Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ትምህርቲ ሃይማኖት
ትምህርቲ ሃይማኖት.

ጾመ ነነዌ

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላኽ። ኣሜን!!!

ኣብ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ካብ ዝፍለጡ ዓበይቲ ናይ ጾም ወርሓትን ቅንያትን ሓደ ጾመ ነነዌ ኢዩ። ጾመ ነነዌ ተባሂሉ ዓመት መጸ ዝጽወም ጾም ስሙ ከም ዝሕብሮ ምሉእ ታሪኹ ድማ ኣብ መጽሓፍ ነቢይ ዮናስ ተጻሒፉ ከም እንረኽቦ፡ ናይ ነነዌ ሰባት ኣብ ርኽሰት ድሕሪ ምውዳቖም እግዚኣብሔር ንነቢይ ዮናስ ልኢኹ ናይ ንስሓ ስብከት ስለ ዝሰበኸሎም ንሳቶም ድማ ካብቲ ክፉእ ግብሮም ተመሊሶም ምሕረት ረኸቡ እዚ ከኣ ካብቲ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ዝኾነ ንጉስ ናይታ ሃገር ክሳዕ እንስሳ ካብ መብልዕን መስተን ተኸልኪሎም፡ ሰባት ኣብ ሓሙኹሽቲ ደቂሶም ንሰለስተ መዓልቲ ብጾምን ጸሎትን ንኣምላኽ ስለ ዝለመኑ ኢዩ። ንህዝቢ ነነዌ ጸሎቶን ጾሞምን ተቐቢሉ ንሓጢኣቶም ይቕረ ዝበለ ኣምላኽ ሎሚ’ውን ብምሕረት ዓይኑ ጠሚቱ ጾምናን ምህለላናን ይቀበለልና። ኣሜን!!

ነነዌ  ኣብዛ ሎሚ ኢራን ተባሂላ እትጽዋዕ ዘላ ሃገር ተደኲና ዝነበረት ከተማ ኢያ። ናይ ሎሚ ኢራን ቅድሚ ኢራን ተባሂላ ምጽውዓ ኣሶር ተባሂላ ኢያ ትጽዋዕ ነይራ። ኣሶር ኣብ ዘመና ብፍላይ ቅድሚ ስልጠና ባቢሎናውያን ሓያል ሃገር ኢያ ነይራ። ሎሚ ርሑቕን ማእከላይን ምብራቕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘለዋ ናይ ኤስያ ሃገራት ድማ ትገዝእ ነበረት። ነነዌ  120,000 ህዝቢ ዝነብሩላ ዝነበረት ርእሰ ከተማ ናይ ኣሶር ኢያ ነይራ።

ነነዌ እዛ ዓባይ ከተማ እምበኣር ንእግዚኣብሔር ብኽልተ ነገራ ኢያ ኣሕዚናቶ። ንሱ ከኣ፦

1) ካብ ውድቀታ ከተንስእዋ ዝኽእሉ፡ ስለ እግዚኣብሔር ዝምህርዋ መማህራን ብዘይ ምርካባ

2) ህዝቢ ነነዌ ሃብቶም ብልጽግንኦምን ክሳዕ ሰማይ ብምብጽሑ፡ ሃብቶምን ብልጽግንኦምን ዘምጽኦ ጽጋብ ንእግዚኣብሔር ከም ዝርስዑ ስለ ዝገበሮም ኢዩ።

