ኪዳነ ምህረት

HOME
TEACHING
ABOUT ME
PHOTO GALLERY
VIDEOS
LITERATURE
MEMBERS

Teaching
« Back to Teaching« Older Entry | Newer Entry »
kidanemhret
Posted by million.isaac on August 9, 2013 at 11:35 AM
 
†   ኪዳነ ምህረት   †
በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። 
ኪዳነ ምህረት ማለት፡ናይ ምሕረት ኪዳን ማለት እዩ።
ኪዳን ማለት ምምሓል፡ዉዕል ምእታዉ፡ምስምማዕ ማለት እዩ።ስለዚ ኪዳነ ምህረት ክንብል ከለና ድማ ናይ ምሕረት ኪዳን፡ዉዕል ስምምዕ ማለት እዩ።ልዑል እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንብዙሓት ካብ ቅዱሳኑ ቃል ኪዳን ኣትይሎምን ይኣትወሎም አሎን ፡ንዝመጽእ ዉን እንተኾነ ሕጉ ንዝሓለዉን ንሱ ዝኣዘዞም ብምፍጻም ንዘስምርዎን ክሳብ እለተ ምጽኣት ኪዳኑ ኣይቋረጽን እዩ። ካብ ዝኣተዎ ኪዳን ድማ ከይፈጸሞ ዝተረፈን ዝሓለፈን ግዚያት ዉን የለዋን።ስለዚ ድማ እዩ ልቢ ኣምላኽ ቀዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ መዝ 132፡11 ከምዚ እንዳበለ ዝመስከረ <<>> ብምባል ኣምላኽና ኣብ ዝኣተዎ ኪዳን ጽኑዕ ምዃኑ ዝመስከረ።
ልኡል እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣብ ዝኣተዎ ኪዳን ዘይልወጥን ዘይጠዓስን
ምዃኑ ብዙሓት ካብ ቅዱሳን ነብያት ኣቦታት ጽሒፎምልና እዮም።ንኣብነት ነቢይ እግዚኣብሄር ቅዱስ ሚልክያስ <<>> ሚል 3፡6 ዝበሎ እግዚኣብሄር ዝኣተዉ ቃል ዉን ዘይልወጥ ኣምላኽ ምዃኑ ንርዳእ። ሊቀ ነብያት ኣቦና ቅዱስ ሙሴ ዉን ኣብ ኦሪት ሀዙልቅ 23፡19 <<>> ብምባል ኣምላኽና ብዝኣተዎ ኪዳን ንዘልኣለም ከም ዘይጠዐስ የረድኣና።
እዚ ነብያት ቃሉ ከም ዘይቅየር ዝመስከርሉ፡ኣብ ነብያቱ ሓዲሩ ትንቢት ዘዛረበ
ልዑል ኣምላኽ፡ፍቕሪ ናይ ሰባት ስሒብዎ፡ካብ ማእሰርቲ ናይ ሰይጣን ነጻ ከዉጽኣና ኢሉ፡ሰማያዊ ክብሩን ዝፋኑን ገዲፉ ፡ናይታ ብንጽህናኣ መወዳድርቲ ዘይብላ ቅድሰትን ርህርህትን ኣዴና ቅድሰት ድናገል ማርያም ማህጸን መሪጹ ኣብኣ ብምሕዳር ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፈሲ ወሲዱ፡እሳታዊ መለኮቱ ንልምላሜ ስጋኣ ከየቃጸሎ፡ናታ ልምላሜ ስጋ ድማ ነቲ እሳታዊ መለኮቱ ከየጥፍኦን ከይለወጦን ብፍጹም ተዋህዶ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ሒዙ፡ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ኮይኑ ብምዉላድ፡ ኣብዛ ምድሪ ዝተመላለሰለን ሳላሳን
