Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
ኒቆዲሞስ
ኒቆዲሞስ

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን።

   ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና  ካብታ ዝሓለፈት ቅድስቲ  ዕለተ ሰንበት ናብዛ ዕለት እዚኣ ስለ ዘብጽሓና ስለ ምሕረቱን  ትዕግስቱን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን።ኣሜን!

   እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሰናይ ፍቓዱ ነዘን ዝሓለፋ ሽዱሽተ ሰናብቲ ናይ ዓቢ ጾም ብሰላም ኣሕሊፉ ናብዛ ሻውዓይቲ ሰንበት ብሰላም ዘብጽሓና ሕጂ እውን ስለዘይወዳእ ውህበቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ካብዚ ቀጺልና እምበኣር ከምቲ ልሙድ፡ እግዚኣብሔር ከም ዝፈቐዶ ብዛዕባ እዛ ቅድስት ዕለት ክንርኢ ኢና። እዛ ዕለት እዚኣ እውን ከምተን ዝሓለፋ ሽዱሽተ ሰናብቲ እቲ ናይ ቤተክርስቲያን ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ኒቆዲሞስ ብዝብል ስም እይ ሴምዋ።

  ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ  እምበኣር  እዛ ቅድስቲ ዕለት “ኒቆዲሞስ” ተባሂላ  ትጽዋዕ። ብዛዕባ እዚ ብዝያዳ  ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌላዊ ኣብ ዝጸሓፎ ኣብ ወንጌል ዮሓንስ 3፡1-20 ተገሊጹ ኣሎ።

ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝተባህለ ሰብኣይ ሓለቓ ኣይሁድ ነበረ።

ሓለቓ ኣይሁድ ዝበሎ ብሃብቲ፡ ብመምህርነት፡ ብሽመት እዩ።

ንሱ ብለይቲ(ካብቶም ብመዓልቲ ዝመጹ ኣቐዲሙ) ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጸ።

እዚ ናይ  ኣይሁድ ሓለቓ ዝኾነ ኒቆዲሞስ ብለይቲ ዝመጻሉ ምኽንያት ነይርዎ እዩ። እዚ ከኣ፥

ቀዳማይ፡ ብለይቲ ምምጽኡ ኣይሁድ ብክርስቶስ ንዝኣመነ ካብ ቤት ጸለቶም ክሰጉዎ ሓጊጎም ነበሩ እሞ እዚ ዝገበረ ከኣ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሐ እዩ(ዮሃ9፡22)።

ካልኣይ ፡ ብለይቲ ምምጽኡ ኣብ ክርስቶስ ፍጹም እምነት ስለ ዘይነበሮ እዩ(2ቆሮ3፡14)።

ሳልሳይ፡ ክሳዕ ሎሚ መምህር እና ተባህለ ነይሩስ  ኣብ ክርስቶስ ይመሃር ኣሎ መታን ከይብልዎ፡ ውዳሴ ከንቱ ስለ ዝደለየ እዩ።

በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ምኽንያታት ኒቆዲሞስ ብለይቲ ናብ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ  መጸ። ከምዚ እና በለ ከኣ ናብ ጎይታ ቀሪቡ ተዛረበ፡ “መምህር ብጀካ እቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘሎኻ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ሓደ እኳ  የልቦን እሞ ንስኻ  መምህር ኴንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻኻ ንፈልጥ ኢና በሎ።”

እዚ ማለቱ “መምህር ክትምህር ኢልካ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ኣካል ዘእም ኣካል ባህርይ ዘእም ባህርይ ተወሊድካ ከም ዝመጻኻ ንፈልጥ ኢና። ከመይ እግዚኣብሔር ኣብ ኣብ ህልውናኻ  ዘሎ፡ ንስኻ እንተ ዘይኮይኑ  ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘሎኻ  ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ሓዳ እኳ የልቦን” ንኽብል ዝተዛረቦ እዩ።

ኣምላኽናን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ “ካልኣይ ግዜ ዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይርእያ ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ” ኢሉ መለሰሉ።  ኒቆዲሞስ ከኣ “ሰብ ምስ ዓበየ ከመይ ገይሩ ክውለድ ይኽእል፧ መሊሱ ናብ ከርሲ ኣዲኡ ኣትዩስ  ካልኣይ ክውለድ ይክኣል ድዩ፧” በሎ።