ስለ ዝኾነ ከኣ ህዝቢ ነነዌ ካብ ውድቀቶም ክምለሱ፡ ሓደ ካብ ናእሽቱ ነቢያት ዝኾነ ነቢይ ዮናስ ኣተንሲኡ ክልእከላ መደበ እንሆ ከኣ ንዮናስ ናብ ከተማ ነነዌ ለኣኾ። እንተኾነ ህዝቢ ነነዌ ኣብ ዝለዓለ ምዕባለ ናይ ዓለም በጺሖም ንቡዙሓት ሃገራት ይገዝኡ ነበሩ፡ ብሰንኪ እዚ ከኣ ንኣምላኽ ብፍጹም ካብ ልቦም ኣርሒቖም ኣብ ክንዲ በቲ ዝፈጠሮም ኣምላኽ ዝምክሑ፡ ብእኡ ኣብ ክንዲ ዝግዝኡ በቲ ዝነበሮም መድረኽ ምዕባለን ሃብትን ጽጋብን ተመሪሖም ኣመና እኳ ድኣ ረሓቑ። ነዚ ዘስተውዓለ ነቢይ ዮናስ “እንሆ ንሳቶም ኣዝዮም ሓያላት፡ ኣብ ክንዲ ክብሪ ኣምላኽ ክብሪ ርእሶም ዘቐድሙ፡ መን ኣሎ ከማና፡ ብዘይካና ገዛኢ የለን ዝብሉ ሰባት ከመይ ኢሎም ንዓይ ክሰምዑኒ፡  ከመይ ኢሎምከ ክቕበሉኒ” ካብ ዝብል ሓሳብ ተበጊሱ ኣብ ክንዲ ናብቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ቦታ ከይዱ ዝተዋህቦ መልእኽቲ ዘብጽሕ፡ መርከብ ተሳፊሩ ካብ ኢዮጴ ናብ ተርሲስ(ስጳኛ) ተበገሰ። እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ እግዚኣብሔር ሱቕ ኢሉ ተዓዘቦ። እንተኾነ እግዚኣብሔር ነቢይ ዮናስ ትእዛዝ ኣምላኽ ብምፍራሱ ግበር ካብ ዝተባህሉ ትእዛዝ ኣምላኽ ሓሊፉ ካብ ገጹ ክሃድም ብምፍታኑ ተቖጢዑ ከጥፍኦ ኣይተበገሰን እኳ ድኣ ገሲጹ ናብ ንቡር ሕይወቱ መሊሱ ናብታ ዓባይ ከተማ፡ ናብታ ብርኽሰት መወዳድርቲ ዘይነበራ ነነዌ ክልእኮ መደበ። እንሆ ከኣ ነቢይ ዮናስ ኣብ መርከብ ተሳፊሩ ጉዕዞ ማእከላይ ባሕሪ ሓደ ኢሉ ተተሓሓዞ፡ ድሕሪ ቅሩብ ጉዕዞ ድማ ልቡ ወዲቕሉ ኣብ ታሕታዋይ ክፍሊ ናይታ መርከብ በጥ ኢሉ ደቀሰ። ካብ ኣምላኽ ከም ዝሃደመ፡ ዝተዋህቦ መልእኽቲ ከም ዝሓደገ፡ ትእዛዝ ኣምላኽ ብምጥሓሱ ኣብ ሓጢኣት ከም ዝኣተወ ኣይዘከረን፡ ደቀሰ ድኣ። ኣምላኽ ድማ ናብ ዮናስ ዝዓለመ ተግሳጽ ሓደ ኢሉ ደረጀ ብደረጃ ጀመሮ። ኮነ ድማ ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር በቲ ብኢድካ ዘይርምሰስ ፍጥረት ናብቲ ብኢድካ ዝርምሰስ ፍጥረት ማለት ብንፋስ ጀሚሩ ክሳዕ ዓሳ ነባሪ ሰዲዱ ገሰጾ። ኣቐዲሙ ተግሳጹ ዝጀመረሉ ብንፋስ ኢዩ ነይሩ። ሰባት ምስ ነቢይ ዮናስ ሓቢሮም እንዳ ተጓዕዙ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከል ማእከላይ ባሕሪ ንፋስ ሰደደ። እንተኾነ ዮናስ ግና ነቲ እግዚኣብሔር ዝሰደዶ ንፋስ ኣይሰምዖን ካብ ውድቀቱ’ውን ኣይተንስአን። ቀጺሉ እግዚኣብሔር ኣብ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ሰደደ መርከብ ተናወጸት፡ ዮናስ ግና በጥ ኢሉ ደቂሱ ነበረ፡ ሕጂ’ውን ክበራበርን በቲ እግዚኣብሔር ዝሰደደሉ ተግሳጽ ናብ ሕይወት ክምለስን ኣይተራእየን። እዚ ክልተ መድረኽ ምስ ሓለፈ፡ እንሆ እቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ዓቕሎም ስለ ዝጸበቦም ካብ ድቃሱ ኣበራበርዎ፡ እንሆ ከኣ ብሰንኪ መን ኢዩ እዚ ኩሉ በጺሑና፡ ዕጫ ነውድቕ እሞ መን ምዃኑ ክንፈልጦ ተበሃሂሎም ከኣ ብዓውታ ተዛረቡ። ነገር ተግሳጽ ናይ እግዚኣብሔር ካብቲ ዝረቐቐን ዝፈኾሰን እንዳ ጸንከረ ከደ። ዕጫ ኣውደቑ ናብ ዮናስ ድማ በጽሐት። ድሕሪ እዚ መድረኽ እዚ ዮናስ ነቲ ዝቐረበሉ ናይ እግዚኣብሔር ተግሳጽ በብቕሩብ ከስተብህል ስለ ዝጀመረ መንነቱ ኣብ ቅድሚ እቶም ሰባት ክዝርዝር ጀመረ። ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ክሃድም ምፍታኑ ተረዲኡ ድማ እንሆ ናብ ባሕሪ ደርብዩኒ በሎም  ከም ቃሉ ከኣ ናብ ባሕሪ ተደርበየ።