ሰለስተን ዓመት ኣብ መዋእለ ስብከቱ፡ብፍላይ ድማ ኣብታ ብዛዕባ ነዞም ኣብ ሓጢአት ታኼላ ተሸሚምና፡ካብ ሓጢኣትናን በደልናን ምልቓቕ ዝኣቤና፡ንጸሎት ንጾምን ኣምልኾ ስግደትን ግዜ ዘይብልናን፡ንሽሙ ጥራይ ክርስትያን ኢልና እንጎዓዝ ደቂ ሰባት፡ኣዝያ እተፍርህን እተጨንቕን መዓልቲ ፍርዲ፡ኣብዛ ጎይታና ብዛዕባ ምልክት መወዳእታ ዐለምን ምጽኣቱን ዝመሃረላ ዐንቀጽ አብ ማቴ 24፡35 <<>> ብምባል ነቲ ዘይቅየር ኣምላኻዊ ቃሉ ደጊሙ አረጋጊጽልና እዩ።
ካልእ ነዚ መረጋገጺ ዝኾነና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንገለ ካብ ቅዱሳን አቦታትና
ዝኣተወሎምን ዝፈጸመሎም ቃል ኪዳን ንርአ።ነቲ ናይ መጀመርያ ፍጠረት ዝኾነ ኣቦና ኣዳም ፡ሕጊ ልዑል ኣምላኽ ብምፍራሱ ካብ ገነት ምስ ተባረረ፡ኣብ ምድሪ ርሂጹ ክበልዕን ብነፍሱ ድማ ኣብ ሲኦል ኣብ እግረ ኣጋንንት እንዳተረግጸ ክነብርን ተፈርደ።ነዚ ፍርዲ ተቐቢሉ ካብ ገነት ምስ ወጸ፡ብጾም ጸሎትን ብሓዘንን ብልቕሶን ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኹ ምስ ተመልሰ ድማ፡እቲ ነቶም ሓጢኣቶም አሚኖም ብንስሓ ዝምለሱ ብሓጎስ ዝቕበል ዋግኦም ዝከፍሎምን ብዓል ብዙሕ ምሕረት ዝኮነ ሰማያዊ ኣምላኽና፡ጸሎቱ ተቐቢሉ ከመዚ ክብል ናይ ተስፋ ቃል ኣተወሉ <<>> ቃል ኪዳን ኣተወሉ ።
ብርሃን ኣለም ሃዋርያ ቅዱስ ጳዉሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ኣብ ዝላኣኾ መልእኽቱ ገላ 4፤4 ከም ዝነገረና ድማ ናይ ዘመኑ ፍጻሜ ምስ በጽሐ ማለት 5500 ዘመን ምስ መልአ ፡እቲ ቃሉ ዘይዓጽፍ ቃል ኪዳኑ ንምፍጻም ድማ ዘይድንጒ ጎይታ ፡ካበዛ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኺሩቤል ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንጹህ ስጋን ነፍስን ብምዉሳድ ሰብ ኮይኑ ፡ብዕለተ ዓርቢ ብዘፍሰሶ ክቡር ደሙ ካብ ማእሰርቲ ሰይጣን ነጻ ኣዉጽኣና። ሉቃ 23፡35 ቆለ 2፡14 ኤፌ 2፡13-15 ስለዚ ድማ ንኣዳም ዝኣተወሉ ቃል ኪዳን በዚ ዘደንቕ ዉዕለት ኣምላኽ ተፈጸመ፡፤
 