ኒቆዲሞስ ምስ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዘራረብ ከሎ ነዚ ሕቶ እዚ ዝሓተተ፡ ልደተ ስጋ (ናይ ስጋ ልደት ወይ ምውላድ) ስለ ዝመሰሎ እዩ። ነዚ ርድኢት ናይ ኒቆዲሞስ ምስቲ ኣምላኽናኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ቃል ሓደ ኮይኑ ስለ ዘይተረኽበ፡ ነቲ ዝተዘርበሉን ዝሓተቶን  ክምለሰሉን ክፈልጦን ስለዘልዎ፡ ደጊሙ ነቲ ዝበሎ ቃል ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ ቅጽል ኣቢሉ ተዛሪቡ ኣሎ” ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን  ዘይተወልደ (ጥምቀት ክርስትና ዘይተጠመቐ) ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይኣቱ ብሓቂ ብሓቂ  ይብለካ ኣለኹ። ከመይ እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋዊ  እዩ  እቲ ካብ መንፈስ  ዝተውልደ ከኣ መንፈስዊ እዩ። እዚ ማለቱ ከኣ፡

ቀዳማይ፥ ካልኣይ ክትውለዱ ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም ።

ካልኣይ፥ በዚ ከይትግረምሲ ካልኣይ ክትውለዱ ብግዲ እዩ።

ቅጽል ኣቢሉ እውን፥

ቀዳማይ፥ ንኣብነት ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፡ ገረብ  ክናውጽ ከሎ ደሃዩ ትሰምዕ፡ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ’ውን  ከም ዝኸይድ  ኣይትፈልጥን  ኢኻ። ኣብ ኣርባዕቲኡ መኣዝን ናይ ዓለም 12 መሳኹቲ ንፋስ  ኣሎ። እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝውለድ ዝበሎ ድማ  ከምኡ እዩ። ማለት ብርቀት እዩ ዝውለድ።

ካልኣይ፥ መንፈስ ረድኤት ኣብ ዝደለዮ ይሓድር፡ ትንቢት ከዛርብ፡ ሱባኤ ከቚጽር ከሎ ትሰምዕ። ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ  ማለት ሃብቲ ሙሴ ንኢያሱ፡ ሃብቲ ኤልያስ  ንኤልሳዕ  ከመይ ኢሉ ከም ዝወሃብ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ(ዘሁ27፡33, 1ነገ19፡19, 2ነገ2፡9-14)።

ሳልሳይ፥ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝደለዮ ይሓድር። ቋንቋ ከዛርብ ምስጢር ክትርጉም ከሎ ትሰምዖ፡ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን  ኢኻ። ኣቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ  ዝውለድ ድማ  ከምኡ እዩ ማለት ብርቀት እዩ።

ነዚ ዝሰምዐ ኒቆዲሞስ “እዚ ድኣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል” ኢሉ ደጊሙ ነቲ ዘይበርሃሉ ንኽበርሃሉ፡ ዘይተገልጸሉ ድማ ጽቡቕ ገይሩ መታን ክርድኦ  መሊሱ ሕቶ ሓተተ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ “ንስኻ መምህር እስራኤል  ኢኻ ነዚ ነገር እዚ’ዶ ኣይትፈልጥን፧(ንስኻ መምህር እስራኤልሲ ነዚ ነገር እዚ ኣይትፈልጥን) በሎ። ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ  ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ እውን ንምስክር ኣሎና ።

ነዚ ምስክራትና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም  ዘለኹም። ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይትኣምኑስ ናይ ሰማይ  ነገር እንተ ነጊረኩም ግዳ  ከመይ ገይርኩም ክትኣምኑ” በሎ።

ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ከም ዘሎ ፡ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ  ክርስቶስ ፡ “እንፈልጦን ዝረኣናዮን ማለቱ ንገዛእ ርእሱ ምስ ዮሓንስ መጥምቅ ቆጺሩ እዩ። ብዛዕባ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ምባሉ ከኣ፡ እዚ ኣብ ምድሪ ዝፍጸም መንፈሳዊ ልደት ምኽንያት ኣለዎ፡ ማይ ቀሪብካ ብጸሎትን  ብጥምቀትን  ብንፍሓተ እስትንፋስን  እዩ ዝፍጸም።ሰማያዊ ልደት ተባሂሉ ዘሎ ግና  ምኽንያት ዘይብሉ ፍሉይ ልደተ ሙታን (ትንሳኤ ምዉታን) እዩ።