ራብዓይን ናይ መጨረሽታን እግዚኣብሔር ዓቢ ዓሳ ነባር ሰደደሉ፡ ኣብ ውሽጢ ዓሳ ድማ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ገበረ። ሽዑ እቲ ኩሉ ዝገበሮ ጌጋ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ተናዘዘሉ ናብቲ ልዑል ኣምላኽ ድማ ተማህለለ፡ ጸለየ ከኣ። በዚ ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ገሲጹ ኣብታ ዓባይ ከተማ ነነዌ ኣብጽሖ፡ ስለስተ መዓልቲ ተጓዒዙ ድማ ኣብታ ከተማ ኣተወ፡ ኣምላኽ ዝበሎ ቃሉ ኩሉ ነግሮም። ሽዑ እቲ መን ከማይ ዝብል ዝነበረ ንጉስ ኣሶር ንኹሎም ህዝቡ ኣዋጅ ኣመሓላለፈ። በዚ መሰረት ካብ ንጉስ ክሳዕ ህጻናት እንስሳ’ውን ከይተረፉ ካብ ማይን መግብን ተኸልኪሎም ንሰለስተ መዓልቲ ብጾም ጸንሑ።

ህዝቢ ነነዌ ስለ ሓጢኣቶም በኸዩ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ርእሶም ኣትሓቱ፡ ብዝፈጸምዎ ርኽሰት ኣምሪሮም በኸዩ እንሆ ከኣ እግዚኣብሔር ንጸለቶም ሰሚዑ ካብቲ ኣብ ልዕሊኦም ከውርዶ ሓሲብዎ ዝነበረ ሓዊን ዲንን ኣድሓኖም፡ ስቡር ልቢ ሒዞም ብምቕራቦም፡ ስለ ሓጢኣቶም ብጾምን ጸሎትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምብርካኾም ሰላም ረኸቡ ካብ መቕጻዕቲ፡ ካብ ሓውን ዲንን ደሓኑ።

ነቢይ ዮናስ በቲ ዝተገብረ ምሕረት ኣይተሓጎሰን እንሆ ከኣ ካብታ ከተማ ወጺኡ ተቐመጠ፡ እግዚኣብሔር ስለ ምንታይ ዘየጥፍኣ ኢሉ ከኣ ተቖጥዐ። ሕጂ’ውን እግዚኣብሔር ነቲ ንህዝቢ ነነዌ ብስብከቱ ከም ዝምለሱ ዝገበረ ነቢይ ዮናስ ብዝፈጸሞ ጌጋ ከጥፍኦ ኣይፈተወን፡ ከምቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ገሲጹ ናብ ሕይወት ዝመለሶ ሕጂ’ውን ገሲጹ፡ በቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዝርእዮ፡ ብኢዱ ዘረምስሶ ነገራት ገይሩ ምሂሩ ድኣ ክመልሶ ደለየ። እንሆ ከኣ ነቢይ ዮናስ እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ከተማ ነነዌ ዘውርዶ መዓት ክርኢ ኢሉ ካብታ ከተማ ውጽእ ኢሉ ተቐመጠ ርእሱ ዘጽልለሉ ድማ ደስ ገበረ። እግዚኣብሔር ድማ ንነቢይ ዮናስ ቀትሪ ካብ ጸሓይ ምሸት ድማ ካብ ቁሪ እትከላኸለሉ ሓንቲ ተኽሊ ኣብቆለ፡ ኣብ ልዕሊኡ ከኣ ገበራ። ነቢይ ዮናስ በታ ዝበቖለት ተኽሊ ኣዝዩ ተሓጎሰ፡ እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ልዕሊ ነነዌ ክፍጽሞ ዝነገሮ ቃል ብዘይ ምፍጻሙ ግና ብልቡ ጓሃየ፡ ናብ ኣምላኽ’ውን ጥርዓን ኣቕረበ።

