Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ቅዱሳን.

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

ኣባ ኣብርሃም ሊቀ ጳጳሳት ሃገሩ ሶርያ ክኸውን ከሎ ኣብ መንበረ ማርቆስ መበል ፷፪(፱፻፸፭–፱፻፸፰/975-978) ሊቀጳጳሳት ኢዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሕዝቢ ብኽፉእ ኣካይዳ ተጸሚዶም ነበሩ  እሞ ክልተ ወይ ሰለስተ  ሰበይቲ ኣብ ቤቱ ዘቐመጠ፡ ዘእተወ ኣብ ሓንቲ ሰበይቲ ይጽናዕ፡ ዝበደለ ይኽሓስ፡ ዝወሰደ ዘበለ ኩሉ ይምለስ እንዳ በለ ኣስተምሃረ፡ ብዙሓት ድማ ናብ ንስሓ ሕይወት ተመልሱ። ናይ ንጉስ  ትእዛዝ ጸሓፊ ግና “እንታይ ክመጻኒ ኢሉ፡ ንሱኸ እንታይ ኢዩ ዝገብረኒ” ኢሉ ዝበደሉ ኩሎም እንዳ ተነስሑ፡ ዝዘረፍዎ እንዳ መለሱ ከለዉ በቲ ዝዋሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ልቡ ከይተሰብረ ቤቱ ዓጽዩ ካብ ናይ  ምእመናን ሕብረት ተፈልዩ ኣብ ቤቱ ኮፍ በለ፡ እንተደለዮ እውን ሰኣኖ። እንሆ ከኣ ንክልተ ሰዓታት ዝኣክል ኣብ ኣፍ ደጌ ኮይኑ ማዕጾ እንዳ ኳኳሕኩሔ ተጸበየ እንተኾነ ግና ምኽፋት ኣበየ እሞ እንተኾይኑ ረጊሙ ኣውጊዙ ክፈልዮ ኢሉ እንዳ ሓሰበ ከሎ እንሆ እቲ ማዕጾ ናይቲ ገዛ ኣብ ክልተ ተተርተረ “ሰሚኦ ቃለ ግዘት እምልሳንከ ነዳዲ  ተሰጥቀ መድረከ ቤቱ ለብእሲ ከሀዲ” ከም ዝብል።

ንሱ’ውን ነቲ ዝኾነ ርእዩ  ኣብ ክንዲ ዝምለስ መሊሱ ልቡ ኣትሪሩ ኣብ ዝነበሮ ኮፍ በለ፡ ጎይታ ድማ ሕማም ደውዩ ኣወረደሉ እሞ ሞተ። እንሆ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነብር ዝነበረ ሓደ ኣይሁዳዊ ናብ ንጉስ ቀሪቡ “እንሆ እዞም ክርስቲያን እዚኣቶም ኣብ መጽሓፎም ‘ብሓቂ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እትኸን እምነት እንተድኣ ኣልያትኩም ነዚ ኸረን ድማ ካብዚ ኣልግስ ትብልዎ እሞ ንሱ ከኣ የልግስ ዝሰኣነኩም’ውን የለን’ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ ሓቂ እንተድኣ ኮይኑ ሃየ የርእዩና” እንዳ በለ ተዛረቦ። ንጉስ ድማ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃም ከይዱ “ኣቦየ እዚስ ከመይ ኢዩ ሓቂ ድዩ!” ክብል ተዛረበ። ሊቀ ጳጳሳት “እወ ኣማን በኣማን ሓቂ ኢዩ እንተኾነ ንሰለስተ መዓልቲ ዕድል ሃበኒ” ኢሎሞ ከዱ። እንሆ ከኣ ብጸሎት ነቒሕም ከለዉ ቅድስት ድንግል ማርያም ተገልጸትሎም እሞ ” ናብ መገዲ ውጻእ እሞ ስምዖን ዝበሃል ሰፋዩ ጫማ ኣሎ ንዑ ርኸቡ ንሱ ነቲ ተኣምራት ክገብሮ ኢዩ” ክትብል ተዛረበቶም። ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃም እንሆ ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘቕረብዎ ምሕጽንታ ወዲኦም ከምቲ ዝተነግሮም ናብ ስምዖን ሰፋዩ ጫማ ከዱ ኣብቲ ዝሓበረቶም ቦታ ድማ ጸንሐ።