ካብኡ ብምቕጻል ዉን ዓለም ብምልእታ ካብ እግዚኣብሄር ዓልያ
ኣብ ዝነበረትሉ በይኑ ናይ ጽድቂ ስብከት ዝሰብኽ ዝነበረ አቦና ኖህ ፤እግዚኣብሄር ዓስቢ ዓመጸኛታት ክከፍል ከሎ ማለት ንዓለም ብሰንኪ ሓጢኣት ብማይ ኣይሂ ከጥፍኣ ከሎ፡ኖህ ምስ ሸሞንተ ነፍሳት ከም ዝዳሓኑ ዝፍለጥ እዩ 1ይ ጴጥ 3፡20 ።ብድሕሪ እዚ እግዚአብሄር ዳግማይ ንዓለም ብማይ ኣይሂ ከም ዘየጥፍኣ ነቲ ጻድቕ ኣቦና ኖህ ቃል ኪዳን አተወሉ፡፤ <<>> ብምባል ነዚ ናይ ኣዴና ቅድሰት ድንግል ማርያም ምሳሌ ዝኾነ ቀስተ ደመና ምልክት ጌሩ ሃቦ ክሳብ ሕጂ ዉን ብዓይንና ንርእዮ ምልከት ኮይኑ ኣሎ፡፤ ቀጺሉ ዉን ነቲ ናይ እምነት ኣቦ ዝኮነ ኣቦና አብርሃም ኣብ እርግናኡ ክወልድ፡ከብዝሖን ክባርኾን ህዝብታት ብእኡ ክባረኹ ምዃኖም ከመዚ ኢሉ ቃል ኣተወሉ <<>> ዘፍ 17.7 ዘፍ 15 1-7 ።እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን፡ብድህሬኻ ድማ ኣብ ዘርእኻ ዘሎ እሞ ንስኻትኩም እትሕልዉዎ ኪዳን እዚ እዩ። <<>> ብምባል ዝሃበና ኪዳን ከነጽንዕ ከም ዘለና የጠንቅቐና።
እዚ ኪዳን እዚ ድማ ነቦና ኣብርሃም ይስሃቅ ዝመሰለ ቅዱስ ወሉድ ብምሃብ
ቃል ኪዳኑ ፈጺምሉ እዩ።መወዳእትኡ ዉን ብዘርእኻ ኣህዛብ ክባረኹ እዮም ብዝበሎ መሰረትለ፡ዘርኢ ኣብርሃም ብዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ብምዉላድ ዘርኢ ኣብርሃም ዝኾነ ክርስቶስ ንህዝብን ኣህዛብን ሓደ ጌሩ ባረኸናን ቀደሰናን ፡ግሃ 3፡25 እብ 2፡16 ኤፌ 2፡13-15። እምባአረከስ ዝኸበርኩምን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብበረኸቱ ዝበጽሓኩምን ነዚ ቅዱስን ክቡርን መንፈሳዊ በዓል ንምኽባርን ካብ ደጊኣ ድማ በረኸት ንምሕፋስን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እግዚኣብሄር ብምሕረቱ ዝኣኻኸበኩም ህዝበ እግዚኣብሄር።
 
