ኩሉ ዝኾነ ንሰናይ እዩ

ቅድመ ገጽ

ሃይማኖት
ሚድያ
ዜና

ቅዱሳት መጻሕፍቲ
ቅዱሳን
ትምህርተ ሰንበት
ሕቶን መልስን
በዓላት ወኣጽዋማት
ቤተክርስቲያን
Eritrean Church
Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel
  English (Geez)
  Geez
ቁጽሪ ስልኪ: 00 972543 253673
tsionadena21@gmail.com

Previous
Next
Category Archives: ትምህርተ ሰንበት
“ኩሉ ዝኾነ ንሰናይ ኢዩ !!” ሮሜ 8፡28/ KULU ZKONE NSENAY EYU (ROMIE 8;28)
November 26, 2014
     በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!                             

                                   ሓጺር ዛንታ

                    “ኩሉ ዝኾነ ንሰናይ ኢዩ !!” ሮሜ 8፡28

   ቀደም ዘመን ኣብ ሓደ ዓዲ ዝነብሩ ዝነበሩ ህዝቢ ነበሩ። ኣብ’ቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረት ዓዲ ድማ ሓደ ዓብይን ጨካንን ንጉስ ነጊሱ ነበረ። ኣብቲ ዓዲ’ውን ክልተ ኣዕሩኽ መንእሰያት ፍርሓት እግዚኣብሔር ዝነበሮም ነበሩ። እቲ ሓደ ተኽለማርያም እቲ ሓደ’ውን ሃይለሚካኤል ይበሃሉ። እቲ ንጉስ ነዞም ክልተ መንእሰያት ኣዕሩኽ በቲ ዝነበሮም ትሕትናን ለውሃትን ኣብ ደቂ ንሰባት ዝነበሮም ፍቕርን ኣኽብሮትን ኣብቲ ዓዲ ዝነበሮም ተፈላጥነትን እናዓበየ ክኸይድ ምስረኣየ ኣይተሓጎሰን፡ ኣብ ሊዕሊኦም’ውን ቅንኢ ኣሕደረ። ብዝተፈላለየ ነገራት ከሳቅዮም ድማ  ጀመረ። እቶም ኣዕሩኽ ግን ኣብቶም ደቂ ዓዲን ኣብ ልዕሊኦም ዝወድቕ ዝነበረ ስቓይ ከይዓጀቦም ኣብ እግዚኣብሔር ዝነበሮም እምነት ብዘይ ምጉዳል ንኹሎም ተቐማጦ እታ ዓዲ  “ኣጆኹም ኩሉ ዝኾነ ንሰናይና እዩ” እናበሉ የጻናንዕዎም ነበሩ። እቶም ህዝቢ እውን ነቲ ትምህርቶም ይቕበልዎን ብእኦም ይጸናንዑን ነበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እቲ ንጉስ ምስ ኣገልገልቱ ተማኺሩ ነቶም ክልተ መንእሰያት ክቐትሎም መደበ። እቶም ኣዕሩኽ ነዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ቅድሚ ዓድን ህዝብን ካብ ንቕተል እግርና ናብ ዝመርሓና ንኺድ ብምባል ኣርሒቆም ክጠፍኡ ወሰኑ። ነቶም ህዝቢ ኩሉ ዝኾነ ንሰናዮም ምዃኑ ኣብ ወርቐት ጽሒፎም፡ ንመልኣኽ እግዚኣብሔር ቀቅድሚኦም ክመርሖም ተማሕጺኖም ጉዕዝኦም ጀመሩ። ድሕሪ ብዙሕ ጉዕዞ ማይ ጸምኡ መግቢ’ውን ደለዩ። እንተኾነ ግን “ኩሉ ንሰናይ ኢዩ” ኢሎም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ተስፋ ኣይቆረጹን። መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘሎ ይኣምኑ ነበሩ። እግዚኣብሔር ንባርይኡ ከም ዘይጭክን ሕያዋይ ጓሳ ምኻኑ ኣጸቢቆም እዮም ዝፈልጡ ነይሮም። ኣብ ክርስትና ብዙሕ ሽግር መከራ ጸበባን ከም ዘሎ ካብቶም ዝሓለፉ ኣቦታቶም ተማሂሮም ኢዮም። ኣብ ጉዕዞ ስደት ነቢያት ሓዋርያት ስደት ቅዱሳን ኣቦታቶም እናዘከሩ ይጓዓዙ ነበሩ። ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ጉዕዞ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ዘፍርሕ ጫካ በጽሑ። ብማዕዶ ከኣ ሓንቲ ዓዲ ትረኣዮም ነበረት ናብቲ ዱር ምስ ኣተዉ ጉድጓድ ጸንሖም እቲ ጉድጓድ መውጽእን መውረድን ኣይነበሮን ብጣዕሚ ውሽጢ ስለዝነበረ ክኣትዉ ኣይከኣሉን። ኣብ ውሽጢ’ውን ሳንዱቕ ዝኣረገ ዝመስል ይረኣዮም ነበረ። ኣውጺኦም ክርእይዋ ደለዩ ግን ኣይከኣሉን። ከውጽዋ እንተ ኮይኖም መእተዊ ክረኽቡ ኣለዎም። ተጣቢቦም ግን በቲ ኣብቲ ጫካ ዝነበረ ዝተተሓሐዘ ኣግራብ ልሕጺ ልሒጾም ለቓቂቦም ገመድ ኣምሰልዋ። ተኽለማርያም ኣነ ክኣቱው ኢየ በለ። ሃይለሚካኤል ግን ኣይፋልካን ኣነ እየ ዝኣቱ ኢሉ ኣበዮ፣ ሃይለሚካኤል ክኣቱ ከኣ ተሰማምዑ። በቲ ዝሰርሕዎ ገመድ ሃይለሚካኤል ንውሽጢ ኣተወ። ነታ ሳንዱቕ እንታይ ምዃና ኣይረኣያን ግን ከባድ ነበረት። ሃይለሚካኤል ኣብ ውሽጢ ነታ ሳንዱቕ ሒዝዋ ሃይለማርያም ኣብ ላዕሊ ክስሕብ ክብል እታ ገመድ ተበትከት እሞ ኣዝዮም ሰንበዱ ግን ከኣ ተስፋ ኣይቆረጹን። ተኽለማርያም እንደገና ገመድ ክሰርሕ ሓሰበ ካብቲ ተጠናኒጉ ዝነበረ ነኣሽቱ ኣግራብ ክቆርጽ  ንእሽቶ በሊሕ እምኒ ኣምጺኡ ክቆርጽ ጀመረ። ኣብ ሞንጎ ግን ዓቢ እምኒ ስለ ዝረኣየ ከምጽእ ምስ ከደ ከልዕላ ክብል ኢዱ ተቐርጢሙ ዓባ ዓባይቶኡ ተቆርጸት ብዙሕ ደም ፈሰሰ ካብ ክዳኑ ጨርቂ ቀዲዱ ኣሰረ ኢዱ ከተስርሖ ኣይከኣለትን ሃይለሚካኤል ኣብ ታሕቲ እዚ ዝኾነ ንሰናይ ኢዩ እግዚኣብሔር ጸድፊ ይፈጥር መደያይቦ ከኣ ይገበረሉ፡ ሕጂ ከኣ ኪድ ናብታ ትረኣየካ ዘላ ዓዲ ኬድካ ገመድ ኣምጽእ በሎ። ተኽለማርያም ሕራይ ኢሉ ቃንዝኡ ተጻዊሩ ጉዕዝኡ ጀመረ። ኣብ’ቲ ዓዲ ምስ በጽሐ ግን ፍሉይ ነገር እዩ ኣግጢምዎ፡ ከም ዝሓሰቦ ኣይጸንሖን። እቶም ዓዲ ኣክዳድንኦም ኮነ ኩሉ ስርሓቶም ሪኢይዎ ዘይፈልጥ ኢዩ ነይሩ። ናብ ጣኦት ክሰግዱ ጸንሕዎ ኣዝዩ ሰንቢዱ ሰብ ዘይኮኑ ኣራዊት ኮይኖም ተሰምዖ። እቶም ዓዲ’ውን ምስ ረኣይዎ ተገረሙን ተደንቁን ባህ’ውን በሎም፡ እዚ ከኣ ኣብቲ ዓዲ ጋሻ ሰብ እንተ መጺኡ ናብ ጣኦቶም መስዋእቲ የቅርብዎ ስለዝነበሩ እዩ። ንተኽለማርያም ምስ ረኣይዎ ተሓጎሱ። እቲ ንጉስ እንታይነቱ ከይፈለጠ ከይሓተተ ነቶም ኣገልገልቱ ናብቲ ጣኦት መስዋእቲ ክገብርዎ ኣዘዞም ዝገብሮ ኣይነበረን ተሰኪሞም ወሰድዎ ኣብ ቅድሚ ጣኦት ኣቆምዎ ሽዑ ንጉስ ነቶም ኣገልገልቱ ጣኦተይ ጎዶሎ ኣካል ዝኾነ ሰብ ስለ ዘይቅበል ቅድም ፈትሽዎ በሎም። ፈትሾም ከኣ ኣብ ኩሉ ኣካሉ ጎደሎ ኣይረኸብሉን። ነታ ኣብ ኢድ ዝነበረት እሳር ምስ ፈትሕዋ ግን ዓባይ ዓባይቶኡ ኣይነበረትን። እቲ ንጉስ ሓሪቑ ጨደረ ጉሃየ እንታይ ከም ዝደለየ ሓቲትኩም በታ ዝመጻ ኣፋንውዎ በሎም። ተኽለማርያም ብጀካ ዱልዱል ነዊሕ ገመድ ካልእ ኣይሓተተን ከምቲ ዝደለዮ ሃብዎ። ንሱ ከኣ ገመዱ ሒዙ ናብ ዓርኩ ገስገሰ፣ “ኩሉ ዝኾነ ነገር ንሰናይ ኢዩ” ከኣ በለ። “ኣነ ኢደይ ዝተቆረጽኩ ዓርከይ ናብ ጉድጋድ ዝጠሓለ ንሰናይ ኢዩ”። “ዓርከይ ምሳይ እንተ ዝህሉ ምሞተ ነይሩ፡ ኣነ’ውን ኣጻብዐይ እንተ ዘይቁረጽ ምሞትኩ” እናበለ ብስራሕ እግዚኣብሔር እናተገረመ ናብ ዓርኩ በጽሐ። ንዓርኩ በታ ገመድ ስሒቡ ካብቲ ጉድጋድ ኣውጽኦ። ኩሉ ዘጋጠሞ ምስ ነገሮ ኣዝዩ ተገረመ። ንኣምላኽ እናኣመስገኑ ድማ ነታ ሳንዱቕ ፈትሕዋ ኣብ ውሽጣ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ጸንሖም።  