ኪዳነ ምህረት

Home Kidane Mehret ካብ መጽሓፈ ስንክሳር
Home
SUNDAY MASS
Kidane Mehret
Articles
Events
Prayers
What is New
Bible Study
Teaching And Liturgy
Children Corner
Youth Corner
Pictorial News
Contact Us

ኪዳነ ምሕረት (16 የካቲት)
ካብ መጽሓፈ ስንክሳር (1991 ዓ. ም.) ብማ. ሓዋርያት ፍሬ ሃይማኖት፥
ኣብ ኣሥመራ ዝተሓትመ
ብኣባ ቪቶርዮ ናብ ትግሪኛ ተተርጐመ።
13.    እግዚእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተዝካራ ንዚገብርን፥ ስማ ንዚጽውዕን፥ ዚስተ ማይ ዝሑል እውን ይኹን ንምጽዋት ኢሉ ንዚህብን ካብ ወዳ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝገበረትሎም ኪዳን ምሕረት በዚ መዓልቲዚ ኵሎም ዘመደ ክርስትያን በዓል የብዕሉ።

14.    ወዲ እዛ ቅድስቲ እግዚእትነ ማርያም ድንግል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፥ ንጹሕ ሥጋኡ ካብኣ ወሲዱ፥  ናይ ወዲ ሰብ ሕጊ ኵሉ ፈጺሙ፥ ብፍቃዱን ፍትወትቱን ምእንቲ ድኅነትና ሥቃይ መስቀል ምስ ኣሕለፈ፥ እሞ ነዲኡ ድንግል ማርያም ኣብ ቤት እቲ ዚፈትዎ ረድእ  ዮሓንስ “እንሀት ኣደኻ፥ እንሆ ወድኺ” እናበለ ሕድሪ ኢሉ ድሕሪ ኣማሕጺኑዋ ናብ  ሰማይ ዓረገ ። ካብ ሽዑ እግዚእትነ ማርያም ኣብኡ ኰይና ክትጽሊ ናብ መቓብር ወዳ ናብ ጎልጎታ  ወትሩ ትኸይድ ነበረት።

15.    ኣይሁድ ኪርእዩዋ እንከለዉ ሕርቃንን ቅንኣትን ይሓድሮም ነበረ እሞ ብዳርባ እምኒ ኪቀትልዋ ሓሰቡ። እግዚኣብሔር ግና ካብ ዓይኖም ሰወራ። ድሕሪኡ ንሳቶም ተማኸሩ እሞ፦ ካልኣይ ጊዜ ኣብኡ ንከይትበጽሕ ሓለውቲ መቓብር መረጹ። ንሳ ግና ብርሃን ክብሪ ወዳ ይሥውራ ስለ ዝነበረ ናብ መቃብር መዓልቲ-መዓልቲ ምኻድ ኣየቋረጸትን።

16.    መላእኽቲ ናብኣ መጺኦም ኵሉ መዓልቲ የገልግልዋ ነበሩ። ጐይታና ክቡር ወዳ ከኣ ኵሉ ዝደለየቶ ፍቃዳ ወትሩ የማልኣላ ነበረ።

17.    መላእኽቲ ናብ ሰማያት ዜብጽሑዋ መዓልትታት ነበረ፤ ቦታ ዕረፍቲ ጻድቃን ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን የርእዩዋ፥ ነፍሳት ኣበው “ሥጋኺ ካብ ሥጋና፥ ዓጽምኺ ካብ ዓጽምና ንዓኪ ዝፈጠረልና እግዚኣብሔር ክብሪ ይኹን። ብኣኺ ምድኃን ረኸብና፥ ወልደ ኣምላኽ ካባኺ ሥጋ ስለዝለበሰ፥ ሳላኺ ድኅነት ረኸብና፥ ወደብ ሕይወት ካብ ጥፍኣት እውን ኮንክና ኣሎኺ” እናበሉ ይቅበሉዋ ነበሩ።