ሕጂ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝቐደመ ገይሩ ንነቢይ ዮናስ ገሲጹ ክመልሶ ስለ ዝደለየ፡ ነታ ዘብቆላ ተኽሊ ንፋስ ሰዲዱ ኣንቀጻ፡ ሓሰኻ በሊዖም ድማ ካብ ቦትኣ ኣውደቕዋ። እንሆ ድማ ነቢይ ዮናስ ጸሓይን ንፋስን ወቕዖ ክሳዕ ዝሕለሎ ድማ ኮነ። ብድሕሪ እዚ እግዚኣብሔር  “ብዛዕባ እታ ተኽሊ ክትቑጣዕ ይግበኣካ ኢዩ፧” ኢሉ ሓተቶ፡ ነቢይ ዮናስ ድማ “ክሳዕ ሞት ዘብጽሕ ቁጥዓ እኳ ክቑጣዕ ይግበኣኒ ኢዩ” ኢሉ መለሰሉ። ብድሕሪ’ዚ እግዚኣብሔር “ንስኻ በታ ዘይደኸምካላን ዘየዕበኻያን፡ ብሓንቲ ለይቲ ዝበቖለት፡ ብሓንቲ ለይቲ ድማ ዝጠፍአት ተኽሊ ትጉሂ ኣለኻ። ኣነስ ነታ ዓባይ ከተማ ነነዌ፡ የማናዮም ካብ ጸጋማም ክፈልዩ ዘይክእሉ፡ ካብ 120,000 ዝብዝሑ ሰብን ብዙሓት እንስሳን ዘለውዋ ዘይግብኣኒዶ ይመስለካ” በሎ።

እግዚኣብሔር በቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ብዝረኣዮን ብዘረምሶስን ነገር ገይሩ ንነቢይ ዮናስ ገሰጾ፡ ናብ ሕይወት ድማ መለሶ። ሎሚ እግዚኣብሔር ብብዙሕ መንገዲ ይግስጸና ኢዩ፡ እንተኾነ ጌጋና ኣሚና ናብ መንገዲ ሕይወት እንምለስ ሰባት ክንደዮኖት ኢና፧ ብሓቂ እግዚኣብሔር መሓሪ ምዃኑ ንኣምን ኢና፡ ጠሊ ምሕረቱ ስለ ዘብዝሓልና ድማ ብሕይወት ንነብር ኣለና፡ እንተኾነ ብዘይምምላስና ናብቲ ዝኸፍአ ፍርዲ ንኸይድ ከም ዘለና ክንዝንግዕ ኣይግባእን። ስለዚ በቲ ዝተዋህበና ግዜ ንምሕረት ኣምላኽ እንዳ ዘከርና ካብ ርኽሰትና ክንምለስ ይግባእ።

 

መጠቓላሊ

ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጾመ ነነዌ ኣብ እንዝክረሉ ግዜ ምሕረት ኣምላኽን ክፍኣትን ናይ ደቂ ሰባትን ግልጺ ጌርና እንርእየሉን ሕይወትና እንፍትሸሉን ኢዩ። ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና፡ ዓለም መጠን እቲ ተርእዮ ዘላ ምዕባለን ብልጽግናን ካብ ኣምላኽ እንዳ ረሐቐት ምኻዳ ኢዩ። ኣብ ዘመነ ኖህ ዝነበረት ዓለም ን120 ዓመታት ዝሰብኽ ኖህ ዝኣክል ሰባኺ ጽድቂ ተዋሂብዋ ክንሱ ክትምለስ ግን ኣይተራእየትን(ዘፍ፮፡፩-መፈ/6፡1-መፈ))። ሰብ ሰናኦር ኣብቲ ዘመን እቲ በጺሖሞ ብዝነበሩ ምዕባለን ንሱ ዘኸተሎ ጽጋብን ካብ ሕጊ ኣምላኽ ኣዝዮም ርሒቖም ኢዮም(ዘፍ፲፡፩-፱/11፡1-9)። ህዝቢ ነነዌ’ውን ኣብ ክንዲ ዝረኸበዎ ሃብትን ዝደለብዎ ብልጽግናን ንኣገልግሎት ኣምላኽ፡ ንምስጋናን ንመንፈሳዊ ዕዮን ዘውዕልዎ፡ ብኣንጻሩ መጠን እቲ ዝማዕበልዎን ዘርኣይዎ ብልጽግናን ካብ ኣምላኽ ርሓቑ። እንተኾነ እግዚኣብሔር ብሞት ሓጥእ ደስ ስለ ዘይብሎ ብምሕረት ዓይኑ ጠሚቱ ናብ ንስሓ መሊስዎም ኢዩ። ኣብዚ ብፍሉይ ዝርአ ተራ ንጉስ ኣሶር ኢዩ። መራሕቲ ሃገራት እንተድኣ ቀኒዖም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ህዝቢ ብቕንዕናን ንኽኸዱ ቀሊል ነገር ኢዩ። እዚ ንጉስ እዚ ካብ ዝፋኑ ወሪዱ ብዝገበሮ ናይ ንስሓ ሕይወት ንህዝቡ ናብ ቅድስና ምምርሑ ነታ ሃገር ሰላም ኣውሂብዋ ኢዩ። ምምላስ ካብ ላዕሊ እንተ ጀሚሩ፡ ንስሓን ይቕረታን ካብ መራሕቲ እንተ ተጀሚሩ ኣብ ትሕቲኦም ዝመሓደሩ ሰባት ንምስትኽኻልን ብሰናይ ጎዶና ንኽኸዱ ምግባርን ቀሊል ኢዩ። በዚ ምኽንያት ኢዮም ከኣ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ኣቦታት ጸመ ነነዌ ንኹሎም ናይ ሃገራት መራሕትን መኳንንትን፡ ፈላጣትን ምሁራትን ሰብ ጸጋን ትምህርቲ ምእንቲ ክኾኖም ቅድሚ ጾም ኣርብዓ ክጽወም ዝኣዘዙ። ከመይ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ኣካላት ናብ ኣምላኽ ብዝቐርብሉ መጠን፡ ርእሶም ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ብዘትሕትሉ መጠን ነቲ ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ፡ ነቲ ካብኦም ዝትሕት ሰብ  ምስትኽኻል ስለ ዝኾነ።