ቀጺሉ ንኒቆዲሞስ፡ “ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወልደ እጓለ እመሕያው(ወዲ ሰብ ) ሓደ  እኳ ናብ ሰማይ ዝዓረገ የልቦን” በሎ።እዚ ዝበለ እውን  ካብ ሰማይ ዝወረደ  ወዲ ሰብ ምባሉ  ድማ  ናይ ሰብ ባህርይ ለቢሱን ተዋሃሂዱን  ሓደ ኣካል ሓደ  ባህርይ  ስለዝኾነ (ዮሃ6፡62) ናይ ስጋ  ባህርይ ንቃል፡ ናይ ቃል ባህርይ ንስጋ ኮነ  ከም ዝበለ ቅዱስ ቄርሎስ(ቄርሎስ ክፍሊ9)ከምቲ ሙሴ ንተመን ዝሰቐሎ ወልደ እጓለ እመሕያው (ወዲ ሰብ ) ክርስቶስ ድማ  ከምኡ ክስቀል  ይግባእ እዩ።

ክርስቶስ ኣምላኽና ስለምንታይ እዩ ዝተሰቕለ እንተበልና  ፡ዝተነግረ ትንቢትን ምሳሌን  ንምፍጻም እዩ።

ትንቢት፥ “ስቅልተ ተሬእያ ለሕይወትከ” ዝበሎ እዩ(ዘዳ28፡66)

ታሪኽ

    እስራኤላውያን ሓደ ግዜ ብምኽንያት  መግቢ  ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን ኣብልዕሊ ነቢይሙሴን ኣጉረምረሙ።እግዚኣብሔር ከኣ ዝነዱ ኣትማን ሰደደሎም  እሞ ካብ እስራኤል ብዙሕ ህዝቢ ሞተ።ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ነቢይ ሙሴ መጺኦም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን ኣብ ልዕሌኻን  ብምዝራብና ሓጢኣት ገበርና።ነዞም ኣትማን ከርሕቐልና  ንእግዚኣብሔር ለምነልና በልዎ።ነቢይ ሙሴ ድማ ምእንቲ ህዝቢ ለመነ። እግዚኣብሄር ካኣ ካብ ኣስራዚ ተመን  ሰሪሑ  ኣብ ባላ ክሰቕለሎም  ብተመን ዝተነኽሰ  ዘበለ ድማ ነቲ ተመን ኣስራዚ ጠሚቱ  ከምዝሓዊ ነገሮ እሞ ነቢይ ሙሴ ከምኡ ገበረ፡ ብተመን ዝተነኽሰ ዘበለ ኩሉ ድማ  ናብቲ ተመን ኣስራዚ ምስ ጠመተ  ይሓዊ ነበረ (ዘሁ21፡5-9) ።

እዚ ምሳሌ እዩ።ንእስራኤላውያን ነኺሱ ዝጎድኦም  ተመን ናይ ዲያብሎስ  ምሳሌ፡ ተመን ብመርዙ ከም ዝጎድእ፡ዲያብሎስ ድማ ብግብሩ ይጎድእ እዩ(ራእ12፡9)።

ካብ ኣስራዚ ዝተሰርሐ ተመን ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ፡ተመን ኣስራዚ  ብምሳሌ ተመን ከም ዝተሰቕለ፡ክርስቶስ ከኣ ምስ በደለኛታት ተቆጺሩ ተሰቕለ(ኢሳ53፡12)። ካብ ኣስራዚ ዝተሰርሐ ተመን  መርዚ ዘይብሉ ጽሩይ ከም ዝኾነ  ክርስቶስ ከኣ ጽሩየ ባህርይ እዩ።ተመን ኣስራዚ ኣብ ባላ ከም ዝተሰቕለ  እሞ ብተመን ዝተነኽሱ  እስራኤላውያን ንዕኡ ርእዮም ከም ዝሓወዩ፡ክርስቶስ ድማ ብእኡ ንዝኣምን ዘበለ  ብስቕለቱን ብሞቱን ከድሕን  ከም ዝተሰቕለ  ዝገልጽ ምሳሌ እዩ። 