18.    ካብኡ መላእኽቲ ናብ ፍቁር ወዳ ናብ መንበሩን ኣብጽሑዋ ንየማንን ጸጋምን  ብእሳት ዚሽፍኖ መጋረጃ ተኸፍቱ እሞ ጐይታና ብኢዳ ሒዙ ሰዓማ “ኣደይ ወላዲተይ መጺእኪዶ?” ናብ ቦታ ክብረቱ ሰማይ ወሰዳ እሞ ብየማኑ ኣንበራ፥ ዓይኒ ሰብ ዘይርእዮን እዝኒ ዘይሰምዖን ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ኪሓድር ስ\ዘይክእል ቦታ ኣሰናድዩላ ምህላዉ፥ ሓጐስን ትፍስሕትን ንልቢ ዜረስርስን ብሥራት ተዛረባ ።

19.    ካብ ትሕቲ መንበረ ክብረቱ ኰይና ንኣቦኣ ዳዊት፥ ንጉሥ እስራኤል ምስ ኵሎም ማኅበር ነብያትን መላእኽትን መንፈስ ጻድቃንን፥ ኣኽቢቦምዋ ኪውድሱዋን ረአየት። ዳዊት ብመሰንቆ ገይሩ ”ንጉሥ ጽባቔኺ ፈትዩዎ ኣሎ፥ ንሱ ድማ ጐይታኺ ኢዩ ኣሞ፥  ጓለይ ስምዒ ረኣዪን እዝንኺ ከኣ ጽን ኣብሊ፥ ሕዝብኽን ቤት ኣቦኽን ረስዒ፥” እናበለ ኪዝምረላ  ረኣየቶ።

20.     ካብኡ መሊሶም መላእኽቲ ሽፋን ጽልመት ንሸይጣንን ንመልእኽቱን ብመንገዱ ንዚኸዱን ዝተሰናደወ መካን ኵነኔ ኬርእዩዋ ወሰዱዋ።
21.     እግዚእትነ ማርያም “ወይ ኣነ! ኣብዚ ምእንቲ ከይመጹስ ንደቂ ሰብ መን ኮን  ኪነግሮም ኢዩ?” እናበለ ኣበርቲዓ ተቍዝም ነበረት። መልኣኽ ግና “ኦማርያም ኣይትፍርሒ፥ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኢዩ” እናበላ ኣጸናንዓ።
22.    ሽዑ መልእኽቲ ጸይሮም ናብ ቦታኣ መለሱዋ። ካብቲ መዓልቲ ማርያም ብኵነታት ሓጥኣን ተተንኪፋ ብሓዘን ተበሊዓ ትነብር ነበረት።

23.    ብዕለት 16 የካቲት እግዚእትነ ማርያም ናብ ቀራንዮ ቦታ ተረኽበት፥ ናብ ፍቁር ወዳ “ወደይ ብእግዚኣብሔር ኣቦኻ ከምሕለካ፥ ብክርስቶስ ስምካ ከምሕለካ፥ ብጰራቅሊጦስ መንፈስካ፥ በቲ ሰማያትን ምድርን ክጾረካ ዘይከኣሉን፥ መላእኽቲ ኪቀርቡኻ ዘይክእሉን እንከለዉ ን9 ኣዋርሕን 5 መዓልትን ብዝፆረካ ከርሠይ ከምሕለካ።

24.    ካባይ ብዘይ ሥቃይ ስለዝወጻእካ፥ ድንግልናይ ከየፍረስካ ስለዝተወለድካን፥ ማሓለለይ፥ ኣጥባተይ ጦቢኻ ስለዝዓበኻ ምእንቲ ዝሰዓማኻን ከናፍረይ፥ ምእንቲ ተን ዝሓቘፋኻ ኣእዳወይ፥ ምእንቲ ‘ተን ምሳኻ ዝተዋፈራ ኣእጋረይን ኢልካ ምእንቲ’ቲ ዝደቀስካሉ ጎልን ምእንቲ’ቲ በጭርቕቲ ምሽፋንካን መሓለለይ፥ ኦፍቱው ወደይ ክልምነካን ከማልደካን ድምጺ ልመናይ ክትሰምዓንን ናባይ ክትመጻንን ኣብ ልበይ ዘሎ ክትፍልጽምለይ ከምሕለካ።” እናበለት ለመነቶ።

25.    ከምዚ ገይራ ኣምሪራ ክትልምኖ ምስ ረኣየ፥ ጐያታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዜኽብቡዎ እልፊ ኣእላፋት መላእኽትን ሒዙ ናብኣ መጸ እሞ “ኦማርያም ወላዲተይ እንታይ ክገብረልኪ ትደልዪ?”