ብኻልእ መዳይ እግዚኣብሔር ብኹሉ ዝፈጠሮ ነገር ከም ዝምህረናን ከም ዝግስጸናን ክንፈልጥ የድሊ። ነቢይ ዮናስ ብሰባት ጥራሕ ኣይኮነን ዝተገሰጸን ዝተማህረን፡ እንተኾነ በቶም ዘይዛረቡ ፍጥረታት፡ ብንፋስ፡ ብማዕበል፡ ኣብ ከብዲ ዓሳ፡ በታ ሽዑ ንሽዑ ዝበቖለት ጸኒሓ ከኣ ዝነቐጸት ተኽሊ ተገሲጹን ናብ ሕይወት ተመሊሱን ኢዩ። በዚ መገዲ እዚ እግዚኣብሔር ካብ ምግሳጽና ከም ዘይዓርፍ ክንፈልጥ ይግብኣና። እቲ ጸገም ግና ናትና ምስትውዓልን ዘይምስትውዓልን ኢዩ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ግና ኩሉ ግዜ ማዕጾ ልብና እንዳ ኳሕኩሐ ካብ ውድቀትና ክንምለስ፡ ስለ ሓጢኣትና ክንናዘዝ ወትሩ ይጽበየና፡ ብዝተፈላለዩ መገድታት ገይሩ ድማ ይምህረና።

ሰብ ነነዌ ኩሉ ጉዳያቶም ገዲፎም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ስለ ዘግዝኡ፡ በቲ ዝተዋህቦም ቃል ካብ ልቢ ሰሚዖም ስለ ዝተቐብልዎን ኢዮም ናብ ሕይወት ዝበጽሑ።

ንህዝቢ ነነዌ ጸሎትምን ጾሞምን ዝተቐበለ ኣምላኽ ሎሚ’ውን ካብቲ ኣጥሒሉና ዘሎ ናይ ርኽሰት ባሕሪ ኣውጺኡ ንጾምናን ጸሎትናን ተቐቢሉ ብናይ ሕይወት ጎደና ክመርሓና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ኣሜን!!!

ናይ ቅድስት ሥላሴ ምሕረት፣ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት፡ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጸሎትን በረኸትን ወትሩ ምስና ይኹን። ኣሜን!!!

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!!!

መተሓሳሰቢ

ናይ ሎሚ ዓመት ጾመ ነነዌ ካብ ሰኑይ ዕለት፫/10 ክሳዕ ሮቡዕ ፭/12 ኢዩ።

Share this:
TwitterFacebook49

Related
ስብከት
ስብከት
In “ስብከት”
ስብከት
In “ትምህርቲ ሃይማኖት”
February 8, 2014Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

FEBRUARY 2014
M T W T F S S
« Jan   Mar »
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s