ብዙሕ ወርቂ ረከቡላ እሞ ብስንባደ ነንሕድሕዶም ተጠማሚቶም ስቕ በሉ። ሾኡ ሃይለሚካኤል ካበይ መጺኡ እዚ ኩሉ ወርቂ በለ። ስራሕ እግዚኣብሔር ስለዘይንፈልጥ ንኪድ እዚ ሒዝና ዓዲ ንእቶ ተበሃሃሉ። ንኹሉ  ማይ ጽምእን ጥምየትን ጸሓይን ንፋስን ሓሊፎም ዓዲ ኣተዉ። እቲ ንጉስ ነቶም ዓዲ ኣኪቡ “ነቶም ክልተ መንእሰያት ተምጽእዎም ወይ ከኣ ብዙሕ ወርቂ ተምጽኡ እንተዘይኮይኑ ንምልእቲ ዓዲ ከጥፋኩም ኢየ” እናበለ ከፈራርሖም ጀመረ። እቶም መንእሰያት ኣብ ቀልቀል ናይቲ ዓዲ ተሓቢኦም ኩሉ ይከታተልዎ ነበሩ። ኣብ መንጎ ጸጥታ ምስ ሰፈነ ክልቲኦም ብድፍረት ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዝነበሩ ወጺኦም ሳንዱቖም ሒዞም ናብቲ ንጉስ ዝነበሮ መድረኽ ደየቡ ኩሉ ህዝቢ በቲ ኣጋጣሚ ሰንበዱን ተገረሙን። ተኽለማርያም ብድፍረት ድምጹ ዓው ኣቢሉ “ስምዑ ኣቱም ህዝቢ ኣይትፍርሁ ነቲ ንስጋን ንነፍስን ዝቐትል እምበር ነቲ ንስጋ ጥራይ ክቐትል ዝኽእል ኣይትፍርሕዎ” በሎም። ነቲ ንጉስ’ውን “ስማዕ ንጉስ ነዚ ህዝቢ ኣሳቒኻ እትረክቦ ነገር እንታይ ኢዩ፧ጽባሕ ንግሆ ከምቶም ዝሓለፉ ክትሓልፍ ምዃንካ ኣይትረስዕ፡ ቅድሚ ምማትካ ግን ግብሪ ጽድቂ ግበር ንእግዚኣብሔር ፍራህ፡ ምስ ህዝብኻ’ውን ተሰማማዕ” ኢሉ ብትብዓት ዓው ኢሉ ተዛረበ። ሕጂ’ውን ዝዛረብ ሰብ ኣይነበረን። ሃይለሚካኤል ነቲ ጸጥታ ሰዓሮ። ነቲ ንጉስ’ውን “ኣነን ዓርከይን ፍቕድካ እንተ ኮይኑ በጃ እዚ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና” በሎ። እቲ ዘጋጠሞም ነገራት’ውን ኩሉ ገለጸሎም እቲ ዝሓለፈ ኩሉን እዚ ዝግበር ዘሎ’ውን ንስናይና ኢዩ በሎም። ምስ ዓርኩ ተሓጋጊዞም ነታ ሳንዱቕ ናብ ንጉስ ኣቕረብዎ እቲ ንጉስ ኣዝዩ ሰንበደ ብጣዕሚ ውን ሓዘነ ከይተረደኦ ብክልተ የዕንቱ ንብዓቱ ኮረር ኮረር. . . .ኮ. . .ረ. . . .ር. . . . እናበለ ናብ ምዕጉርቱ ወረደ። “እዞም ነኣሽቱ መንእሰያት ንእምነቶምን ንህዝቦምን ክሳብ ክንድዚ ህወቶምን ማእለያ ዘይብሉ ወርቆምን የሕሊፎም ዝሃቡስ ኣነ’ኸ ንህዝበይ ዘይድንግጸሉ መንገዲ እንታይ ኣሎ፧” ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኢዱ ነስአ ይቅሬታ’ውን ሓተተ። ነቶም መንእሰያት ድማ ሓቒፉ ሰዓሞም። ነቲ ወርቂ’ውን ኣታዊ ንህዝቢ ከም ዝህቦም ቃል ኣተወሎም። ብኣምላኾም’ውን ኣመነ። እቶም ህዝቢ “ብሓቂ ኩሉ ንሰናይና ኢዩ” ኢሎም ብሓደ ድምጺ ኣድመጹ። ብስራሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እናተገረሙን እናኣመስገኑን ድማ ነናብ ቤቶም ብሰላም ከዱ።  