ብሓፈሻ  እምበኣር ኩላትና ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተሰመና፡ ኣምላኽና  ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ዝዓደገና ፡ኒቆዲሞስ ሓለቓ ከሎ፡ ሃብታምን ብዓል ብዙሕ ጸጋን እኳ  እንተኾነ፡ ካብቲ ህይወት ዝህብ ኣምላኽ ህይወት ዘውህብ፡ ንልቢ ዘረስርስ፡ ካብ ሓጢኣት ዝፈ፡ ንጹህ ኣምላኻዊ ቃል ክሰምዕን ክመሃርን ጸልማት ኮይኑኒ ከይበለ፡ ቀትሪ ኣብ  ስራሕ ውዒለ እየ ከዕርፍ ከይበለ፡ ኣብ እግሪ ጎይትኡ ኮፍ ኢሉ ዝተመሃረ  ልቡ ከፊቱ ስለ ዝተማህረ ናይ ክርስቶስ መስካሪ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነት  ዓለም ኣብ ኣደባብያት ቀራንዮ ምስ ተሰቕለ ድማ፡ እንሆ ንስጋ ናይ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ክቐብር ዝበቕዐ ኒቆዲሞስ ምስ ዮሴፍ እዩ  ነይሩ። ስለዚ  ትሕትና ፍቕሪ ኣምላክ ከም ዝህልወካ ትገብር። እንሆ  ኣብ እግሪ ጎይታ ኮፍ ኢሉ ዝተማህረ  ኒቆዲሞስ፡ ብዝተማህሮ ኣይከደን እንተኾነ ነቲ ዝተማህሮ ብትብዓት ክምስክረሉ፡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ  ጲላጦስ ከኣ ሞጎስ ክረክብ ክኢሉ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከኣ ንስጋ ናይ  መድሓኔዓለም ክርስቶስ ብኽብሪ ንኽቀብር ዝኸኣለ(ማቴ27፡53-66)።

ሎሚ እውን ንሕና ኩሉ ትዕቢት  ኮነ ኣብ ቅድሚ  ኣምላኽ ዘየብጽሓና፡ ቃል ኣምላኽ ንኸይንሰምዕ ዝዕንቅፉና ነገራት  ገዲፍና ኣብ ቅድስቲ  ቤተ ክርስቲያን ክንርከብ፡ ኣብ እግሪ ኣቦታትና ካህናት ተረኺብና  ክንመሃርን ክንመዓድን ይግባእና። እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ጸጋኡ የብዝሓልና። ኣሜን።

ስለ እቲ ዘይፈለጥናዮን ዘየስተማቐርናዮን  መወዳድርቲ ዘይርከቦ ቃል ኣምላኽ  ክንሰምዕ፡ ሰሚዕና ብምስትውዓልን  ብምስትንታንን ክነብረሉ ቅዱስ ፍቓድ ናይ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ይኹን። ኣሜን።

    ኣብዚዕለትኣብጊዜቅዳሴዝንበብንባብውንከምዚዚስዕብይኸውን።ምስትውዓሉይሃበና፡ኣብልብናድማይሕድሮ። 

ገባሬሰናይዲያቆን፦ “ወይስኣሕዋተየ፡ – ነቶምሕጊዚፈልጡእየዝዛረብዘሎኹእሞ፡  ሰብብሕይወቱኽሳዕዘሎምሉእዕድሜኡሕጊኸምዚመልኮዶ፡ኣይትፈልጡንኢኹም፧  ሰበይቲ፡ሰብኣያብሕይወቱኽሳዕዘሎብሕጊኣብኡእስርቲእያ።ሰብኣያእንተሞተግና፡ካብቲሕጊሰብኣያፍትሕቲእያ።እምብኣርሲሰብኣያብሕይወቱኸሎስንኻልእሰብኣይእንተዀነትዘማዊትእያእትብሀል።ሰብኣያእንተሞተግናካብቲሕጊሓራወጺኣእያእሞንኻልእሰብኣይእንተዀነትኣይዘማዊትንእያ።ኣሕዋተየከምኡድማንስኻትኩምንኣምላኽፍረምእንቲኽትፈሪንኻልእነቲኻብምዉታትዝተንሥኤኽትኰኑብሥጋክርስቶስካብቲሕጊሞትኩም።ኣብንብረትሥጋኸሎናንሞትዚኸውንፍረኺፈሪብሕጊተናቓኒቑኣብኣካላትናትምኒትሓጢኣትይዐዪነበረ።ሕጂግናብኣረጊትንብረትፊዴልዘይኰነስ፡ብሓዳስንብረትመንፈስክንግዛእካብቲሒዙናዝነበረሕጊሞይትናኻብኡተፈታሕና።እንታይደኣኽንብልኢና? እቲሕጊዶሓጢኣትእዩ? ያእኣይፋሉን።ብዘይሕጊግናንሓጢኣትኣይምፈለጥክዎንነይረ።እቲሕጊ፡ኣይትመነ፡እንተዘይብልሲ፡ንትምኒትኣይምፈለጥክዎንነይረ።ሓጢኣትብትእዛዝምዉትእዩእሞ፡እቲሓጢኣትብትእዛዝምኽንያትወሲዱ፡ትምኒትዘበለኣለዓዐለለይ።ቀደምብዘይሕጊኣነሕያውነበርኩ።ትእዛዝምስመጸግናሓጢኣትሕያውኰነኣነኸኣሞትኩ (ሮሜ፯፥፩-፱)። 

