Menu

ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መድሃኔ ኣለም ቤ/ክ ማኀበረ ማርያም እስራኤል
፴/30 መጋቢት ዕረፍቱ ለሳምሶን
      በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

           ማኑሄ ዝስሙ  በዓል ጾርዓ ካብ ዓሌት ዳን ነበረ። ሰበይቱ ከኣ መኻን ነበረት። እዞም ክልተ ሰብ ሓዳር  እግዚኣብሔር ብዝሃቦም ጸጋ እና  ኣመስገኑ ኩሉ ግዜ ሕጉሳት ኮይኖም ብፍጹም ፍቕሪ ይነብሩ ነበሩ። ኣዴና ሳራ ምስ ኣቦ እምነት ዝተሰምየ ኣቦና ኣብርሃም፡ ቅድስት ኤልሳቤጥ ምስ ካህን ዘካርያስ፡  ቅድስት ሃና  ኣደ ነቢይ ሳሙኤል ምስ ሕልቃና፡ ቅድስት ሃና ምስ ቅዱስ ኢያቄም  ንኣምላኽ እና ኣመስገኑ፡ እግዚኣብሔር ድማ  ንዕኡ ዘገልግሉ ውላድ ክህቦም እና ለመኑ ብእምነት ይነብሩ ከም ዝነበሩ፡ ማኑሄ እውን  ምስ ሰበይቱ  ከምኡ ነበረ።

እግዚኣብሔር ነቶም ብሕጉ ዝምርሑ፡ ንስርዓቱ ዝሕልዉ፡ ብእኡ ዝምዕቆቡ ስለ ዘይሓድጎም፡ እንሆ ቅዱስ  መልኣኹ ናብዞም ቅዱሳን ስድራቤት ለኣኸ። እቲ ንብስራት ዝተላእከ  ቅዱስ መልኣኽ፡ ኣቐዲሙ ነታ መኻን ኮይና ውላድ ዘይሓቖፈት፡ ውላድ ብዘይ ምርካብ እውን ንእግዚኣብሔር  ውላድ ምእንቲ ክህባ ኩሉ ግዜ ብዘይ ተስፋ ምቑራጽ እትልምኖ፡ ሰበይቲ ማኑሄ እዩ  መጺኡ። ሽዑ  እቲ ብርሃናዊ መልኣኽ  ደስ ብዘብል፡ ልቢ ብዘረስርስ ዘረባ ገይሩ ነታ ሰበይቲ ከምዚ ክብል ተዛረባ፡“እንሆ መኻን ስለ ዝኾንኪ ኣይወለድክን፡ብግናኸ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ” በላ። እወ!  ከመይ ደስ ዘብል ዘረባ እዩ። እግዚኣብሔር ንቅዱስ መልኣኹ ልኢኹ ነዛ ኣደ ኣበሰራ። መሊሱ እቲ ቅዱስ መልኣኽ “እምበኣር ሕጂ ወይንን ካልእ ዘስክር መስተን ከይተስትዪ፡ ርኹስ ዘበለ እውን ከይትበልዒ ተጠንቀቒ። ምስ ወለድኪ እቲ ቆልዓ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ  ናይ ኣምላኽ ናዝራዊ ኺኸውን እዩ እሞ፡ ርእሱ ከይላጸ  ተጠንቀቒ፡ ንሱ ንደቂ   እስራኤል ካብ  ኢድ  ፍልስጤማውያን  ምድሓኖም ክጅምር እዩ።” በላ።እዚ ዝሰምዔት ሰበይቲ ማኑሄ ናብ ሰብኣያ ከይዳ እቲ ዝረኣየቶ ኩሉ ነገረቶ። ማኑሄ ምስ ሰበይቱ በቲ ዝኾነ ነገር እና ተገረመ  ብዛዕባ እቲ  እግዚኣብሔር ዝህቦም ውላድ  ከመይ ዝበለ ከም ዝኾነ  ክሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ፡ እንሆ ምስ ሰበይቱ ናብ ወፍሪ(በረኻ) ምስ  ከዱ ደጊሙ እቲ ቅዱስ መልኣኽ ተራእዮም። እቲ ቅዱስ መልኣኽ መሊሱ እቲ ኣቐዲሙ ተዛሪብዎ ዝነበረ ዘረባ ደገመሎም እሞ፡ ማኑሄ ምስ  ሰበይቱ ኮይኖም ንእግዚኣብሔር  ኣመስገኑ፡ ነቲ ቅዱስ  መልኣኽ ከኣ ናይ ጸጋ ስግደት ብግንባሮም ፍግም ኢሎም ሰገድሉ።

እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተዛረቦ ቃል ከይተፈጸመ ስለ ዘይተርፍ ፡እንሆ  ነታ ሓዚና ዝነበረት  ስድራቤት ዘጸናንዕ፡ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝተዓደለ ውላድ ወለዱ። ሳምሶን ኢሎም ከኣ ሰመይዎ። ከምቲ ኣቐዲሙ ቅዱስ እግዚኣብሔር በቲ ቅዱስ  መልኣኽ ኣቢሉ ዝተዛረቦ ፡ነዚ ህጻን ባረኾ።

ሳምሶን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ዓበየ ከደ። ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓደ ግዜ ሳምሶን ናብ ቲምናታ ወረደ እሞ፡ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ካብ  ወገን ፍልስጥኤማውያን ዝኾነት ሓንቲጓል ረኣየ። ነብኡ ከኣ “ኣብ ቲምናታ ሓንቲ ፍልስጥኤማዊት ጓል ርእየ ኣለኹ ኣሞ  ንዓኣ ኣመርዕዉኒ” ኢሉ ነገሮ። ብድሕሪ’ዚ  ሳምሶን ምስ ኣብኡን ኣዲኡን ተተሓሒዞም  ናብ ቲምናታ ወረዱ። እንተኾነ ኣብ መገዲ ሓደ ዓቢይ ሽግር፡ ከቢድ ፈተና ኣጓነፎም።

ሳምሶን ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ናይ ቲምናታ  ምስ በጽሐ፡ እንሆ ሓደ ሽደን  ኣንበሳ እናጓዘመ ተቐባበሎ። እቲ ሽደን ኣንበሳ ከም ልማዱ  ናብ ሳምሶን እናጓዘመ’ዩ መጺኡ። እቲ ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ዝባረኾ እግዚኣብሔር ግን  መንፈሱ ሰደደ እሞ ኣብ ልዕሊ ሳምሶን ወረደ። ኮነ ከኣ ነቲ ሓያል ፍጥረት፡ ናይ ኩሉ እንስሳታት ንጉስ  ተባሂሉ ዝእመነሉ ኣንበሳ፡ ሳምሶን ግና  ሓይሊ ኣምላኽ  ምስኡ ስለዝነበረ፡ እግዚኣብሔር መንፈሱ ስለዘፍሰሰሉ፡ ነቲ  እናጓዘመ ዝመጸ  ሽደን ኣንበሳ ኣብ ኢዱ ገለ ነገር ዘይብሉ ክንሱ ከምቲ ኣንበሳ ንማሕስእ ዝሰላልዓ፡ ሳምሶን ድማ ነቲ ሓያልን ብርቱዕን ኣንበሳ  ብኢዱ ገይሩ ሰላልዖ።

እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ  ግና ንኣቦኡን ኣዲኡን ኣይነገሮምን። ከምዚ ኢሉ  ከሎ ከኣ ናብ ቲምናታ ወረዱ እሞ ናብቲ ቤት ናይታ ጓል ኣተዉ። ንመርዓ ወዲኦም ከኣ ናብ ዓደም ተመልሱ።