ስለዚ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ዝመጸ እንተ መጸ ኩሉ ንሰናይና  ምኳኑ ፈሊጥና  ኣብታ ጽንዕትን ዘይትናወጽን ኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖይና ጸኒዕና ክንነብር ይግበኣና።  እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ብጸግኡ ይደግፈና ኣሜን!!!

     ካብ መጽሄት ነገረ ቅዱሳን ቁ.1 ቤ/ት/ሰ/ቅ/ሚካኤል ኣሽዱድ ዝተወስደ ስነጽሑፍ!

                 ስብሓት ለእግዚኣብሔር

                ወለወላዲቱ ድንግል

                ወለምስቀሉ ክቡር

                       ኣሜን!

 

ትምህርተ ሰንበት
ፈራህ ኣይጸድቕ፡ዕዉር ኣይነድቕ
March 10, 2014
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን። ቀዳሞት ኣቦታትና መጽሓፍዊ ዝኾነ ምስላ ክምስሉ ከለዉ “ፈራሕ ኣይጸድቕ፡ዕዉር ኣይነድቕ ” ይብሉ ነበሩ።ግና ነዚ ዕዉር ዝብል ቃል ከመይ ዝበለ ዑረት እዩ ናብ ዝብል ሕቶ ክንኣቱ ከሎና ዕዉር ዝበሃል ምንምኳ ዓይኑ ጠፊኡ ምርኣይ ስኢኑ ዝነብር ሰብ ጥራይ ዝመስሎም ይህልዉ ይኾኑ፡ግና ዕዉር ዝባሃል ውሽጣዊ ዓይነ ልቦንኡ ዝጠፍኤ፡ዝሓለፈን ዝመጽእን ዘይሓስብ… Continue Reading

ሃይማኖት, ሕቶን መልስን, ሚድያ, ቅዱሳት መጻሕፍቲ, ቅዱሳን, ቅድመ ገጽ, በዓላት ወኣጽዋማት, ቤተክርስቲያን, ትምህርተ ሰንበት, ዜና
፰/8 ጥሪ ዕረፍቱ ለሚልክያስ ነቢይ/ 8th January the death of prophet Malachi
፯/7 ጥሪ በዓለ ቅድስት ስላሴ/ QDST SLASIE
6/፮ ጥሪ በዓለ ግዝረት/BEOALE GZRET
Home
ሃይማኖት
ሕቶን መልስን
ሚድያ
ቅዱሳት መጻሕፍቲ
ቅዱሳን
ቅድመ ገጽ
በዓላት ወኣጽዋማት
ቤተክርስቲያን
ትምህርተ ሰንበት
ዜና
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
January 2015
M T W T F S S
« Dec    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ቁጽሪ ስልኪ: 00972543253673
አማል: tsionadena21@gmail.com

Copyright ©2014 All rights Reserved:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s