ንፍቅዲያቆን፦ “ፍርሃትሲስቓይእያእተምጽእ፡እቲዚፈርህከኣብፍቕሪፍጹምኣይኰነን፡እታፍጽምቲፍቕሪንፍርሃትተባርራደኣእምበር፡ኣብታፍቕርስፍርሃትየልቦን።ንሱቕድምኣፍቂሩናእዩእሞ፡ንሕናውንነፍቅርኢና።ነቲዝረኣዮሓዉዘየፍቅሮስ፡ነቲዘይረኣዮኣምላኽኬፍቅሮኣይከኣሎንእዩእሞ፡ንሓዉእናጸልኦስ፡ንኣምላኽአፍቅሮእየዚብልእንተሎንሱሓሳዊእዩ።እቲንኣምላኽዜፍቅርንሓውድማየፍቅሮደኣእዚትእዛዝእዚእዩኻብኡእተቐበልናዮ (1ዮሓ፬፥፲፰-መፈጸምታ)። 

 

ንፍቅካህን፦ “ግናኸሓደኣብቲዅሉሕዝቢዝኸበረመምህርሕጊ፡ገማልኤልዝስሙፈሪሳዊ፡ኣብቲዋዕላተንሢኡ፡ንሓዋርያትሓንሳእኬግልስዎምኣዘዘ፡በሎምድማኣቱምሰብእስራኤልኣብዞምሰባትእዚኣቶምክትገብርዎእትሐስብዎዘሎኹምተጠንቀቑሉ።ቅድሚእዚወርሓትእዚቴዎዳስኣነዓብዪእየኢሉተንሥአ፡ኣርባዕተሚእቲዚኣኽሉሰባትከኣሰዐብዎ።ንሱጠፍኤእቶምዝሰዐብዎዘበሉድማተበተኑከምዘይነበሩውንኰኑ።ብድኅሪኡይሁዳ፡እቲገሊላዊበተንቅነጽሕፈትግብሪተንሥኤብዙኅሕዝቢኸኣኣስድዔ።ንሱውንጠፍኤእቶምእተኣዘዝዎዘበሉዅሎምድማተዘርዉ።ሕጂኸኣእዚምኽሪእዝንእዚግብሪእዝንካብሰብእንተዀይኑኪፈርስእዩ።ካብኣምላኽእንተዀይኑግናግብሮምከተፍርሱኣይትኽእሉንኢኹምእሞምስኣምላኽክትብኣሱኸይትርከቡስነዞምሰባትእዚኣቶምሕደግዎምገለኣይትበልዎምእነግረኩምኣሎኹ።ሕራይከኣኣበሎም።ንሓዋርያትጸዊዖምገረፍዎም፡ብስምኢየሱስከይዛረቡኣዚዞምከኣሐደግዎም።ንሳቶምግናምእንቲስሙኺሐስሩብቑዓትኰይኖምስለእተቘጽሩ፡ካብቅድሚእቶምዋዕላእናተሐጐሱኸዱ።ኣብቤተመቕደስኣብበቤትንብስራትኢየሱስክርስቶስምምሃርንምስባኽንኣየብኲሩንነበሩ” (ግብሓዋ፭፥፴፬-መፈጸምታ)። 