ስምዖን ሰፋዪ ጫማ  ናይ ዕለት መግቡን ክዳኑን ጫማ እንዳ ሰፈየ ዝነብር ዝነበረ ሰብ ኢዩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጫማ ስፍየለይ ክትብሎ መጸት፡ እንሆ ስምዖን መልክዐኛ ነበረ ኣንድም ብትኅርምት ዝነብር ዝነበረ ኢዩ እሞ ሰይጣን ክፉእ ንምስራሕ ኣብ ልባ ሓዲሩ ፍቕሪ ዝሙት ኣሕደረላ ዓይኑ ዓይኑ ጠሚታ ከኣ ከደት። እንሆ ንካልኣይ ግዜ’ውን ተመልሰቶ ሽዑ’ውን ሰፍዩ ሃባ። ንሳልሳይ ግዜ መጺኣ ከኣ እዚ ኣየድልየንን ኢዩ ከም ብሓድሽ እዚ ፈቲሕካ ስፈየለይ በለቶ ሽዑ እውን ሰፈየላ እንሆ ከኣ “ኣንቲ ሓፍተይ ክሳዕ ክንድዚ ትመላለሲስ ካልእ ጉዳይ ዘለኪ ኢኺ ትመስሊ” በላ። ንሳ ድማ ክዛረበካ ስለ ዝሓፈርኩ እምበር ኣነስ ንዓኻ ፈትየካ ኣለኹ በለቶ። ብድሕሪ’ዚ ስምዖን በቲ ዝበለቶ ነገር እንሰንበደ “እንሆ ኣብ ምንታየይ ኢኺኸ ፈቲኽኒ” ክብል ሕቶ ኣስዓበላ፡ ንሳ ድማ “ኣብ ዓይንኻ” ክትብል ምላሽ ሃበቶ። በዚ ከኣ ዓይኒ ምኽንያት ሓጢኣት፡ መስናኽል ካብ ኮነት ኢሉ ንዓይኑ በቲ ሕዝዎ ዝነበረ መስፈ ገይሩ ጎጥጒጡ ኣውጽኣ። ብሓንቲ ዓይኑ ድማ ይነብር ነበረ።

ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃም ንስምዖን ረኺቡ እቲ ዝኾነ ኩሉ ነገሮ። እንሆ ከኣ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃም ምስቶም ማዕጠንቲ ሕዞም ዝነበሩ ካህናት ስምዖን ድማ ምስቶም ህዝቡ ብሓደ ወገን ናይቲ ጎቦ ቆሙ፡ ንጉስ ድም ምስ ሰራዊቱ በቲ ኣንጻር ናይቲ ጎቦ ቆሙ። ብድሕሪዚ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃም ሰለስተ ግዜ ነቲ ጎቦ ብትእምርተ መስቀል ባረኾ ከምቲ ኣቐዲሙ ስምዖን “ስለስተ ግዜ ነቲ ጎቦ ብመስቀልካ ባርኮ ፵፩/41 ኪርያላዮስ ድማ ኣብጽሕ፡ ሰለስተ ግዜ ከኣ ስገድ፡ ክህናትን ህዝብን ንዓኻ ርእዮም ክሰግዱ ኢዮም” ኢሉ ዝነገሮ ገበረ፡ ስምዖን ድማ ጸለቱ ቀጸለ እንሆ ከኣ እቲ ጎባ ካብ ዝነበሮ ስለስተ ግዜ ሓፍ በለ፡ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃምን ዝነብርዎም ህዝብን ንጉስ ምስ ሰራዊቱን ሰለስተ ግዜ ተረኣኣዩ “ሰላም ለስምዖን በኃበ ማርያም ዝተአምረ እንበይነ ትእዛዙ ለወልዳ አዕይንቲሁ አዖረ ሶበ ጸለየ ከዊኖ እም ሊቀ ጳጳሳት ድኅረ ነቀለ ደብረ ወተከለ ደብረ” ከም ዝብል።

ነዚ ርእዮም ብዙሓት ካብ ኣረሚነት ናብ እግዚኣብሔር ካብ ኣይሁዳውነት ናይ ክርስቲያንነት ተመለሱ። ንስጉስ ድማ ኣነ ኣሚነ ኣለኹ እንሆ ከኣ ዝደለኻዮ ግበር ደስ ዝበለካ’ውን ውሰድ በሎ ብዙሕ ወርቅን ገንዘብን ከኣ ሃቦም በዚ ከኣ ብዙሕ ቤተ ክርስቲያን ሃነጹ። ድሕሪ ብዙሕ ገድሊ ድማ ስለ ሃይማኖቱ መስኪሩ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ጽንዓቱ መስኪሩ ኣብ መበል ፫/3 ዓመትን መንፍቕን ናይ ሽመቱ ዓረፈ።

ጸሎትን በረኸትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን!!

ወስብሓት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!!

Share this:
TwitterFacebook14

Related
ነገረ ቅዱሳን
In “ነገረ ክርስቶስ”
ነገረ ቅዱሳን
In “ነገረ ቅዱሳን”
ዮም ፍስሃ ኮነ በእንተልደታ ለማርያም
In “ነገረ ማርያም”
December 15, 2013Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

DECEMBER 2013
M T W T F S S
« Nov   Jan »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s