ልኡል እግዚኣብሄር ኣምላኽና፡ነዚ ኩሉ ክንሰምዖ ዝጸናሕና
ጸጋን በረከትን ነቶም ዘስመርዎ ቅዱሳኑ ዝፍጽመሎም ካብ ኮነ፡ነታ ንቲ ዘይዉሰን ኣምለኽ ኣብ ማሕጸና ዝወሰነት፡ብንጽህናኣ ኣብኣ ከም ዝሓድርን ካብኣ ከም ዝዉለድን ዝገበረቶ፡መዝ 45፡11 132፡13 ሉቃ 2፡7 ንትሽዓተ ወርሕን ሓሙሽተ መዓልትን ኣብ ከርሳ ዝጸረቶን፡ብግናዕ የእዳዋ ሓቝፋ ጸባ ዘጥበወቶን ፡ካብ እቲ ናይ ዲአብሎስ መሕደሪ ዝኾነ ጨካን ንጉስ ሄሮድስ ንምድሓን ሐዚላቶ ፈቖዶ ሳህራን ቁርን በረኻን ሃሩርን የእጋራ ደም ክሳዕ ዝነዝዕ እሾኽ እንዳወግኣ፡ሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ምስኡ ዝተሰደት ራኢ 12፡6 ማቴ 2፡13 ፡ኣብ ግዜ ስቕለቱ ዉን ወዳ ካብ ሃና ናብ ቀያፋ ፡ካብ ጲላጦስ ናብ ሄሮድስ ከመላልስዎ ፡ኣብ ቅድሚ ዓይና ክጸፍዕዎ ክገርፍዎ ከላግጽሉን ጡፍ ክብልሉን ፡666 ኩርማጅ ክገርፍዎን ንስለ ሓጢአት ደቂሰብ ኣብ መስቀል ዕራቖቱ ክሰቕልዎ ዝራኣየትን፡ከምቲ ንስምኦን ኣረጋዊ ዝተነበየላ ሉቃ 2፡34 መሪር ሓዘን ዘሕለፈት ርህርህቲ ወላዲቱ ድንግል ማርያም ዝኣተወላ ቃል ኪዳን ድኣ ማዕረ ኽንደይ ዝኸበረን ዝዓበይን ዘይከዉን።
እስኪ ሰሚዕና ምእንቲ ክንትግብሮን ክንባረኽን፡ ነዛ ቅድሰቲ ኣደ ዝታአተወላ ቃል ኪዳን ንምስማዕ እምባአር እዝነ ልቦናና ከፊትና ንስማዕ።ታሪኹ ከምዚ እዩ ጎይታ ብእለተ ዓርቢ ኣብ ዕጸ መስቀል ኮይኑ ካብ ዝተዛረበን ሽዉዓተ ናይ ርህራሄ ቃላት { ጽርሃ መስቀል } እታ ሓንቲ <<>> ትብል እያ ኔራ የዉ 19፡27 ። ቅዱስ የዉሃንስ ነዚ ቃል ናይ ጎይታ ብምኽባር ናብ ቤቱ ወሰዳ ፤ነገር ግን ናይ ነገር ወላዲት ናብ መቓብሩ ብምኻድ ንግሆ ንግሆ አብኡ እንዳ ነብዐት ትጽሊ ነበረት።ሓንቲ ካበ መዓልታት ማለት በዛ ሕጂ ተጋቢእናላ ዘለና ክብረቲ ዕለት የካቲት 16 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፡ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ መቓብሩ ኮይና እንዳጸለየት ከላ ፡ብሃንደበት እልፊ ኣእላፋት ቅዱሳን መላእኽቲ ኣኸቲሉ ብምምጻእ ፡አዚ ንኩልና ኣመንቲ ክርስቶስን መፍቀርቲ ቅድስት ድንግል ማርያምን ዝኾና ምእመናን ዓቢ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ዝተዋህበት፡ <<>> ዘሰነ ጎልጎታ ።እዚ ኪዳን ዝተቐበለቶ ደሕሪ ዕርገት የካቲት 16 እዩ።
ከምቲ ኣብ 2ይ መጽሓፈ ነገስት 13፡23 ተጻሒፉ ዘሎ <<>> ዝበሎ እንደገና ዉን ኣብ ዘጽ 32፡13 <<>> እግዚኣብሄር ድማ ካብቲ ክገብሮ ኢሉ ዝሓሰበ ክፉእ ሰለ’ቲ ንኣብረሃምን ኢሳቕን፡ያእቆብን ዝኣተወሎም ቃል ኪዳን ክብል ተጣዕሰ፡ ኣብ 1ይ መጽሓፈ ነገስት 11፡32 ዉን <<>> ዝበሎ ሕጂ ኻኣ ነዞም ብሓሳብ ስጋ ተዋሒጥና ሕጊ ኣምላኽ ንምፍጻም ዝኣበናን ፡ካብ ብዘሒ ሓጢኣትና ዝተላዕለ ፍቕሪ ኣብ መንጎና ዛሕቲላ ጥራይ ዘይኮነ <<>> ብዓመጽን ጥቕሚ ገንዘብን ንጻደፍ ዘለና ፡ ሓደ ልቢ ብምዃን ናአምላኽና ከይነገልግል፤ ብዓደይ ዓድኻ ብቛንቋ፡ብዓሌት፡በዉራጃን ተኸፋፊልና ፡ ናይ ምምሳል ጥራይ እምነት ኣለትና እንዳበልና ዝጠፋእና ደቃ ብቓል ኪዳና ትሓልወና ።ልኡል እግዚኣብሄር ኣምላኽና ከምቲ ምስ ዝቐደሙ ኣቦታትና ዝነበሮ ፡ሕጂ ዉን ምሳና ስለ ድንግል ኣዲኡ ክብል፡ካብ ኩሉ ዓመጻና ከንጽሃናን ኣብዚ ክፉእን ኣጨናቕን ግዜ ልብና ናብ እምነት መሊሱ ክቕድሰና፡ንሃገርናን ንዓለም ምሉእን ሰላሙ ክህበና፡ንቅድስቲ ቤተክርስትያና ፍቕርን ሓድነትን ክዕድለናን ናይ እግዚኣብሄር ቀዱስ ፍቓዱ የኹነልና።ምስጋና ንእግዚኣብሄር ንወላዲቱ ድንገልን ንመስቀሉ ክቡርን ንዘልኣለም ኣለም ኣሜን። !!!
 
Categories: None

Post a Comment

NameAlready a member? Sign InEmail
Message

Privacy & Terms

2 Comments

Reply
aron beyene 12:34 PM on August 23, 2013 
ጺቡክ btami xibuk amlak xegu yebzH

Reply
lidia 11:13 AM on January 24, 2014 
Amen Amen Amen…Kidane Mihret ms kulatna tikun!
Webs
Create your own free website today

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s