ገባሬሰናይዲያቆን፦ ሐወጽከኒሌሊትወፈተንኮለልብየ 

                               አመከርከኒወኢተረክበአመጻበላዕሌየ 

ከመኢይንብብአፉየግብረዕጓለ  እምሕያው(መዝ፲፯፥፫-፬)።

ንልበይፈተንካዮ፡ብለይቲበጺሕካኒ፡

መርሚርካስገለእኳኣይረኽብካለይን፡

ስራሕሰባትኣፈይከይዛረብፈቓደይእዩ(መዝ17፡3-4)።

ገባሬሰናይካህን፦ “ካብቶምፈሪሳውያንኒቆዲሞስዝስሙሰብኣይሓለቓኣይሁድነበረ።ንሱብለይቲናብኢየሱስመጺኡ፡ረቢብጀካእግዚአብሔርምስኡዝዀነሰብነዚንስኻእትገብሮዘሎኻተኣምራትኪገብሮዚኽእልየልቦንእሞንስኻመምህርኴንካኻብኣምላኽከምዝመጻእካንፈልጥኣሎናበሎ።ኢየሱስድማካብላዕሊእንተዘይተወልደንመንግሥቲኣምላኽኪርእያዚኽእልከምዜልቦብሓቂብሓቂእብለካኣሎኹኢሉመለሰሉ።ኒቆዲሞስከኣንሰብከምስኣረገኪውለድከመይኢሉይከኣሎ፧መሊሱናብከርሲኣዲኡኣትዩስኪውለድዶይከኣሎእዩ፧በሎ።ኢየሱስመለሰ፡ብሓቂብሓቂእብለካኣሎኹ፡ካብማይንመንፈስንእንተዘይተወልደኣብመንግሥቲኣምላኽኪኣቱዚኽእልየልቦን።ካብሥጋእተወልደሥጋእዩ፡ካብመንፈስእተወልደኸኣመንፈስእዩ።ካብላዕሊኽትውለዱብግዲእዩስለዝበልኩኻኣይትገረም።ንፋስናብዝደለዮይነፍስ፡ደሃዩኸኣትሰምዕ፡ካበይከምዚመጽእናበይውንከምዚኸይድግናኣይትፈልጥንኢኻ።እቲኻብመንፈስእተወልደዘበለድማከምኡእዩ።ኒቆዲሞስከኣእዚደኣኸመይኢሉኪኸውንይከኣል፧ኢሉመለሰሉ።ኢየሱስድማመሊሱበሎ፡ንስኻመምህርእስራኤልኢኻእዚዶኣይትፈልጥን፧ብሓቂብሓቂእብለካኣሎኹ፡እንፈልጦንዛረብዝርኤናዮውንንምስክርኣሎናነቲምስክርናግናኣይትቕበልዎንኢኹም።ናይምድሪነጊረኩምካብዘይትኣምኑስ፡ናይሰማይነገርእንተነገርኩኹምግዳከመይጌርኩምክትኣምኑ፧ብጀካእቲኻብሰማይዝወረደኣብሰማይውንዘሎወዲሰብናብሰማይዝደየበሓደእኳየልቦን።ብእኡዚኣምንኲሉናይዘለኣለምሕይወትምእንቲኺረክብእምበርከይጠፍእሲ፡ከምቲሙሴኣብበረኻተመንዝሰቐለ፡ከምኡድማወዲሰብኪስቀልይግባእእዩ።ኣምላኽበቲሓደወዱዝኣመነዅሉናይዘለኣለምሕይወትምእንቲኺረክብእምበርከይጠፍእሲንወዱበጃኽሳዕዚህብክሳዕክንድዚንዓለምኣፍቀራ።ኣምላኽንወዱዓለምብእኡኽትድሕንእምበርንዓለምኪፈርዳስኣይለኣኾን።ብእኡንዚኣምንኣይፍረዶን።ነቲዘይኣምንግናብስምሓደወዲኣምላኽስለዘይኣመነድሮተፈሪድዎኣሎ።እቲፍርዲእዚእዩ፡ብርሃንናይዓለምመጸ፡ሰብግናግብሮምክፉእእዩእሞካብብርሃንሲጸልማትፈተዉ።ክፉእዚገብርዘበለብርሃንይጸልእእዩእሞእቲግብሩምእንቲኸይዝለፍናብብርሃንኣይመጽእን” (ዮሓ፫፥፩-፳)።

 

ይቕጽል…

መወከሲ

ትርጓሜ   ኣርባዕቱ ወንጌል ብግዕዝን ትግርኛን

ይትባረክ ኣምላከ ኣበዊነ!!!

ይቕጽል,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Share this:
TwitterFacebook14

Related
ስብከት
ደብረዘይቲ
In “ስብከት”
ዜና
April 6, 2014Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

APRIL 2014
M T W T F S S
« Mar   May »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s