ድሕሪ ቅሩብ መዓልቲ ነታ ትምናታዊት ጓል ክምርዓዋ ኢሉ ተመልሰ እሞ፡ ናብ’ቲ ገምቢ ናይቲ ዝሞተ ሽደን ኣንበሳ ኣልገሰ  ዕስለ ንህብን መዓርን ከኣ ኣብኡ ነበረ። በእዳዉ ወሲዱ ከኣ እና በልዐ ኸደ፡ ነቦኡን  ነዲኡን ኣርኪቡ ሃቦም፡ ንሳቶም ድማ በልዑ። ነቲ መዓር  ካብ ገረንገረ(መሰንገለ ዓጽሚ ናይቲ ኣንበሳ) ከም ዝወሰዶ ግና ኣይነገሮምን። ኣቦኡ ድማ ነታ ጓል ክርእያ ከደ  ሳምሶን ከኣ ከም ልማድ መርዓውቲ ኣብኡ ድግስ ገበረ። ምስ ረኣይዎ ድማ ምስኡ ዝኾኑ ሰላሳ ኣዕሩኽ ኣምጽኡሉ። ንሱ ከኣ ሓደ ሕንቅልሕንቅሊተይ ነገሮም’ሞ እንተፈቲሖማ ንሱ 30 ሃሪ ቐምሽን 30 ቅያር ክዳውንትን ክኸፍሎም፡ እንተዘይ ፈሊጦም ድማ ንሳቶም ከምኡ ክከፍሉ ተሰማምዑ እንተኾነ ነታ “ካብ በላዒ ብልዒ ወጽአ ካብቲ ሓያል ድማ ጥዑም ወጽአ” እትብል ሕንቅልሕንቅሊተይ ክፈትሕዋ ስለዘይከኣሉ፡  ነታ ዝተመርዓዋ ሰበይቱ ሓባቢላ ክትነግሮም ከም ዘለዋ ገበሩ እሞ ንሳ’ውን ንሳምሶም ሓባቢላ ነታ ሕንቅልሕንቅሊተይ ከም ዝፈልጥዋ ገበረት። በዚ ድማ ሳምሶን ሓረቐ ናብ ኣስቃሎና ወሪዱ ድማ 30  ሰብኣይ ቀተለ ንክዳውንቶም ገፊፉ ከኣ ነቶም ሕንቅልሕንቅሊተይ ዝፈትሑ ሃቦም።

በዚ ኮርዩ ከኣ ናብ ቤት ኣብኡ ተመልሰ እታ ሰበቱ ከኣ ንዓርኩ ተዋህበት። ሳምሶን በዚ’ውን ሕጉስ ስለዘይነበረ ንፍልስጤማውያን ሕንኡ እንዳፈደየ ኣሸገሮም።  ሽዑ ፍልስጥኤማውያን ናብ ይሁዳ ደይቦም ኣብኡ ሰፈሩ፡ ሰብ ይሁዳ ድማ  ንሳምሶን ፍልስጥኤማውያን ከየጥፍኡና ንዓኻ እሕሊፍና ክንህበካ እና ብምባል ንሳምሶን ኣሲሮም ኣሕሊፎም ሃብዎ።  እንተኮነ ሳምሶን እግዚኣብሔር ምስኡ ስለዝነበረ ፍልስጥኤማውያም ምስቀረብዎ እቲ ተኣሲርሉ ዝነበረ ገመድ መኸኸ፡ ሳምሶም ድማ ብምንጋጋ ኣድጊ ገይሩ 1000 ሰብኣይ ቀተለ። ብድሕሪ እዚ ሳምሶን ሓንቲ ደሊላ ዝስማ ኣመንዝራ ፈተወ። ሹማምንቲ ፍልስጥኤማውያን ድማ ንደሊላ “ንሳምሶን ሓባቢልኪ ሓይሉ ኣብ ምንታዩ ከምዝኾነ ንገርና እሞ ዓስብኺ ክንህበኪ እና” በልዋ ። ንሳ’ውን ከምኡ ገበረት ድሕሪ ክንደይ ፈተነ ከኣ ተዓወተት፡ ሳምሶን ሓይሉ ኣብ ጸጉሩ ምኳኑ ነገራ፡ ንሳ’ውን ናይ ልቡ ከምዝነገራ ምስረኣየት  ኣብ ኣብራኻ ኣደቀሰቶ ሓደ ሰብኣይ ጸዊዓ ድማ ነቲ ሸብዓተ ሽርበ ርእሱ ኣላጸየቶ፡ ንሱ ከኣ ክደክም ጀመረ፡ ሓይሉ’ውን ካብኡ ከደ። ፍልስጥኤማውያን ከኣ ሒዞም ኣዕይንቱ ጎጥጎጥዎ፡ ኣብ ጋዛ ኣውሪዶም ድማ ብመቑሕ ኣስራዚ ኣሰርዎ ኣብቲ ቤት እሱራት ከኣ ይጥሕን ነበረ።  እቶም ፍልስጥኤማውያን ከኣ “ኣምላኽና ንሳምሶን ኣሕሊፉ ሂቡና እዩ” ኢሎም ንዳጎን ኣምላኾም ብዙሕ መስዋዕቲ ክስውዑን በዓል ክገብሩን ተኣከቡ። ኣዝዮም ምስ ተሓጎሱ ከኣ “ንሳምሶን ከስሕቐና ጸውዕዎ ኢሎም ንሳምሶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውጺኦም ናብቲ ተኣኪቦሙሉ ዝነብሩ ስፍራ ወሰድዎ።  ስምሶን ድማ ነቲ ዝመርሖ ዝነበረ ቖልዓ “ነቲ ነዛ ቤት ጸይሩ ዘሎ ኣዕኑድ ሒዘ ክጽጋዕስ  ናብኡ ምርሓኒ” በሎ።  እታ ቤት ድማ ሰብኣይን ሰበይትን እቶም ኩሎም ሹማንትን መሊኣ ነበረት። ሳምሶን ከኣ “ኦ ልዑል እግዚኣብሔር በጃኻ ዘክረኒ። ኦ ኣምላኸይ ንፍልስጥኤማውያን ሓንሳእ  ሕነ እዘን ክልተ ኣዒንተይ ክፈድዮምሲ፡ በጃኻ ነዛ ግዜ እዚኣ ጥራይ ሓይሊ ሃበኒ” ኢሉ ናብ  እግዚኣብሔር ተማህለለ። ሽዑ ሳምሶን ነቲ ቤት ዝጾረ ክልተ ዓንዲ ማእከል ነቲ ሓደ ብየማኑ ነቲ ሓደ ከኣ ብጸጋሙ ሓዞ። ሳምሶን ድማ ነፍሰይ ምስ ፍልስጥኤማውያን ትሙት” ኢሉ ብምሉእ ሓይሉ ነቲ ኣዕኑድ ደፍኦ።