26.    ማርያም ድማ ኣፋ ከፊታ “ወደይን ፍቁረይን፥ ጐይታይን ኣምላኸይን መድኃኒየይን፥ ተስፋይን፥ ጸግዐይን፥ ኣባኻ ፥ ኣባኻ ፀኒዐ፥ ኣብ ከርሲ ኣደይ ኣብቲ ዝኸደንካኒ ማኅጸንን ተወኪለ፥ ዅሉ ሳዕ ከየቋረጽኩ እዝክረካ።

27.    ሕጂ ከኣ ልመናይ ስምዕ። ኣነ ኣደኻን ኣገልጋሊትካን ምእንቲ’ቲ ተዝካረይ ዚገብርን፥ ቤተ ጸሎተይ ዚሃንጽን፥ ንዝዓረቐ ዚኸድንን ንሕሙም ዚበጽሕን፥ ንጥሙይ ዜብልዕን፥ ንጽሙእን ዜስትን፥ ንዝሓዘነ ዜጸናንዕን፥ ንዝመረሮ ዜሕጕስን፥ ናተይ ውዳሴ ዚጽሕፍን፥ ንውሉዱ ብሽመይ ዚጽውዕን፥ ኣብ በዓላተይ ድማ ማኅሌተይ ንዚዝምርን፦ ካባኻ ብዚመጽእ ጽቡቕ ጻማ ግብረለኡ፥ ዓይኒ ዘይረኣዮ፥ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ሓዲሩ ዘይፈልጥ ዓስቢ ሃቦ።

28.    ብናተይ ኣማልድነት ንዚኣምን ኣብኡ ንዚውከልን፥ ምእንቲ እቲ ኵሉ ምሳኻ ዝረኸበኒ ጥሜትን ጽምእን ዓፀባን ኢልካ፥ ካብ ግዝኣት ሓጢኣት ናጻ ክትብሎ እልምነካ።

29.    ሽዑ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ መለሸላ፥ “ከምቲ ዝሓተትኪዮ ይኹነልኪ፥ ዝለመንኪዮ ዘበለ ኵሉ ከኣ ክገብረልኪ ኢየ፣ ካባኺዶ ኣይኮንኩን ሰብ ዝኾንኩ፥ ኪዳነይ ከምዘይሕሱ ብገዛእ ርእሰይ እምሕለልኪ ኣሎኹ።
ጸሎታን በረከታን ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
ሰላም ለኪ መጽሓፈ ሕግ ወኪዳን፤
ኣምሳለ ፪ኤ ጽላተ እብን፤ላዕለ ጸውዑ ስመኪ ውስተ ገጸ ኵሉ መካን፤
ርኅርኅተ ልብ ለኃጥአን ርኅርኅተ ልን ለኅዙናን፤
ርኅርኅተ ልብ ለግፉዓን ማርያም ኣማን። ኣምሳል ፪ተ ቀጸላ እምኒ
መጽሓፍ ሕግን ኪዳንን ዝኾንኪ ማርያም ሰላም።
ነቶም ኣብ ኵሉ ማዕከናት ኰይንኪ ስምኪ ዚጽውዑን
ኣጥኣን ትርኅርኅሎም ንስኺ፥ ንኅዙን ትርኅርኅሉ ንስኺ
ብሓቂ ማርያም ንግፉዓት በዓልቲ ርኅሩኅ ልቢ ንስኺ።

 
Contribute Articles
Geez Font for Windows

Geez Font for Mac
How to Activate Geez
Designed by: AB FUN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s