኣይ ግዜ ናብዛ ዓድና ከይምለስ ብሓዊ ነንድዶ ኢሎም ናብቲ ቅዱስ ሓዋርያ እንድርያስ ዝነበሮ ቦታ በጽሑ። ንሱ ድማ ብሰላም ተቐቢሉ ቅኑዕ ምኽሪ መኸሮም። ቀጺሉ ድማ ነዚ ዘምጽኣኩም ልፍኣት ገዲፍኩም እንተስዒብኩምኒ ጽቡቕ እንተድኣ እከይኩም ዘይገዲፍኩም ግና፡ ንእግዚኣብሔር ለሚነ ነታ ንዓይ ዝሓሰብኩምዋ ነገር ሓዊ ናብ ርእስኹም ተመሊሳ ከም እትጎድኣኩም ኣይትስሓቱ ኢሉ ብትብዓት መለሰሎም። ንሳቶም ግና ተቐዳዲሙም ንዕኡን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክጸርፉ ክጸርፉ ስለ ዝጀምሩ ንዓይሲ ዝበሉ ይበሉኒ ይበሉኒ ጸርፎም ልምዲ ወሲደሉ ኢየ ንጎይታኸ እንታይ መላዕልቶም ኮይኑ ኢዩ ኢሉ እንዳኣስተንተነ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ሓጢኣቱ ኣይሕደገሉን ኢዩ ዝብሎ ኣምላኻዊ ቃል ብምጥቃስ ጸሎት ስለ ዝገበረ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ነቶም ተቛወምቲ ሰብ እታ ሃገር ኣንዲዱ ኣጥፍኦም።

ክፉእካ ዘይረኣየ ጽቡቕካ ነይፈልጥ ከምዝበሃል ከኣ ዜና ተኣምራቱ ናብ ኩለን እተን ኣውራጃታት ምስ በጽሐ እቶም ብስብከቱ ከይኣመኑ ዝጸንሑ እታ ሓዊ ዘየርከብቶም ሰባት ነዚ ሰብ እዚ ስቕ ኢልና ርኢናዮ ብስራይ ከጥፍኣና ኢዩ፡ እንደገና`ውን ኣንስትናን ሰብኡትናን ክፈላልየና ኢዩ ኢሎም ጸዊዖም ናብኦም ኣቕረብዎ። ተሓባቢሮም ድማ ብእምንን ብበትርን ደብዲቦም ክዳኑ ገፊፎም ኣብ ፈቖዶ መገዲ ኣዘርዎ።

ክሳዕ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዝውሰነሉ ድማ ክዳኑ ገፊፎም ጥራዩ ናብ ዋና ቤት መእሰርቲ ኣእተውዎ። ናይታ ሃገር ልምዲ ድማ ክቐትልዎ ንዝደለዩ ብስቕለት ወይ ብዳርቢ እምኒ ይሙት ኢሎም ኢዮም ዝውስንሉ፡ ሓዋርያ እንድርያስ ግን ዋላ እኳ እንተተኣስረ ቃለ እግዚኣብሔር ስለ ዘይእሰር ከምታ ቀዳመይቲ ጸሎቱ ገይሩ ነቶም ዘሸግርዎ ዝነበሩ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ከንድዶም ጸለየ። እንተኾነ ግን ጎይታ ተገሊጹ ምስቶም ከማኻ ዝበሉ ንዓይ ዘስመሩኒ ናብ ገነት- መንግስተ ሰማያት እትጓዓዘሉ ግዜ ስለ ዝበጽሐ ተጋድሎኻ ድማ ስለ ዝፈጸምካን  ኣይትቆጣዕ ኢሉ ኣጸናንዖ።

ቅዱስ ሓዋርያ እንድርያስ ድማ ናይ ሞቱ ፅዋኡ ንምቕባል እንዳ ተጸበየ ከሎ ንመዓት እምበር ንምሕረት ዘይለኣኹ ዓቀይቶት ካብ ቤተ መእሰርቲ ኣውጺኦም ናብ መስቀል ሰቐልዎ። ነፍሱ ካብ ስግኡ ክሳዕ እትፍለ ከኣ ብዳርባ እምኒ ኣቑሰልዎ። ብድሕሪዚ ምእመናን ካብ መስቀል ኣውሪዶም ብኽብሪ ቀበርዎ።

በረኸት ናይ ቅዱሳን ሓዋርያት ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን!!!

ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!!!

Share this:
TwitterFacebook28

Related
መጋቢት ፰- ዕረፍቱ ለማትያስ ሓዋርያ
In “ነገረ ቅዱሳን”
ነገረ ቅዱሳን
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ
In “ነገረ ቅዱሳን”
December 13, 2013Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

DECEMBER 2013
M T W T F S S
« Nov   Jan »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s