እታ ቤት ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ሹማምንትን ኣብ ልዕሊ እቶም ኩሎም ህዝብን ወደቐት። ካብቶም ብህይወት ከሎ ዝቐተሎም ከኣ ብሞቱ  ዝቐተሎም ምዉታት በዝሑ።  ዕለቱ ከኣ 30 መጋቢት ነበረ። ሳምሶን እምበኣር በዚ ዕለት እዚ  ካብ ዛዓለም እዚኣ ብሞት ተፈልየ። ሽዑ ኣሕዋቱን ብዘለዉ ስድራ ቤቱን ወሪዶን ሬሳኡ ሒዞም ደየቡ፡ ኣብ መቓብር ኣብኡ ማኑሄ ኣብ መንጎ ጾርዓን ኤሽታኦልን ቀበርዎ። ሳንሶን ነደቂ እስራኤል ን 20 ዓመት ዝኣክል ዝመርሖም ሓያል መራሒ ዝነበር እዩ(መጽሓፈ መሳፍንቲ ካብ ምዕራፍ 13 – ምዕራፍ 16)።

 

 

            በረከትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ሳምሶን ምስ ኩላትና ይኹን።  ኣሜን!!

 

 

               ስብሃት ለእግዚኣብሔር

             ወለወላዲቱ ድንግል

             ወለመስቀሉ ክቡር

                    ኣሜን!!

Share this:
TwitterFacebook58

Related
ዓምዲ ህጻናት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
April 8, 2014Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of new comments via email.

Recent Posts

፳፮/26 ሓምለ ዕረፍቱ ለኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን/26th july the death of st.Aba Selama Kesatiebrhan August 2, 2014
፳፭/25 ዕረፍቱ ለሓዋርያ ይሁዳ July 2, 2014
፲፯/17 ዕለተ ዝክሩ ለኣባገሪማ/ 17th June The Commemoration Day of Aba Gerima June 24, 2014
፳፭/25 ግንቦት ዕረፍታ ለቅድስት ሰሎሜ June 2, 2014
ዕርገት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶ (ቀዳማይ ክፋል) May 28, 2014
ዓውደ ኣዋርኅ

APRIL 2014
M T W T F S S
« Mar   May »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Archives

August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
Categories

ስብከት
ትምህርቲ ሃይማኖት
ነገረ ማርያም
ነገረ ቅዱሳን
ነገረ ክርስቶስ
ኪነ-ጥበብ
Uncategorized
View Full Site

Blog at WordPress.com.

Now Available! Download WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s